Ana Sayfa      Bize Ulaşın      Editörün Mektubu      Makale Takip  
 

     .::. KATILIM ŞARTLARI

 

 

1- Turkish Studies  Dergisi hakemli bir dergi olup yılda en az iki sayı yayınlanır.

2- Dergiye gönderilen tüm yazıların yayınlanma hakkı Turkish Studies Dergisi Yayın Kurulu'na aittir.

3- Turkish Studies Dergisi’nde yayınlanan tüm eserlerin yasal sorumluluğu yazarın kendisine ait olup Turkish Studies Dergisi Yayın Kurulu’nu bağlamaz.

4- Turkish Studies Dergisi, gönderilen eserlerde düzeltme yapmak, yayınlamak yada yayınlamamak hakkını saklı tutar.

5- Metinlerde bulunabilecek yazım ve imla hataları yazarın kendisine aittir.

6-Makaleler, Türkçe, İngilizce, Fransızca ya da Almanca olarak yayımlanabilir

7- Makalenin 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe özeti örnek makalede olduğu gibi metnin başına eklenmeli, İngilizce özet verilirken ayrıca makalenin İngilizce tam başlığı da İngilizce özetin üstünde belirtilmelidir. Ayrıca 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler hem İngilizce hem de Türkçe olarak ifade edilmelidir.

8-Makale sonunda mutlaka yazıda kullanılan kaynaklar Kaynakça başlığı altında ifade edilmelidir.

9- Yazar adı, başlığın sağ alt kenarına konulmalı; yazar birden fazla ise, adları alt alta veya yan yana yazılmalıdır.  Makale yazarı veya çevirmeninin unvanı, görev yaptığı kuruluş ve kendisine ulaşılabilecek olan mail adresi yıldızlı dipnotta ifade edilmeli ayrıca makale bir çeviriyse çevirinin hangi kaynaktan yapıldığı açık bir şekilde yine dipnotta belirtilmelidir.

10- Makaleleriniz mutlaka makale takip sistemine üye olarak istenilen formatta gönderilmelidir. İstenilen formatta tarafımıza ulaşmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

YAZIM  İLKELERİ

1- Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı  ve sayfa marjları şu şekilde ayarlanmalıdır:  

           

Kağıt Boyutu

Dikey A4

Üst Kenar Boşluk

4 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

4 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Yazı tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

10 punto

Boyutu (dipnot metni)

8 punto

 Paragraf aralığı  0 nk

Satır Aralığı

tek

 

Not: Özel transkripsiyonlu yazılarda yazar turkishstudies@hotmail.com adresine makaleyle birlikte, makalede kullandığı özel fontu da göndermelidir.  

 

2- Ayarlar ile ilgili uyulması gereken standartlar, resimlerle de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Dosyayı indirmek için tıklayınız.

3- Makalelerde sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi kullanılmayacaktır

4- Makale içersindeki başlıklar sadece ilk harfleri büyük şekilde yazılacak başka bir stil uygulanmayacaktır. Ayrıca hiçbir başlık veya alt başlık genel formattan farklı bir stil veya biçimlendirmeyle imlenmemiş (başlık imlemeleri v.s.) olmalıdır.

5- Metinde Türkçe seçilmiş ve Yazım Denetimi Dil Bilgisi taramasıyla olabilecek imla hatalarında olabildiğince arındırılmış olmalıdır.

6- Makale dipnotlarında gösterilen kaynaklar sadece italik olarak yazılmalı, bold yapılmamalı ve dipnot sonlarında nokta kullanılmalıdır.

7- Trukish Studies dergisinde dipnot göstermede MLA ve CMS metodları benimsenmiştir. Eğer makalede dipnot kullanılacaksa dipnotlarda aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulması gerekir:

2.1. Kitap: Yazar adı soyadı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), tahkikli ise (tahk.:), sadeleştirme ise (sad.:), edisyon ise (ed.: veya haz.:), yayınevi, baskı yeri ve tarihi (örnek, İstanbul 2004), cildi (örnek; c. IV), sayfası (s.), sayfadan sayfaya (ss.); Yazma eser ise, Yazar adı, eser adı (italik), Kütüphanesi, numarası (no:), varak numarası (örnek, vr. 10b).

2.2. Makale; Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi (örnek; c. IV), süreli yayın ise (örnek; sayı: 3), sayfası (s.).

2.3. Basılmış sempozyum bildirileri ve ansiklopedi maddeleri, makalenin referans veriliş düzeniyle aynı olmalı.

2.4. Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.

E-mail:
            turkishstudies@hotmail.com

2.5. Dergimizde kullanılan bazı kısaltma örnekleri; bakınız (bkz.), karşılaştırınız (krş.), adı geçen eser (a.g.e.), Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), MEB İslâm Ansiklopedisi (İA), Kütüphane (Ktp.), numara (no:).

Not: İnternet, mail, gazete gibi birçok farklı alıntının nasıl yapılacağına, MLA ve CMS metodları hakkındaki ayrıntılı bilgiye buradan bakabilirsiniz.

3- Makale sonunda mutlaka yazıda kullanılan kaynaklar Kaynakça başlığı altında ifade edilmelidir.

4- Makale yazarı veya çevirmeninin unvanı, görev yaptığı kuruluş ve kendisine ulaşılabilecek olan mail adresi yıldızlı dipnotta ifade edilmeli ayrıca makale bir çeviriyse çevirinin hangi kaynaktan yapıldığı açık bir şekilde yine dipnotta belirtilmelidir.

Ortak bir standardın tutturulması için mutlak koşullarda yukarıdaki Makale Yazım Şartları’na uyulmalıdır. Makale yazımı ile ilgili sorularınız ve karşılaştığınız sorunlar için ayrıca turkishstudies@hotmail.com msn adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. İstenilen formatta tarafımıza ulaşmayan makaleler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

©2006 Türkoloji Dergisi • Tüm Hakları Saklıdır • Kullanım Şartları