English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 13 Issue 24 . SayıEditör
Cemalettin KÖMÜRCÜ

Editör Yardımcısı
Ramazan BÖLÜK - Mehmet Burak ÇAKIN - Esra KİRİK

Ankara-TÜRKİYE Fall 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBilal ALTAN  
Cizre Belediye Reisi ve Miran Mustafa Paşa’nın Damadı Osman Efendi’nin Yaşamı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 1-15
An Evaluation on Osman Efendi’s Life, The Mayor of Cizre and Miran Mustafa Pasha’s Son –in-Law
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14407
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ASOĞLU  
Osmanlı Son Döneminde Urfa’da Bir Ermenî Yerleşkesi: Telfutur Mahallesi ve Sâkinleri Ss, 17-32
An Armenian District in Urfa in the Late Ottoman Period: The Neighbourhood of Telfutur and Its Residents
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Korkud AYDIN  
Bandung Konferansı ve Türk Basınına Yansımaları Ss, 33-60
Bandung Conference and Reflections on Turkish Press
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysemin ÇANAK  
TEREKE KAYITLARINA GÖRE ÇORUMLU KADINLARIN XIX. YÜZYILDA GİYİM-KUŞAM KÜLTÜRÜ (1842-1909) Ss, 61-78
19th CENTURY CLOTHING CULTURE OF WOMEN LIVING IN ÇORUM ACCORDING TO THE TEREKE RECORDS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14180
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EFE  
MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN İSTİKLAL MÜCADELESİNİN İLK ADIMLARINI ATTIĞI SAMSUN, HAVZA VE AMASYA'DAKİ İCRAATLARI Ss, 79-95
MUSTAFA KEMAL PASHA'S STABILITY IN THE FIRST STEPS OF SAMSUN, HAVZA AND AMASYA
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagehan ELEMANA  
Türk Basınında Şeyh Ahmed Senusi (1918-1924) Ss, 97-118
SHEIKH AHMED SENUSSI IN TURKISH PRESS (1918-1924)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hazar KABA  
Arkaik Dönem Kıbrıs Dinini Anlamlandırmada Pişmiş Toprak Heykelciklerin Rolü Ss, 119-140
The Role of the Terracotta Figurines for Interpreting the Cypriot Religion of the Archaic Period
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14593
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ONAY  
GÖK-TÜRK DÖNEMİNDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ELÇİLER Ss, 141-160
INTERNATIONAL RELATIONS AND ENVOYS IN THE GOK-TURK PERIOD
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZKAN  
DİN, GELENEK VE DEĞİŞİM: XIX. YÜZYILDA KÂŞGAR KADINI Ss, 161-184
RELIGION, TRADITION AND CHANGE: KASHGAR WOMEN IN 19th CENTURY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış SARIKÖSE - Recep ARSLAN  
Cumhuriyet Dönemi Türk Süngerciliği (1923- 1990) Ss, 185-213
Sponge Fishing in Turkey During Republican Period (1923- 1990)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sırrı TİRYAKİ  
ÇİVİ YAZILI BELGELER IŞIĞINDA YUKARI FIRAT HAVZASINDAKİ YEREL POLİTİK GÜÇ: MELİD KRALLIĞI Ss, 215-228
LOCAL POLITICAL POWER IN THE EUPHRATES RIVER BASIN IN THE LIGHT OF CUNEIFORM SCRIPTS: MELID KINGDOM
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer TOKUŞ  
VAN GÖLÜ HAVZASINDA ARAP HÂKİMİYETİ Ss, 229-249
THE DOMINATION OF THE ARAB IN VAN LAKE BASIN
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren UTKUGÜN  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TİFÜSLE MÜCADELEDE YAŞANAN ÖNEMLİ SORUNLAR VE ALINAN TEDBİRLER Ss, 251-286
IMPORTANT PROBLEMS IN THE FIGHT AGAINST TYPHUS DURING THE SECOND WORLD WAR AND MEASURES TAKEN
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÜNYAY AÇIKGÖZ  
XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE PÎŞKEŞ GELENEĞİ, AMAÇ VE İŞLEVLERİ Ss, 287-300
PISHKASH TRADITION, PURPOSE AND FUNCTIONS IN OTTOMAN STATE IN THE XVII th CENTURY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer YILDIRIM  
Osmanlı Seferlerine Esnaf Kesiminin Katkısı ve XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Konya Esnafından Örnekler Ss, 301-316
The Contribution of the Tradesmen to the Ottoman Campaigns and Examples from the Konya Tradesmen in the First Half of the XVIII. Century
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem YILDIRIM  
Birinci Dünya Savaşı Öncesi Türk Basınında Göçmenler Meselesi Ss, 317-338
The Issue of Migrants in Turkish Press before the First World War
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsnü YÜCEKAYA  
OSMANLI YEREL İPEK ÜRETİMİNİN İTHAL İRAN İPEĞİ KARŞISINDAKİ DURUMU PROBLEMİ Ss, 339-349
THE PROBLEM OF THE STATUS OF LOCAL OTTOMAN SILK PRODUCTION VIS-A-VIS IRANIAN SILK
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14513
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abubekir Sıddık YÜCEL  
OSMANLI DEVLETİNDE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ VAKIFLAR SİVAS ÖRNEĞİ Ss, 351-383
SMALL SCALE FOUNDATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE SIVAS EXAMPLE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14354
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com