English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 12 Issue 8 . SayıEditör
Sibel ÜST

Editör Yardımcısı
Ramazan BÖLÜK-Mehmet Burak ÇAKIN

Ankara-TÜRKİYE Winter 2017  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMahmut Hakkı AKIN - Betül COŞKUN  
Türkiye Siyasi Kültüründe Sağ-Sol Ayrımı ve Milli Görüş Hareketi Ss, 1-10
Right-Left Division in Turkish Political Culture and National Opinion Movement
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11654
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl ARPACI  
Dini Radikalizmin Nedenlerini Tersinden Sorgulamak: Milli Görüş Neden Radikalleşmedi? Ss, 11-28
Cross Questioning the Reasons of the Religious Radicalism: Why didn’t Milli Görüş (National Vision) Get Radicalized?
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun BEKİROĞLU  
Makâsıd ve Maslahat Merkezli Bir Okuma: Necmettin Erbakan Örneği Ss, 29-50
A Reading Based On Purposes: Example of Necmettin Erbakan
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durdu Mehmet BİÇKES - Celal YILMAZ - Hakan BAKKAL  
Lider Bir Kişilik ve Sembol Bir Şahsiyet Olarak Necmettin Erbakan Ss, 51-70
A Leader and a Symbol Personality: Necmettin Erbakan
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin ÇALIŞKAN - Ahmet Sait SICAK  
Dini Hareketlerde Sıkça Kullanılan Âyetler: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Örneği Ss, 71-84
The Frequently Used Verses in the Religious Movements: The Sample of Proffessor Necmettin Erbakan
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah DEMİR  
Erbakan’ın Türkiye Sanayileşmesine Yönelik Paradigmaları Ss, 85-108
Paradigms of Erbakan Regarding Turkey’s Industrialization
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11643
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan ERSİN - Selman DURAN  
Faizsiz Finans Döngüsünü Oluşturma Açısından Adil Ekonomik Düzen Söyleminin Kredileşme İlkeleri Ve Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Ss, 109-132
Evaluation of Credit Principles and Applicability of the "Fair Economic Order" Subject to Create Interest Free Financial Cycle
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir MACİT  
Milli Görüş ve Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri Ss, 133-148
Milli Gorus and Place of Modern Islamic Thought
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa ÖZTÜRK  
Adil Ekonomik Düzen’ de Artı(k) Değerin Paylaşımı Ss, 149-170
Sharing the Surplus in the Just Economic Order
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Sait SICAK - Necmettin ÇALIŞKAN  
Yeni Bir Dünyanın Kur'ânî Umdeleri Ss, 171-184
The Quranic Principles of a New World
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11921
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Halil SUGÖZÜ editör  
İslam Ekonomisi ve Adil Ekonomik Düzen Ss, 185-210
Islamic Economics and Fair Economic Order
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Recai TEKİN  
Türk Dış Politikasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan (Kimlik Siyaset ve Dış Politika) Ss, 211-246
Prof. Dr. Necmettin Erbakan in Turkish Foreign Policy (Idendity, Policy and Foreign Policy)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip TUĞRUL  
Millî Görüş Hareketi Bibliyografyası - Bibliyografya, Etki ve Yansımalar- Ss, 247-336
Bibliography of Millî Görüş (Islamic View) -Bibliography, Effect, Reflections-
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Batuhan USTABULUT  
Millî Görüş Partilerinde Parti Disiplini Uygulamaları Ss, 337-354
Party Disciplinary Implementations in Millî Görüş (Islamic View) Parties
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YILDIZ  
Türk Dış Politikasına Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Politik Vizyonunun Etkisi Ss, 355-366
The Effect of Political Vision of Necmettin Erbakan on Turkish Foreign Policy
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup YÜKSEL  
Necmettin Erbakan’ın Kur’an Kıssaları Bağlamında Temsili Söylemi Ss, 367-376
Necmettin Erbakan's Representation in the Context of the Kur'an Story
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamit AKTÜRK - Faruk TURHAN  
İslam Birliğine Giden Yolda Hac İbadeti: Milli Görüş ve Hac Ss, 377-392
Pilgrimage in the Road to the Islamic Union: Islamic View and Haj
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin HAZIRBULAN  
Milli Görüş’ün İlk Yerel Seçim Tecrübesi: 9 Aralık 1973 Mahalli Seçimleri Ss, 393-416
National Opinion First Local Choice Experience: December 9, 1973 Local Elections
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep KARABULUT  
Günümüz Dünyasından D-8’e Yeniden Bir Bakış Ss, 417-434
A Fresh View On D-8 From Today’s World
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Ali TEKİN  
Necmettin Erbakan’ın Sahabe Tasavvuru: Ebû Eyyûb El-Ensârî Örneği Ss, 435-450
Necmettin Erbakan’s Imagination of Sahaba: the Sample of Abu Ayyub Al Ansari
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine AKBAŞ DEMİRKAN  
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Zarif Devletçilik ve Üslup Anlayışı Ss, 451-472
Prof. Dr. Necmettin Erbakan's Gracious Statecraft and Wording Approach
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.11684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com