English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Sibel ÜST

Editör Yardımcısı
Ramazan BÖLÜK - Mehmet Burak ÇAKIN - Esra KİRİK

Skopje/MACEDONIA-Ankara/TURKEY, 2019  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ACAR  
İngilizce Ders Kitaplarını Seçme ve Değerlendirme Ss, 1-14
Selecting and Evaluating ELT Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN  
Müslüman Psikologlar Kertenkele Deliğinden Çıktı mı? İslami Psikoloji Alanındaki Gelişmeler Ss, 15-47
Have the Muslim Psychologist left the Lizard’s Hole? Developments in Islamic Psychology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan AKÇAY - Merve UYSAL  
HİLE DENETİMİ İLE BAĞIMSIZ DENETİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BOYUTLARI Ss, 49-65
DIMENSIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHEAT AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esmeray ALACADAĞLI  
BİLGİ YÖNETİMİ, DİJİTALLEŞME ve TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ Ss, 67-86
İNFORMATION AGE, DIGITALIZATION AND TURKISH HEALTH SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elza ALIŞOVA DEMİRDAĞ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİK CÜMLE YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 87-111
COMPARISON OF COMPOUND SENTENCE STRUCTURES OF TURKISH IN AZERBAIJAN AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Emre ARSLAN - Ercan YAVUZ  
ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL ANOMİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 113-134
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE, ORGANIZATIONAL ANOMIE AND ORGANIZATIONAL TRUST: A STUDY ON HOTELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit ASUTAY - Abdullah HACIBEKİROĞLU  
MUSTAFA EL-BEDRÎ ED-DİMYÂTÎ’NİN KENZU’L-MEBÂNİ FÎ HURÛFİ’L-ME‘ÂNÎ İSİMLİ RİSALESİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ Ss, 135-154
THE CRITICAL EDITION of MOSTAFA al-BADRI al-DIMYATI’S TREATISE “KANZ al-MABANI fî HURUF al-MAÂNI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdinç BALLI - Ayşehan ÇAKICI  
KARANLIK LİDERLİK: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 155-173
DARK LEADERSHIP: A CASE OF STUDY IN HOTEL BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14775
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat KIYAS BİREL - İsmet KAYA  
Öğretmen Adaylarının Şiddetin Nedenlerine İlişkin Görüşleri Ss, 175-189
Perceptions Of Trainee Teachers In Relation To Source Of Violence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15081
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfiye Kaya CİCERALİ  
Çocuk Psikanalizinin Gerçek Tarihçesi Ss, 191-199
The True Story of Child Psychoanalysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÇALIŞOĞLU - Abdul Samet YALVAÇ - Ahmet KAYA  
REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN SINIF ve OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN KURUM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 201-216
THE OPINIONS OF ELEMENTARY AND PRE-SCHOOL TEACHERS WORKING IN REHABILITATION CENTRES ABOUT THEIR INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan ÇETİNKAYA - Ayşe Aslı HONÇA  
Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 217-229
Investigation of Perceived Social Support Levels of University Students in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Huriye ÇOLAKLAR  
AHİLİK GELENEĞİ VE KÜTÜPHANECİLİK Ss, 231-257
AKHISM TRADITION AND LIBRARIANSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DAMAR  
ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SOSYAL DAVRANIŞ VE SOSYAL BECERİLER İLE ANNE-ÇOCUK BAĞLANMA DURUMU İLİŞKİSİ Ss, 259-274
THE RELATIONSHIP OF SOCIAL BEHAVIORS AND SOCIAL SKILLS WITH MOTHER-CHILD ATTACHMENT IN MIDDLE CHILDHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14967
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulvahap Çağatay DİKMEN  
TÜRKİYE’DE GÜNEŞ VE RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SERA GAZI EMİSYONLARI VE ÇEVRE MALİYETİNİN AZALMASINA KATKILARI Ss, 275-293
CONTRIBUTIONS OF ELECTRICITY GENERATION BY THE SUN AND WIND ON REDUCTION GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND ENVIRONMENTAL COSTS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DİRİK  
Örgütsel Adalet Algısı ve Bilgi Saklama Davranışı Arasındaki İlişkilerde Algılanan Örgütsel Politikanın Rolü Üzerine Bir Araştırma Ss, 295-312
The Moderating Role of Perceived Organizational Politics on the Relationship between Organizational Justice Perceptions and Knowledge Hiding Behavior
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah DOĞAN  
Türk Sinemasında 1960-1970 Yılları Arasında Çocukluk: İki Farklı Ayşecik Filminde Çocukluk Temsiliyeti Ss, 313-323
Childhood in Turkish Cinema Between 1960-1970: Representation of Childhood in Two Different Ayşecik Films
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esen DURMUŞ - Ayşe ÇAĞLIYAN  
MUŞ İLİ’NDE YAYLALARIN DAĞILIŞI Ss, 325-353
Distribution of Plateaus in The Province of Muş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süreyya ECE - Selma GÜLTEKİN  
ÖRGÜTLERDEKİ YALNIZ KALPLER: YALNIZ ÇALIŞANLARIN SİNİK TUTUMLARI ÜZERİNDE ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ARACILIK ROLÜ Ss, 355-370
THE LONELY HEARTS IN THE ORGANIZATIONS: THE MEDIATION ROLE OF THE PERCEIVED SUPERVISOR SUPPORT ON THE CYNICAL ATTITUDES OF THE LONELY EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel ERAT  
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE REKTÖR BELİRLEME USULÜ Ss, 371-383
THE RECTOR DETERMINATION PROCESS FROM OTTOMAN TO THE PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15038
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan ERTEKİN  
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BİR SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI Ss, 385-399
A SOCIAL MEDIA STUDY IN TERMS OF VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15010
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysel GÜNEY  
KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMDE AKREDİTASYON SÜRECİ Ss, 401-412
ACCREDITATION PROCESS IN THE FRAMEWORK OF QUALITY MANAGEMENT FOR HIGHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza Şule GÜNGÖR  
Felsefenin Sonu Mu Yeni Bir Adımı Mı? Badiou’nun Heidegger Eleştirisine Dair Bir Değerlendirme Ss, 413-430
Is It The End Of Philosophy Or A New Step? An Evaluation Regardıng Badiou's Critıcism Of Heidegger
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14842
Özet | Abstract | Tam Metin |

Egemen HANIMOĞLU  
THE ROLE OF COUNSELLING IN PREPARING UNDERGRADUATE STUDENTS TO UNDERTAKE POSTGRADUATE EDUCATION AT CUKUROVA UNIVERSITY Ss, 431-450
THE ROLE OF COUNSELLING IN PREPARING UNDERGRADUATE STUDENTS TO UNDERTAKE POSTGRADUATE EDUCATION AT CUKUROVA UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep HATİPOĞLU - Gülbeniz AKDUMAN - Bülent DEMİR  
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINDAN DUYULAN MEMNUNİYETİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YÖNETİCİYE GÜVENİN ARACI ROLÜ Ss, 451-476
THE SATISFACTION OF THE HUMAN RESOURCES PRACITES EFFECT ON WORK ALIENATION BY THE MEDIATING ROLE OF TRUST IN LEADERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14881
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa IŞIK  
HAYÂLÎ DİVANI’NDA ŞAİRİN MECNÛN’LA REKABETİ BAĞLAMINDA ŞAİRİN VE MECNÛN’UN KONUMU Ss, 477-492
THE POSITION OF THE POET AND MECNUN IN THE CONTEXT OF THE POET’S RIVALRY AGAINST MECNÛN IN HAYÂLÎ’S DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek KARAHOCA - Merve AKSÖZ AYGÜN  
KİŞİSEL AKILLI TEKNOLOJİLERİN SAĞLIK AMAÇLI KULLANIMLARININ KABÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 493-519
EVALUATING THE USE OF PERSONAL SMART TECHNOLOGIES FOR HEALTH PURPOSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge KARAMEHMET  
Dijital Pazarlamada Nesnelerin İnterneti: Giyilebilir Teknolojiler Ss, 521-537
Internet of Things in Digital Marketing: Wearable Technologies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14997
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban KARAYAĞIZ - Ertuğrul TAŞ - Zeliha SUBAŞI  
HETEROSEKSÜEL TÜRK ERKEKLERİNDE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER, CİNSEL KİMLİK VE CİNSEL İŞLEYİŞ Ss, 539-551
DEMOGRAPHIC FACTORS, SEXUAL IDENTITY AND SEXUAL FUNCTIONING OF TURKISH HETEROSEXUAL MALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14814
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KAYA  
Plotinos'ta Südurla İnen Aşkla Yükselen Bir Gerçeklik Olarak Ruh Ss, 553-579
The Soul as a Reality that descended with Emanation and Ascended with Love in Plotinos
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14966
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye KESGİN  
Ailede, Okulda veya Birlikte Ahlâk Eğitimi-Ahlak Eğitiminde İşbirliğini Geliştirmenin Yolları Ss, 581-598
Moral Education in the Family and School or Together - Ways to Develop Cooperation in Moral Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünzüle KURT  
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL GELİŞME, ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Ss, 599-614
THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN TURKISH ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Fatih KÜÇÜKİBİŞ - Mehmet GÜL  
GÜREŞ HAKEMLERİNİN HAKEMLİK MESLEĞİNDEN DUYDUKLARI HAZ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 615-627
THE INVESTIGATION OF ZEST FOR REFEREES’ WORK AND LEVELS OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION OF WRESTLING REFEREES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15074
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde MERT - Gül YILMAZ  
BEŞ YILDIZLI OTELLERDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNDE MOTİVASYON ROLÜNÜN İNCELENMESİ Ss, 629-650
THE INVESTIGATION OF MOTIVATION ROLE IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON THE PERFORMANCE OF FIVE STAR HOTELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15040
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar OKAN GÖKTEN  
Muhasebenin Gelişim Döngüsü: Kuramsal ve Kurumsal Bakış Açısı Ss, 651-668
Accounting’s Development Cycle: Theoretical and Institutional Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ORHAN - Ali Serdar YÜCEL - Ercan GÜR - Mustafa KARADAĞ  
SPOR MERKEZLERİNDE EGZERSİZ BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ Ss, 669-678
INVESTIGATION OF THE EXERCISE DEPENDENCE IN SPORTS CENTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eser ÖRDEM - Ömer Gökhan ULUM  
Türkiye’de Eleştirel Pedagoji ve Katılımcı Yaklaşım : Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmen Adaylarının Düşünceleri Ss, 679-693
Critical Pedagogy and Participatory Approach in Turkey: Views of Pre-Service ELT Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şükrü ÖZKAN  
ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK BAĞLAMDA AGNOSTİSİZM PROBLEMİ Ss, 695-716
AGNOSTISISM PROBLEM IN ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar PEKDOĞAN - Yusuf KÜÇÜKBAŞOL  
Kamu hizmetlerinde görevli personelin yenilikçi kişilik özellikleri ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki: Güvenlik hizmetlerinde görevli idari ve güvenlik personeli üzerine bir uygulama Ss, 717-732
Relation between the innovative personality traits of the staff in public services and their turnover intention: An application on the administrative and security personnel in security services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15076
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail SAFİ  
İSLAMOFOBİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Ss, 733-744
THOUGHTS ON THE HISTORICAL ORIGINS AND THE REASONS OF THE ISLAMOFOBIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümran ŞAHİN - Adil TÜRKOĞLU  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ Ss, 745-768
DETERMINING THE INSERVICE TRAINING NEEDS OF THE CLASSROOM TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TEKİN  
‘AVÂMİL-İ BİRGİVÎ İLE ‘AVÂMİL-İ HİLMİYYE’NİN MUKAYESESİ Ss, 769-783
THE COMPARİSON BETWEEN AVAMİL-İ BİRGİVİ AND AVAMİL-İ HİLMİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14738
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Esat TOPALOĞLU - Tuncay Turan TURABOĞLU  
FİNANSAL BAĞIMSIZLIK, MALİ ÖZERKLİK VE KARLILIK: BİST KİMYA, PETROL, PLASTİK ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 785-799
FINANCIAL INDEPENDENCE, AUTONOMY AND PROFITABILITY: A RESEARCH ON THE BORSA ISTANBUL CHEMICAL, PETROL, PLASTIC INDEX FIRMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esef Hakan TOYTOK - Zeynep EREN - Mahmut Onur GEZEN  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV HAZIRLIK SÜRECİNDEKİ DESTEK AĞLARININ SOSYAL AĞ ANALİZİ Ss, 801-825
SOCIAL NETWORK ANALYSIS OF SUPPORT NETWORKS OF 8th GRADE STUDENTS IN THE EXAM PREPERATION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer TUĞUT - Yılmaz DAŞLI  
Sağlık Profesyonellerinin Çocuk İstismarı ve İhmalini Tanılamada Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği Ss, 827-839
Determining Health Professionals’ Knowledge Levels on Child Abuse and Neglect a Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem VURAL BATIK  
Algılanan Eş Desteği ve Evlilik Süresinin Evlilik Doyumu ile İlişkisinde Evlilikte Sorun Çözmenin Aracı Rolü Ss, 841-854
Mediating Effect of Marital Problem Solving on the Relationship between Marital Satisfaction, Perceived Spousal Support and Marriage Duration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15001
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur YAŞAR  
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE ANAOKULU İHTİYACI Ss, 855-872
SOCIAL CHANGE AND THE NEED FOR NURSERY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan YAYLAK  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Materyallerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 873-897
Investigation of the Materials Prepared by Social Studies Teacher Candidates in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Devrim Vural YILMAZ  
HESQUAL-YÜKSEKÖĞRETİM HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ Ss, 899-917
TURKISH VERSION OF HESQUAL-HIGHER EDUCATION SERVICE QUALITY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14875
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tarık YILMAZ - Selçuk KILIÇ  
LİSANSÜSTÜ EĞİTİME ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİR BİLİŞİM SİSTEMİ TASARIMI Ss, 919-934
AN ACTION RESEARCH FOR IMPROVING THE PROCESS OF STUDENT ADMISSION TO POSTGRADUATE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba YOLCU  
TÜRKİYE’DE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİ İLE BİRLİKTE TEK BAŞINA İKTİDAR OLAN PARTİLERE YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 935-951
AN OVERALL EVALUATION OF PARTIES THAT COME INTO POWER ALONE ALONG WITH THE TRANSITION INTO MULTI-PARTY SYSTEM IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.15061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com