English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 13 Issue 26 . SayıEditör
Ramazan BÖLÜK

Editör Yardımcısı
Mehmet Burak ÇAKIN - Esra KİRİK

Ankara-TÜRKİYE Fall 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHatice ACAR ÇINAR  
DİN GÖREVLİLERİNDE DİNDARLIK BİÇİMLERİ VE PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ: SİVAS ÖRNEĞİ Ss, 1-18
RELİGİOUS FORMS AND PSYCHOLOGİCAL WELLNESS İN RELİGİOUS OFFİCİALS: SİVAS EXAMPLE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim ACAR  
Kur’an’a Göre Kadın ve Siyaset Ss, 19-41
Women And Politics According To The Qur'an
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Tevabil AKA - Öner GÜLBAHÇE - Ünal SAKİ  
2018-2019 Sezonu Türkiye Futbol Süper Liginde Yer Alan Kulüplerin Simgeleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 43-54
A Research on The Symbols of The Turkey Super League Football Clubs in 2018-2019 Season
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahşan Fatma AKGÜL  
GRAFİK TASARIM YÖNTEMLERİNİN İKNA PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 55-73
EVALUATION OF GRAPHIC DESIGN METHODS FROM THE PERSPECTIVE OF PSYCHOLOGY OF PERSUASION
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulvahap AKINCI - Oğuz YAVUZYILMAZ  
Milliyetçilik, Irk-Irkçılık İlişkisi Ss, 75-84
Nationalism, Race- Racism Relationship
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem ALTAN - Murat ÖZPEHLİVAN  
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN OLUŞUMUNDA İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYEDE’Kİ YABANCI ŞİRKETLERDE BİR UYGULAMA Ss, 85-106
JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL CYNICISM IN FORMATION INTERACTION OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY IN FOREIGN COMPANIES IN TURKEY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin ARSLAN - Tuğba KAYIKCIOĞLU - Ayberk Nuri BERKMAN  
SOVEREIGN WEALTH FUND APPLICATIONS IN TURKEY AND THE WORLD Ss, 107-124
SOVEREIGN WEALTH FUND APPLICATIONS IN TURKEY AND THE WORLD
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Korkud AYDIN  
TEK PARTİ DÖNEMİNDE DOĞU ANADOLU İLLERİNDE AÇILAN “GEZİCİ KÖY KADINLARI KURSU” ve ETKİNLİKLERİ Ss, 125-150
“RURAL WOMEN MOBILE COURSE” OPENED DURING SINGLE PARTY PERIOD IN EASTERN ANATOLIA AND ITS ACTIVITIES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif BAHADIR - Kübra HIRDIÇ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK MÜZESİNDEKİ DENEY SETLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 151-172
THE OPINIONS OF THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS ABOUT THE EXPERIMENT SETS IN THE MATHEMATICS MUSEUM
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı YAZICI - Sedat YAZICI  
John Rawls ve Adalet Duygusu Ss, 173-184
John Rawls and Sense of Justice
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fetullah BATTAL - Şaduman YILDIZ - Şenol KILIÇASLAN - Ertuğrul ÇINAR  
SOLOMON ASH UYUMLULUK DENEYİ KAPSAMINDA BİREYLERİN KARAR VERME TARZLARI (TÜRKİYE ÖRNEĞİ) Ss, 185-198
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOLOMON ASH COMFORMİTY TEST AND DECISION MAKING STYLES (TURKEY SAMPLE )
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna BERKMAN KÖSELERLİ  
Yoksulluğun ve Zenginliğin Twitter'daki Haber Hesaplarında Temsili Ss, 199-206
The Representation of Poverty and Wealthiness on Twitter Accounts of News Portals
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Nihan BRIDGE - Gökhan ORAL - Tevkifa TUNABOYLU İKİZ  
Deri Benlik Kavramı ve Uyuşturucu Madde Kullanan Bireylerin Deri Benlik Yapılanmasının Rorschach Testi ile İncelenmesi Ss, 207-216
The Concept of Skin Ego and the Investigation of the Skin Ego Structuring in Drug Users Administering the Rorschach Inkblot Test
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Berrin BULUT - Günseli Ayça YILDIRIM  
NAMUS ADINA KADINA UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLAR VE DEĞER YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Ss, 217-234
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN HONOUR ON BEHALF OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND VALUE ORIENTATIONS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BULUT  
Aksaray Sultan Hanı Avlu Taçkapısı Bir Restitüsyon Denemesi Ss, 235-250
Courtyard Portal of Aksaray Sultan Hani A Restitution Experiment
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Ceyhun CAM - Vildan DURMAZ  
DİJİTAL HAVACILIK: GÜNCEL UYGULAMALARLA GELECEKTEKİ YOLCU DENEYİMLERİ (HAVAALANI BOYUTUNDA) Ss, 251-266
DIGITAL AVIATION: FUTURE PASSENGER EXPERIENCES WITH CURRENT APPLICATIONS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Barış CİHAN - Erol BAYKAN  
Y VE Z NESİL TAEKWONDOCULARIN SÜREKLİ ÖFKE DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Ss, 267-280
DETERMINATION OF ANGER LEVELS OF THE Y AND Z GENERATION TAEKWONDO PRACTITIONERS AND EXAMINATION OF RELATED FACTORS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül COŞKUN ÇELİK - Mesude Hülya ŞANES DOĞRU  
KONYA BÖLGE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN BİR YAZMA ESERİN TEZHİP SANATI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 281-293
THE INVESTIGATION OF A WRITING WORK IN KONYA REGIONAL LITERARY WORKS IN TERMS OF ILLUMİNATION ART
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygen ÇAKMAK - Mehmet KANAK - Seda ÖZKUBAT  
Çocuklar İçin Öz Şefkat Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması Ss, 295-305
Self-Compassion Scale for Children: The Study of Turkish Adaptation
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin ÇALIK  
Suçun Tespitinde Kriminolojinin Hukuktaki Yeri, Kökeni ve Gelişimi Ss, 307-327
Legal Place, Origin and Development of Criminology in the Determination of Crime
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem ÇAMBAY - Çiğdem DİRİK  
KIRBAÇ KASIRGASININ HABERLEŞTİRİLMESİNDE ETİK SORUNLAR: DİJİTAL GAZETELER ÖRNEĞİ Ss, 329-339
ETHİCAL PROBLEMS FOR REPORTING OF KIRBAÇ HURRICANE: THE EXAMPLE OF DIGITAL NEWSPAPERS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan ÇAV  
Türk Modernleşmesi: Cahit Tanyol ile Şerif Mardin’in Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı İncelemesi Ss, 341-375
Turkish Modernization: A Comparative Analysis of Cahit Tanyol and Şerif Mardin's Approaches
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem ÇAYLAK - Yunus ŞAHBAZ  
Erken Dönem Marksizm’in Milliyetçilik Ve Ulusal Sorun Yaklaşımına Eleştirel Analiz Ss, 377-394
A Critical Analysis to Early Marxism's Nationalism and National Problem Approach
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇEBİ - Murat ELİÖZ - Ekrem AKBUGA  
SPORCULARDA DAMGALAMA Ss, 395-403
STIGMA AMONG ATHLETES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÇERKEZ  
UZUNKÖPRÜ ÇEŞMELERİ Ss, 405-442
FOUNTAINS IN UZUNKÖPRÜ
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan ÇOBAN BALCI  
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI OLARAK GÖÇMEN DERNEKLERİ: ALMANYA’DA GÖÇMEN KADINLAR BİRLİĞİ ÖRNEĞİ Ss, 443-457
IMMIGRANT ASSOCIATIONS AS CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS: CASE OF IMMIGRANT WOMEN UNION IN GERMANY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz DAŞLI  
YOKSULLLUKLA MÜCADELEDE YENİ BİR YAKLAŞIM: İŞLEVSEL YOKSULLUK Ss, 459-474
A NEW APPROCH İN COMBATTİNG POVERTY: THE FUNCTIONS OF POVERTY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DENİZ  
UŞAK ŞEHRİNDE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİN CBS İLE ANALİZİ Ss, 475-491
ANALYSIS OF ACCESSIBILITY TO FAMILY HEALTH CENTRES (FHC) IN UŞAK CITY BY USING GIS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz DİKER - Hacı Mehmet YILDIRIM - Marziyehsadat TABATABAEİNASAB  
Çanakkale’deki Otel Yöneticilerinin Helal Turizm Konseptine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Ss, 493-509
Determining the Halal Tourism Concept Perceptions of Hotel Managers in Çanakkale
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal DİL - Sedat YAZICI - Hakan ARSLAN - Ensar ÇETİN  
Eleştirel Düşünme İle Aktif Yurttaşlık İlişkisi Üzerine Nicel Bir Çalışma Ss, 511-527
A Quantitative Study On Relationship Of Critical Thinking And Active Citizenship
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DUĞAN - Salih GÜRBÜZ  
SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYAL ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 529-546
A STUDY FOR SOCIAL INTEGRATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Ziya DUMAN  
BİR DÜŞÜNME TÜRÜ OLARAK ESNEK DÜŞÜNME Ss, 547-561
FLEXIBLE THINKING AS A KIND OF THINKING
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esen DURMUŞ - Ali YİĞİT  
ERGANİ İLÇESİNDE KÖYLERİN HÂKİM EKONOMİK FAALİYETE GÖRE DAĞILIŞI Ss, 563-579
DISTRIBUTION OF VILLAGES ACCORDING TO THE DOMINANT ECONOMIC ACTIVITY IN ERGANI DISTRICT
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14676
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ELİÖZ - Mehmet ÇEBİ - İzzet İSLAMOĞLU  
TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ Ss, 581-591
INVESTIGATION OF SLEEP QUALITY OF TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERGÜN - Hakan KOÇ - Fatih KARTAL  
TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE SİVAS İLİNİN YERİ VE ÖNEMİ Ss, 593-612
ROLE AND SIGNIFICANCE OF SIVAS PROVINCE IN SUGAR BEET PRODUCTION IN TURKEY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Devrim ERTÜRK - Süleyman ŞANLI  
Gelenekten Moderne Anadolu’da Devecilik Ss, 613-635
From Tradition to the Modern: Camel Dealing in Anatolia
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim GÜLLÜ - Süleyman ŞAHİN  
Bir Spor Kurumunda Örgütsel Çekicilik Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İncelenmesi Ss, 637-654
An Investigation of Organizational Attraciveness and Organizational Citizenship Behavior in a Sports Instituon
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜL - Recep Nur UZUN - Mehmet ÇEBİ  
TÜRK KÜLTÜRLERİNDE Kİ GELENEKSEL OYUNLAR VE SPORLARA YÜZEYSEL BİR BAKIŞ Ss, 655-671
A SUPERFİCİAL GLANCE AT THE TRADİTİONAL GAMES AND SPORTS İN THE TURKİC CULTURES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÜLTEKİN  
GAZİANTEP’TEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE ETKİLEŞİM NOKTALARI Ss, 673-692
THE SOCIAL SOLIDARITY AND INTERACTION POINTS OF THE SYRIAN REFUGEES IN GAZIANTEP
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14588
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Bülent GÜRBÜZ - Gülay ÖZKAN  
TÜRKİYE TARIMINDA ŞİRKETLEŞME ÇABALARI Ss, 693-712
CORPORATİZATİON EFFORTS IN TURKISH AGRICULTURE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüştü ILGAR  
Çanakkale İlinde Arıcılık Faaliyetleri Ss, 713-724
Beekeeping Activities in Çanakkale Province
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet İMAMOĞLU - Gülten İMAMOĞLU  
ETRÜSKLERDE SPOR AKTİVİTELERİ Ss, 725-744
ETRUSCAN’S SPORTS ACTIVITIES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Fatma KARADAĞ - Özgür KARATAŞ - Ali Serdar YÜCEL  
ÖĞRETİM ELAMANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNE ETKİSİ (ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 745-755
THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF ACADEMIC STAFF ON THEIR JOB SATISFACTION LEVEL (ARDAHAN UNIVERSITY EXAMPLE)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KARADEMİR  
İSTANBUL -KÜÇÜKÇEKMECE ABDÜSSELAM ÇELEBİ ÇEŞMELERİ Ss, 757-774
İSTANBUL -KÜÇÜKÇEKMECE ABDÜSSELAM ÇELEBİ FOUNTAINS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk KARAKUŞ - Hüseyin KARAASLAN - Canan PEHLİVAN  
SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNİN ÇEVRE KONULARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 775-788
THE COMPARISON OF THE SOCIAL SCIENCE AND APPLIED SCIENCE COURSES AS REGARDS TO THE ENVIRONMENTAL TOPICS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KESGİN  
İdeolojilerin Gölgesinde Adalet Arayışı: “Adalet Yürüyüşü” Özelinde Felsefî-Siyasî Bir Tahlil Ss, 789-810
The Seeking of Justice in the Shadow of Ideologies: A Philosophical-Political Analysis on "the March of Justice”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten KİRİŞ YILMAZ  
Hilmi Ziya Ülken’in Ahlak Görüşü: Aşk Ahlakı Ss, 811-827
Hilmi Ziya Ülken's Moral Opinion: Ethics of Love
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay KIZAR - Yüksel SAVUCU - Ali Serdar YÜCEL - Mehmet KARGÜN  
TÜRKİYE’DEKİ SPOR TESİSLERİNİN ENGELLİLER İÇİN YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 829-848
INVESTİGATION OF SUFFİCENT LEVELS OF SPORTS FACİLİTİES İN TURKEY İN TERMS OF USERS DİSABLES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KOBYA  
AUGUSTE COMTE’DA AYDINLANMA VE METAFİZİK TASAVVURU Ss, 849-859
ENLIGHTENMENT AND METAPHYSICS CONCEPTION IN AUGUSTE COMTE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut KULELİ  
ÇEVİRİ GÖSTERGEBİLİMİ YÖNTEMİYLE BİR ÖYKÜDEKİ ANLATI İZLENCELERİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ Ss, 861-877
ANALYSIS OF NARRATIVE PROGRAMS AND TURKISH TRANSLATIONS OF A SHORT STORY THROUGH SEMIOTICS OF TRANSLATION
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihalis KUYUCU  
Y Kuşağının Televizyonda Dizi İzleme Alışkanlıkları Ss, 879-905
TV Series Viewing Habits of Generation Y
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14064
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükriye Ezgi MERT  
The Conversation'da Gözetimin İzlencesi Ss, 907-921
The Programme of Surveillance in The Conversation
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine NAS - Şerife DOĞAN  
KONYA MÜZELERİNDEKİ KEÇE SECCADELERDE GÖRÜLEN İNTERYÖR TASVİRLER ÜZERİNE Ss, 923-940
ON THE INTERIOR PICTURES SEEN IN THE EMBROIDERED FELT PRAYER RUGS IN KONYA MUSEUMS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ÖZÇELİK HERDEM  
Çalgı Eğitiminde Zamanı Etkin Ve Verimli Kullanma İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki Ve Bir Teknik Öneri “Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği” Ss, 941-952
The Relatıon Between Effıcıent And Productıve Use Of Tıme In Instrumental Traınıng And Academıc Achıevement And A Technıcal Proposal “The Case Of Gazı Unıversıty Faculty Of Educatıon”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Omer OZER - Elife ÖZER  
Cep Telefonu Bağımlılığında Aşerme Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 953-970
Adaptation of the Mobile Phone Addiction Craving Scale to Turkish: Further Evidence of Reliability and Validity
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖZTUNÇ - Ayşe Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL  
Sakarya Yerel Basınında Çıkan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Farklı Boyutlardan İncelenmesi Ss, 971-984
Analyzing The News Items Regarding Violence Against Women At Local Media In Sakarya
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap ÖZTÜRK - Kemalettin ERYEŞİL - Arif DAMAR  
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ Ss, 985-1000
ORGANIZATIONAL TRUST AS A MEDIATOR OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL CONTRACT AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Müjde SAKAR  
TÜRKİYE İKTİSAT POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE EKONOMİK GELİŞME STRATEJİLERİ VE DEVLET YATIRIMLARI KAPSAMINDA MUŞ ÖRNEĞİ (1950-1970) Ss, 1001-1020
TURKEY ECONOMY THE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGİES AND POLİCİES WERE ACCORDİNG TO THE EXAMPLE OF PUBLİC İNVESTMENT (1950-1970)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melih Nuri SALMAN - Turhan TOROS - Yusuf SOYLU  
Elit Sporcuların Duygusal Zekâ Yönünden Karşılaştırılması: Takım ve Bireysel Sporlar Ss, 1021-1036
Comparison of Emotional Intelligence in Elite Athletes: Individual Sports Versus Team Sports
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül SEZER  
MÜZELERDE GÖRSEL KİMLİK VE MARKANIN ÖNEMİ Ss, 1037-1054
THE İMPORTANCE OF VİSUAL İDENTİTY AND BRANDİNG FOR THE MUSEUMS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel Atila ŞEHİRLİ  
Barış Kavramına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları Ss, 1055-1070
Metaphorical Perceptions of Social Studies Teacher Candidates About The Concept Of Peace
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şennur ŞENEL  
Osmanlı Modernleşmesinde"Kadın" Ss, 1071-1090
“Woman” in Ottoman Modernization
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Ahmet ŞENER - Gülten İMAMOĞLU  
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA GÜREŞ FAALİYETLERİ VE YANSIMALARI Ss, 1091-1106
WRESTLING'S ACTIVITIES AND REFLECTIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe Elif TAŞDAN DOĞAN - Aslı Özlem TARAKCIOĞLU  
Hollywood Film Afişlerinin Metinlerarası Analizi: Salt Benzerlik mi Yoksa Amaca Yönelik bir Yöntem mi? Ss, 1107-1122
Intertextual Analysis of Hollywood Movie Posters: Is It a Pure Resemblance or a Goal-oriented Method?
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldırım TORUN  
SİYASAL BİR İDEOLOJİ OLARAK MİLLİYETÇİLİK VE TÜRKİYE'DEKİ YANSIMASI: ZİYA GÖKALP VE TÜRKÇÜLÜK/TURANCILIK Ss, 1123-1142
NATIONALISM AS A POLITICAL IDEOLOGY AND ITS REFLECTION IN TURKEY: ZIYA GÖKALP AND TURKISM/TURANISM
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu TURGUT  
Talas’ta Osmanlıca Kitabeli Üç Ev Ss, 1143-1169
Three Houses with Ottoman Inscriptions in Talas
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge ULUĞ YURTTAŞ  
Siyasal Reklamlara Yönelik İçerik Analizi: 2018 Türkiye Genel Seçimleri Ss, 1171-1186
Content Analysis of Political Ads: 2018 General Elections in Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat ÜNALDI - Aysen SOYSALDI - Sinan ÖREN  
Tarihi Tekstillerin Islak Temizleme İşlemleri İçin Geliştirilen İki Sabunun Dehypon LS 54 ile Performanslarının Karşılaştırılması Ss, 1187-1202
Comparing the Performance of Two Soaps Developed for the Wet Cleaning of Historical Textiles with Dehypon LS 54
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel YEŞİLKAYALI - Aslı OFLUOĞLU  
Aile Değerlendirmelerinde Bir Alt Sistem Olarak Evcil Hayvan: Genel Bir Çerçeve Ss, 1203-1219
Domestic animal as a Sub-System in Family Assessments: A General Framework
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan ALAY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Jack Goody. “Mit, Ritüel ve Söz”, (Çev. Damla Sezgi), İstanbul: Küre Yayınları, 2017, ISBN: 978-605-9125-48-2, 221 sayfa. Ss, 1221-1224
Jack Goody, "Myth, Ritual and the Oral"
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com