English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Vahdet ÖZKOÇAK - Derya DEMİRDİZEN ÇEVİK

Editör Yardımcısı


Ankara-TÜRKİYE Summer 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSidar ATALAY ŞİMŞEK - Hamza ŞİMŞEK  
Bitcoin’in Para Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi Ss, 1-10
Evaluation of Bitcoin in the Scope of the Monetary Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14305
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÇANAKÇIOĞLU  
Geçmişten Günümüze Türkiye'deki Muhasebe Sistemleri Ss, 11-23
Accounting Systems from Past to Present in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abidin ÇEVİK - Fahriye DİNÇER  
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Değişen Din Siyaseti: 1947 Kurultayı Ss, 25-36
Changing Religious Politics of the Republician People's Party: The 1947 Convention
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ÇEVİRME  
Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Kültürel İşlevi Ss, 37-52
Cultural Functıon Of Turkısh Language And Literature Course Teachıng Program
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah DOĞAN  
Türk Sinemasında Masal Uyarlamaları ve Vladimir Propp’un Halk Masalları İşlevlerinin Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (1970) Filminde Çözümlenmesi Ss, 53-63
Fairy Tale Adaptations in Turkish Cinema and Analysis of the Vladimir Propp’s Folk Tales Functions on The Film, Snow White and the Seven Dwarfs (1970)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan DOĞAN  
2. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Türkiye’de Kalkınmacılık Söyleminin Yükselişi Ss, 65-75
The Rise of Developmentalist Discourse in Turkey after the Second World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale DÜNDAR  
Kurumsal Hesaplar Bireysel Hesaplara Karşı: Sosyal Medya Kılavuzları ve Gazetecilik Ss, 77-88
Corporate Accounts Against Personal Accounts: Social Media Guidelines and Journalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan GEÇGİN  
Merkez-Çevre İlişkisi bağlamında Ahlat Ağacı Filmi Üzerine Düşünceler Ss, 89-106
Opinions on the Movie Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) Within the Context of Central-Periphery Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14188
Özet | Abstract | Tam Metin |

ŞENEL GERÇEK - Başak ALKAN - Ecmel ALOĞLU - Merve KURTULUŞ  
Yabancılara Türkçe Öğretimi Programındaki Konuşma Becerisi Kazanımlarına İlişkin İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi için Hazırlanmış Ders Kitaplarının Yeterliliği Ss, 107-120
The Proficiency of Textbooks for Turkish as a Second Language on the Acquisitions of Speaking Skills in the Turkish Teaching Program for Foreigners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günay GÖNÜLLÜ - Duygu ŞENBEL ESER  
Nimby'e Eleştirel Bir Bakış: Sendrom mu Yoksa Toplumsal Hareket mi? Ss, 121-132
The Critical View of Nimby: Is It Just a Syndrome or a Social Movement?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan GÖNÜLLÜ  
Makroekonomik Faktörlerin Sermaye Yapısı Kararları Üzerindeki Etkisi: BİST Sanayi Şirketleri Üzerine Bir Uygulama Ss, 133-146
The Effect of Macroeconomic Factors on Capital Structure Decisions: A Study on BIST Industry Companies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Senem GÜNGÖR  
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Üniversiteler: On Türk Üniversitesinin Web Sayfalarının İncelenmesi Ss, 147-167
Corporate Social Responsibility and Universities: A Study of TenTurkish Universities’ Websites
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül KANBAK  
Kent Politikaları İçinde Tarımı Düşünmek Ss, 169-184
Thoughts on Agriculture in Urban Policies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan KARACAN - Zişan YARDIM KILIÇKAN  
Türkiye’de Enflasyonun, Petrol Fiyatları, Döviz Kuru Açısından Değerlendirilmesi Ss, 185-194
The Evaluation of Inflation in Turkey within the Aspects of Oil Prices and Exchange Rate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14218
Özet | Abstract | Tam Metin |

İpek MERÇİL  
Dini Kamusal Alanın Yeni İktidar Sahipleri : Kadın Vaizeler Ss, 195-209
New Authority Holders of Religious Public Sphere : Women Preachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal Şirin PINARCIOĞLU  
İklim Değişikliği Müzakerelerinde Gelinen Nokta: Paris Anlaşması ve Sonrası Ss, 211-224
The State of Climate Negotiations: The Paris Agreement and After the Agreement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza ŞİMŞEK  
Türkiye'de 2002 Yılından Sonraki Seçimlerin Oyun Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi Ss, 225-238
THE EVALUATION COVERED THE ELECTIONS IN TURKEY NEXT GAME THEORY SINCE 2002
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule ŞİRİNER ÖNVER - Nihal Şirin PINARCIOĞLU  
Kapitalizmde Çöp Sorunu Ss, 239-254
The Problem of Garbage in Capitalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zişan YARDIM KILIÇKAN - Ersin UĞURKAN  
Ekonomik ve Toplumsal Doku Olarak Orta Sınıf Ss, 255-274
Middle Class as Economic and Social Texture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni Sayı Hakkında

    Sayın yazarlarımız;

    Turkish Studies dergisi Aralık 2018 sayıları için en son makale gönderme tarihi 15 Kasım 2018'dir. Bu tarihe kadar makalenizi yüklemeniz gerekmektedir. Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com