English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okumaya Adanmışlık Modeli İle Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri Ve Okuma Motivasyonlarının Geliştirilmesi
(Developing Comprehension Levels and Reading Motivation of the 8th Grade Students by Reading Engagement Model )

Yazar : Gülşah METE   - Nesrin SİS  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : Volume 11 Issue 14
Sayfa : 457-478
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.9750
758    884


Özet
Bu araştırmada sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuma motivasyonlarının Okumaya Adanmışlık Modeli ile nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulmuştur. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması ile desenlenmiştir. Çalışma grubunun oluşturulması için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, MEB’e bağlı Malatya ili Battalgazi ilçesi Tevfik Memnune Gültekin Ortaokulu 8/A sınıfında Türkçe dersinde yapılmıştır. Bu sınıfta 35 öğrenci vardır. Araştırmada Okumaya Adanmışlık Modelinden yararlanılmıştır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme formu ve öğrenci günlükleriyle toplanmıştır. Araştırma sonunda öğrenci ve velilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilere uygulanan Okumaya Adanmışlık Modelinin öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri ve okuma motivasyonlarının gelişmesinde etkili olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin Türkçe derslerinde Okumaya Adanmışlık Modeline göre yapılan etkinlikler hakkındaki görüşleri olumludur. Yapılan etkinliklerin amacının öğrenmeye yönelik olması öğrencilerin öz yeterlik algılarını güçlendirmiştir. Öğrenciler çalışmalara gönüllü katılmıştır. Öğrenmeye yönelik olan etkinlikler öğrencilerin metni daha iyi anlamalarını sağlamıştır. Okuduğunu anlama ve okuma motivasyonunun geliştirilmesinde etkili olan Okumaya Adanmışlık Modeli sekizinci sınıf Türkçe derslerinin işlenmesinde öğretmenler tarafından kullanılabilir. Ortaokullarda çalışan Türkçe öğretmenlerine hizmet içi kapsamında, Okumaya Adanmışlık Modelini etkili bir biçimde nasıl kullanabilecekleri konusunda eğitim verilmesi yararlı olabilir. Türkçe öğretim programına uygun olarak hazırlanacak olan Türkçe ders kitaplarındaki etkinlikler Okumaya Adanmışlık Modeli dikkate alınarak düzenlenebilir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Okumaya Adanmışlık Modeli, okuduğunu anlama düzeyi, okuma motivasyonu, eylem araştırması, yarı yapılandırılmış görüşme

Abstract
In this study, it was examined how the comprehension levels and eading motivation of the eighth grade students, could be improved by Reading Engagement Model.The study was conducted through action research among the qualitative research methods. In order to choose the study group, criterion sampling, one of the purpose ful sampling methods, was used. The research was carried out in the 8A Turkish Lesson in Tevfik Memnune Gültekin secondary school which belongs to Ministry of National Education, in the district of Battalgazi in the province of Malatya. There were 35 students in class. In the study Reading Engagement Model was used. The data of the study were collected through semi-structured interview form and student diaries.. Semistructured interviews were applied with students and parents of students in the end of study. In the analysis of qualitative data, Content analysis method was used. The data obtained have been discussed in line with the related literature.According to the study results, it was found out that the Reading Engagement Model applied to the students were effective in developing reading comprehension levels and reading motivation of the students. There are several suggestions in parallel with the results that gained from the study.

Keywords
Reading Engagement Model, reading comprehension levels, reading motivation, actionresearch, semi-str

Gelişmiş Arama


Duyurular

  USOS 2017 bildirilerinin yayımlanması

  Sayın USOS 2017 katılımcıları,

  Bildirilerinizin dergimizde makale olarak -ücretsiz- yayımlanabilmesi için tam metni en geç 31Ocak 2018 tarihinde dergi sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen tam metinler normal dergi şartlarına tabi olarak yayımlanabilecektir. 


  KUDÜS KONGRESİ 2018
  Sevgili meslektaşlarımız,
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018), Turkish Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi işbirliği ile sizleri 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Filistin topraklarının Kudüs şehrinde ağırlamaktan onur duyacaktır. Bildiğiniz gibi İSPANYA katılımcıları bu kongrede katılım ücreti ödemeyeceklerdir. 
  Üç semavî din için önemli bir mekân olan Kudüs, kültürel ve tarihî hafızamıza hitap eden yönleriyle Sosyal bilimlerin her alanında çalışan akademisyenlerin mutlaka görmesi gereken bir şehirdir.
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018) Kudüs’ün tarihî, kültürel ve dinî yerlerini görmek ve bununla birlikte alanlarındaki teorik ve uygulamalı çalışmaları paylaşmak üzere Sosyal Bilimler alanındaki araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Aynı anda eşzamanlı sempozyumlar şeklinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II’ye siz değerli bilim insanlarını davet etmekten memnuniyet duyarız.
  Ayrıntılı bilgi ve her türlü işlem için www.incsos.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
  Düzenleme Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi Sahibi ve Editör
  Prof. Dr. Prof. Dr. Imad Abu KISHEK – Al Quds Üniversitesi Rektörü
  Genel Koordinatör
  Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  Dr. Dr. Moatasem Al – NASIR- Al-Kuds Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
  Koordinatör
  Doç. Dr. Ahmet AKKAYA – IJLA Editör
   

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com