English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 13 Issue 29 . SayıEditör
Ali KELEŞ

Editör Yardımcısı
Okan ALKAN

Ankara-TÜRKİYE Fall 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHakan ALP - Erkan TURAN  
GELENEKSELDEN DİJİTALE MEDYANIN DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE CNNTÜRK VE NTV İNTERNET SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Ss, 1-18
COMPARATIVE ANALYSIS OF CNNTÜRK AND NTV INTERNET SITES IN THE FRAMEWORK OF TRANSFORMATION FROM DISTRICT FROM DISTRICT TO DIGITAL MEDIA
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş Selahattin ATEŞ - Haşim KAFALI - Kadriye YAMAN  
Havacılıkta Staj Web Yazılımı Kullanılabilirlik Araştırması Ss, 19-33
Aviation Internship Software Website Usability Research
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK - Emine Zehra TURAN  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 35-45
THE OPINIONS OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEACHERS ABOUT EDUCATION INFORMATICS NETWORK (EBA).
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Mert DENİZCİ - Ali Murat KIRIK - Ahmet ÇETİNKAYA  
BİLİŞİM FELSEFESİ ÇERÇEVESİNDE BULANIK MANTIĞA ÖĞRENİM TEMELLİ BİR YAKLAŞIM Ss, 47-59
A LEARNING-BASED APPROACH TO FUZZY LOGIC IN FRAMEWORK OF PHILOSOPHY OF INFORMATICS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek KARAHOCA  
İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 61-72
ANALYSING RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION AND LONELINESS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytürk KELEŞ  
Dijital Oyunlarda Sonlu Durum Makineleri ve Bulanık Mantık Ss, 73-82
Finite State Machine and Fuzzy Logic in Digital Games
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna KOŞAR - Celil NEBİYEV  
Dual Sonlu Büyük Tümlenmiş Modüller Ss, 83-88
Cofinitely Essential Supplemented Modules
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celil NEBİYEV - Berna KOŞAR  
Zayıf Büyük Tümlenmiş Modüller Ss, 89-94
Weakly Essential Supplemented Modules
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra ÖZARSLAN - Bahtiyar Ahu ALPASLAN  
Bir Turizm Ülkesi Olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Instagram Hesabı Üzerinden İncelenmesi Ss, 95-106
Investigating the Republic of Turkey as a Tourism Country through the Instagram Account
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÖZEL ACAR - Sinan AYAN  
Akıllı Tahta Kullanımının Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Olan Tutumuna Etkisi Ss, 107-122
The Effect of Using Smart Board on the Attitude of High School Students in Physical Education and Sports Lesson Abstract
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com