English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçe Eğitiminde Çocuk Yazınına Göstergebilimsel Yaklaşım: “Keloğlan İle Kardeşi” Masalı
(Semiotic Analysis of “Keloğlan ile Kardeşi”: A selected tale of Turkish Children’s Literature )

Yazar : Esma DUMANLI KADIZADE    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : Volume 11 Issue 14
Sayfa : 221-238
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.9838
815    1315


Özet
Çalışma, Tahir Alangu’nun derlediği “Keloğlan Masalları” adlı yapıtındaki “Keloğlan ile Kardeşi” masalının göstergebilimsel açıdan çözümlenmesini içermektedir. Çalışmada çocuk yazınına yönelik inceleme ve araştırma kitaplarında yer alan klasik anlatı çözümlemelerinin yerine Greimas’ın göstergebilimsel çözümleme kuramı tercih edilmiştir. Ancak anlatı çözümlenirken göstergebilimsel kuramın sadece belli başlı aşamaları ve temel ilkeleri ele alınarak, kuramın algılanmasının ve uygulanmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada “Keloğlan ve Kardeşi” adlı anlatı beş kesite ayrılmış, ardından söylemsel ve anlatısal düzeyleri tespit edilmiştir. Anlatı ile söylem yapılarının masal içindeki işlevleri göstergebilimsel kavramlar aracılığıyla uygulamaya dökülmüştür. Temel alınan Greimas’ın göstergebilimsel çözümleme kuramı, özünde göstergeler sistemi içinde anlam birimlerinin yeniden yapılandırılması sürecini barındırmaktadır. Araştırmada bu modele bağlı olarak incelenen yapıt, “anlatı düzeyi, söylem düzeyi” ve “mantıksal-anlamsal” düzeyler açısından çözümlenmiştir. (Rıfat, 2007) Göstergebilimsel okumada hedef gösterge dizgesinin ayrıştırılıp, parçaların tekrar bir araya getirilirken yeni anlam üretim süreçlerini geliştirmektedir. Dolayısıyla bu yönüyle çalışma durağan değil, sürekli değişim ve dönüşüm içinde olan sosyal yaşama ilişkindir. Göstergebilimsel yöntemin metin odaklı bir yöntem olması nedeniyle, çocuk yazını anlatılarının incelenmesinde ve yeniden anlamlandırılmasında tercih edilmiştir. Türkçe eğitiminde çocuk yazını araştırma ve inceleme kitaplarının geleneksel inceleme yöntemlerinin dışına çıkabilmesi için farklı yöntem çözümlemelerinin (göstergebilim, alımlama estetiği, psikanalitik, yapısalcılık vb.) algılanmasını kolaylaştıracak ve bunların uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler
“Keloğlan ile Kardeşi” masalı, kurmaca, göstergebilim, söylemsel düzey, anlatısal düzey

Abstract
This study is a semiotic analysis of the tale “Keloğlan ile Kardeşi” included in the book “Keloğlan Masalları” compiled by Tahir Alangu, aiming to create a theoretical structure for the children’s literature. Another purpose of this study is to posit a more theoretical ground for the Turkish children’s literature which is gradually developing and additionally, to prepare a

Keywords
Tale of “Keloğlan ile İki Padişah”, semiotics, fiction, narrative level, discourse level

Gelişmiş Arama


Duyurular

  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-BUHARA (INCSOS III-2018)

  17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında medeniyetimizin kadim şehri ve sosyal bilimciler için bir laboratuvar konumunda olan Buhara’da Turkish Studies Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Buhara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sosyal
  Bilimler Kongresi’nde siz değerli bilim insanlarını aramızda görmekten onur duyacağız.

  Ayrıntılı bilgi için http://incsos.org/tr

  Onur Kurulu Başkanı
  Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

  Düzenleme Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
  Prof. Dr. Abduqobil Abdunabiyevich TULAGANOV – Buhara Üniversitesi Rektörü
  Necip Fazıl KURT-MEB Müşavir
  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi Sahibi ve EditörAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com