English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçe Eğitiminde Çocuk Yazınına Göstergebilimsel Yaklaşım: “Keloğlan İle Kardeşi” Masalı
(Semiotic Analysis of “Keloğlan ile Kardeşi”: A selected tale of Turkish Children’s Literature )

Yazar : Esma DUMANLI KADIZADE    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : Volume 11 Issue 14
Sayfa : 221-238
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.9838
930    1468


Özet
Çalışma, Tahir Alangu’nun derlediği “Keloğlan Masalları” adlı yapıtındaki “Keloğlan ile Kardeşi” masalının göstergebilimsel açıdan çözümlenmesini içermektedir. Çalışmada çocuk yazınına yönelik inceleme ve araştırma kitaplarında yer alan klasik anlatı çözümlemelerinin yerine Greimas’ın göstergebilimsel çözümleme kuramı tercih edilmiştir. Ancak anlatı çözümlenirken göstergebilimsel kuramın sadece belli başlı aşamaları ve temel ilkeleri ele alınarak, kuramın algılanmasının ve uygulanmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada “Keloğlan ve Kardeşi” adlı anlatı beş kesite ayrılmış, ardından söylemsel ve anlatısal düzeyleri tespit edilmiştir. Anlatı ile söylem yapılarının masal içindeki işlevleri göstergebilimsel kavramlar aracılığıyla uygulamaya dökülmüştür. Temel alınan Greimas’ın göstergebilimsel çözümleme kuramı, özünde göstergeler sistemi içinde anlam birimlerinin yeniden yapılandırılması sürecini barındırmaktadır. Araştırmada bu modele bağlı olarak incelenen yapıt, “anlatı düzeyi, söylem düzeyi” ve “mantıksal-anlamsal” düzeyler açısından çözümlenmiştir. (Rıfat, 2007) Göstergebilimsel okumada hedef gösterge dizgesinin ayrıştırılıp, parçaların tekrar bir araya getirilirken yeni anlam üretim süreçlerini geliştirmektedir. Dolayısıyla bu yönüyle çalışma durağan değil, sürekli değişim ve dönüşüm içinde olan sosyal yaşama ilişkindir. Göstergebilimsel yöntemin metin odaklı bir yöntem olması nedeniyle, çocuk yazını anlatılarının incelenmesinde ve yeniden anlamlandırılmasında tercih edilmiştir. Türkçe eğitiminde çocuk yazını araştırma ve inceleme kitaplarının geleneksel inceleme yöntemlerinin dışına çıkabilmesi için farklı yöntem çözümlemelerinin (göstergebilim, alımlama estetiği, psikanalitik, yapısalcılık vb.) algılanmasını kolaylaştıracak ve bunların uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler
“Keloğlan ile Kardeşi” masalı, kurmaca, göstergebilim, söylemsel düzey, anlatısal düzey

Abstract
This study is a semiotic analysis of the tale “Keloğlan ile Kardeşi” included in the book “Keloğlan Masalları” compiled by Tahir Alangu, aiming to create a theoretical structure for the children’s literature. Another purpose of this study is to posit a more theoretical ground for the Turkish children’s literature which is gradually developing and additionally, to prepare a

Keywords
Tale of “Keloğlan ile İki Padişah”, semiotics, fiction, narrative level, discourse level

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com