Thesis/Article/Book Search
 

Alternatives Of Advanced Search
 

 

Show The Results
            Show By

ISSN: 1308-2140

HOME PAGE  |  ABOUT US  |  AIM  THE SYSTEM OF ARTICLE REGISTRY    PRINCIPLES  |   BIBLIOGRAPHIC REGISTRY | CONTACT   |   ARCHIVES 

 LETTER OF EDITOR

 EDITORIAL BOARD

INDEXING & ABSTRACTING

 OUR PUBLISHES

 ADS

 SUGGESTION FORM

PAGE FORMAT ONLINEMakaleleri okuyabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader programının
yüklü olması gerekmektedir. Programı indirmek için üstteki logoya tıklayabilirsiniz.

 

kapak

 

CONTENTS / İÇİNDEKİLERYENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
ÖZEL SAYISI IPROF. DR. MUSTAFA ÖZBALCI CİLDİ
1
- I -
YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI

3

 

EDİTÖRLER
Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN -Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇIKLAYUNUS BALCI


BİR SANATKÂRIN BİLİM ADAMI OLARAK PORTRESİ: AHMET HAMDİ TANPINAR
A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A SCIENTIST: AHMET HAMDİ TANPINAR
5-28

 


HALÛK HARUN DUMAN - SALİH KORALP GÜREŞİR


YENİ TÜRK EDEBİYATI’NIN KAYNAKLARI: SAVAŞ VE EDEBİYAT
THE SOURCES OF MODERN TURKISH LITERATURE: WAR AND LITERATURE (1828-1911)
29-77

 

 

ÂLİM GÜR - BEDİA KOÇAKOĞLU


YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KAYNAK OLARAK POETİKA
POETICS AS A REFERENCE IN MODERN TURKISH LITERATURE
79-187

 


SELÇUK ÇIKLA


YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA USUL
THE METHOD IN MODERN TURKISH LITERATURE RESEARCHES
189-244

 


ŞEYMA BÜYÜKKAVAS KURAN


MEHMET KAPLAN'IN KAYNAKLARI
REFERENCES OF MEHMET KAPLAN
245-262

 


İHSAN SÂFİ


YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA ARŞİVLERDEN YARARLANMA
BENEFITING FROM ARCHIVES IN NEW TURKISH LITERATURE RESEARCHES
263-292


 


- II -
YENİ TÜRK EDEBİYATINA KAYNAKLIK EDEN DİSİPLİNLER
293

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Yakup ÇELİK


YAKUP ÇELİK


TARİH-EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR DEVRİN ELEŞTİREL PANORAMASI: ABDÜLHAMİT DÜŞERKEN
THE CRITICAL PANORAMA OF AN ERA IN THE CONTEXT OF THE RELATION BETWEEN HISTORY AND LITERATURE: THE FALL OF ABDÜLHAMIT
295-318

 


İSMET EMRE


YENİ TÜRK EDEBİYATININ PSİKOLOJİ KAYNAKLARI
PSYCHOLOGY SOURCES OF NEW TURKISH LITERATURE
319-355


ERTUĞRUL AYDIN


EDEBİYAT-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİNDE SOSYOLOJİK KAYNAK VE ÖLÇÜTLER
SOCIOLOGICAL SCALES IN LITERATURE-SOCIOLOGY RELATIONS
357-370
- III -
BATI EDEBİYATININ
YENİ TÜRK EDEBİYATINA KAYNAKLIK EDİŞİ
371

 

EDİTÖR
Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN


BİLGE ERCİLASUN


MEŞRUTİYET TENKİDİNDE BATIDAN GİREN TERİMLER
THE TERMS BELONGS TO THE WEST IN THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA
373-408

 


ÂBİDE DOĞAN


TÜRK TİYATROSUNDA BRECHT ETKİSİ
IMPACT OF BRECHT ON TURKISH THEATRE
409-422

 


EMEL KEFELİ


COĞRAFYA MERKEZLİ OKUMA
A GEOGRAPHIC APPROACH TO THE TEXT
423-433

 


G. GONCA GÖKALP-ALPASLAN


METİNLERARASI İLİŞKİLER IŞIĞINDA CEMAL SÜREYA ŞİİRİNİN BİLEŞENLERİ
ANALYSIS OF THE CEMAL SÜREYA POEMS IN THE LIGHT OF INTERTEXTUALITY
435-463

 


OĞUZ KARAKARTAL


TÜRKÇEDE DANTE ÜZERİNE
ABOUTH DANTE IN TURKISH
465-485

 


HURİYE REİS


KİTAPLARDA KADIN OLMAK: CHAUCER VE ORTAÇAĞ İNGİLİZ EDEBİYATINDA
KADIN SÖYLEMİNİN SORUNSALLIĞI
BEING A WOMAN IN THE BOOKS: CHAUCER AND THE PROBLEM WITH THE DISCOURSE OF WOMEN IN MEDIEVAL ENGLISH LITERATURE
487-506

 


ABİDİN EMRE


DÜZYAZI ŞİİRİNİN DOĞUŞUNU MUŞTULAYAN BİR BAŞ YAPIT: GASPARD DE LA NUIT
A MASTERPIECE ANNOUNCES THE BIRTH OF POETIC PROSE: GASPARD DE LA NUIT
507-517

 


ÖZGE ÖZTEKİN


ESKİ ŞİİRE DİYALEKTİK GÖNDERME: SEBK-İ HİNDΒNİN ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMALARINDA METAFORİK BİR YANSIMA OLARAK KARŞITLARIN BİRLİĞİ
REFERENCE TO DIALECTICS IN CLASSICAL TURKISH POEM: AS REFLECTION OF METAPHORIC THE UNITY OF OPPOSITES IN SEBK-İ HİNDÎ
519-528

 


MÜMTAZ SARIÇİÇEK


ULYSSES VE TUTUNAMAYANLAR’IN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
COMPARATIVE ANALYSIS OF ULYSSES AND TUTUNAMAYANLAR
529-560

 


BAHATTİN ŞEKER - MİTAT DURMUŞ


REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN ROMANLARINDA FRANSIZ EDEBİYATINDAN İZLER
EVIDENCES OF FRENCH LITERATURE IN THE NOVELS OF REŞAT NURİ GÜNTEKİN
561-590

 


ALEV BAYSAL


BATILILAR GÖZÜYLE HAREM: GERÇEK VE FANTEZİ
THE HAREM THROUGH THE EYES OF THE EUROPEANS: REALITY AND FANTASY
591-603

 


SERDAR ODACI


ULYSSES VE TUTUNAMAYANLAR’DA BİLİNÇAKIŞI TEKNİĞİ
THE NOVELS ULYSSES AND TUTUNAMAYANLAR IN POINT OF STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE
605-684

 


PELİN ŞAHİN TEKİNALP


AHMET HAŞİM VE HÜSEYİN AVNİ LİFİJ’DEN MANZARALAR
LANDSCAPES FROM AHMET HAŞİM AND HÜSEYİN AVNİ LİFİJ
685-700

 


HAYRUNİSA TOPÇU


AVRUPA VE AMERİKA’DA TÜRK EDEBİYATI
TURKISH LITERATURE IN EUROPE AND AMERICA
701-734

 


GÜLŞAH AKBULUT


METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DÜNÜN FERDA’SINDAN
GÜNÜN FERDA’SINA BİR BAKIŞ
A VIEW OF YESTERDAY’S AND TODAY’S “FERD” IN THE CONTEXT OF INTERTEXTUALITY
735-759

- IV -
EDEBÎ TÜRLER ve YENİ TÜRK EDEBİYATI
761

 

EDİTÖR
Doç. Dr. Osman GÜNDÜZ


OSMAN GÜNDÜZ


GELENEKSEL ANLATMA FORMLARINDAN ÇAĞDAŞ ROMANA
TRANSITION FROM TRADITIONAL NARRATIVE FORMS TO MODERN NOVEL
763-798

 


YILMAZ DAŞÇIOĞLU-OKAN KOÇ


BATI TARZI TÜRK HİKÂYESİNİN DOĞUŞU VE TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E
ANA TEMALAR
THE EMERGENCE OF TURKISH STORY IN WESTERN STYLE AND NEW THEMES
FROM TANZİMAT TO REPUBLIC
799-900MEHMET NARLI


OTOBİYOGRAFİ VE ROMAN - OTOBİYOGRAFİK ROMAN
AUTOBIOGRAPHY AND NOVEL / AUTOBIOGRAPHICAL NOVEL
901-909

 


BÂKİ ASİLTÜRK


EDEBİYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER
TRAVEL BOOKS IN TURKISH LITERATURE
911-995

 


ÖZLEM FEDAİ


GARİP VE İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE BİR KAYNAK OLARAK HUMOUR VE İRONİ
HUMOUR AND IRONY IN THE POEMS OF GARIP AND İKINCI YENI (THE SECOND NEW MOVEMENT)
997-1021

- V -
ÇOCUK EDEBİYATI
1023

 

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK


ALEV SINAR UĞURLU


“İDEOLOG”-ŞAİR ZİYA GÖKALP’İN KALEMİNDEN MASALLAR
FOLK TALES FROM THE PEN OF ZİYA GÖKALP: AN IDEOLOGUE AND POET
1025-1040

 


RAHİM TARIM


BEHÇET NECATİGİL’İN ESERLERİNDE ÇOCUK
THE CHILD AND CHILDHOOD IN BEHCET NECATİGİL'S WORKS
1041-1072CEM ŞEMS TÜMER


EDEBİYATA VE ÇOCUK EDEBİYATINA BİR KAYNAK OLARAK BAZI CUMHURİYET DEVRİ YAZARLARININ ÇOCUKLUK ANILARI VE ÇOCUKLUK DÖNEMLERİNİ ETKİLEYEN ŞARTLAR
CHILDHOOD MEMORIES AND CONDITIONS AFFECTING THEIR CHILDHOOD PERIODS OF THE WRITERS IN REPUBLIC PERIOD (CUMHURİYET DEVRİ) AS A SOURCE OF LITERATURE AND CHILDREN’S LITERATURE
1073-1102

 


NURULLAH ULUTAŞ


ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK, MASAL VE TEKERLEME
CHILD, TALES AND TONGUE-TWISTERS IN THE POETRY OF ASAF HÂLET ÇELEBİ
1103-1133

 


KELİME ERDAL


ÇOCUK EDEBİYATI TÜRLERİNİN KULLANIMI AÇISINDAN
ORHAN VELİ KANIK’IN ESERLERİNE BİR BAKIŞ
A LOOK ON WORKS OF ORHAN VELİ KANIK REGARDING THE USE OF CHILD LITERATURE TYPES
1135-1154

 


EROL OGUR


CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK EDEBİYATINA
KAYNAKLIK EDEN TÜRLERİN KULLANILMASI
THE INSTANCES OF CHILDREN LITERATURE GENRES IN CAHIT SITKI TARANCI’S POETRY
1155-1173