English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küçük Prens Kitabının Yorumbilimsel ve Eğitim Sosyolojisi Açısından Analizi.
(Hermeneutical and Education-Sociological Analysis of Book of Named The Little Prince (Le Petit Prince). )

Yazar : Süleyman DOĞAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : Volume 11 Issue 9
Sayfa : 305-324
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.9211
935    1549


Özet
Bu çalışmada Antoine de Saint Exupery’nin 1943’te yayımlanan son yapıtı Küçük Prens isimli kitap yorumbilimsel bakış açısıyla incelenmiştir. Kitabın yüzeysel yapıdaki anlamı ile sınırlı kalmayıp eleştirel bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle öğrencilerin özgür iradelerinin ve algılama güçlerinin ortaya çıkarılmasını ve çok yönlü düşünmelerini sağlayan etkinlik önerileri sunulmuştur. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz kitabında düzenlenerek verilmiş Küçük Prens masalının 21. Bölümü yorumbilimsel bir yaklaşımla ele alınacaktır. Ayrıca çözümleyici ve eleştirel düşünme yöntemiyle incelenen bu metin hakkında yapılacak derin yapı çalışmaları, masalların eğitsel olanakları ve söz konusu metnin öğrenci merkezli yaratıcı etkinliklerle incelenmesi konularına farklı bakış açıları kazandıracaktır. Bu çalışmada metnin doğrultusunda kendi içinde yarattığı koşullara eleştirel bir gözle bakmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Küçük prens, Eğitim sossoyojisi, yorumbilimsel, dünya çocukları ve büyümesi.

Abstract
This study has analyzed Antoine de Saint Exupery’s final book Little Prince published in 1943 from Hermeneutical perspective. The study does not limit itself with the surface meaning of the book and studies it in a critical way. Hence, recommendations of activities that paves the way students to unfold their free wills and potential strengths and think in a versatile dimension. Part 21 of the book Little Prince, which was adapted according to the Teacher Guide for the 5th Grade Turkish Course of the Ministry of Education, will be studied in hermeneutical perspective. Furthermore, deep structure studies to be conducted on this text, which has been studied in analyzing and critical thinking methods will acquire different perspectives to instructive facilities of the tales and analysis of the text in student oriented ways. This study attempted to discuss circumstances created within the text itself critically.

Keywords
Little Princess, Educational Sociology, hermeneutical, the world of child and grown-up.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-BUHARA (INCSOS III-2018)

  17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında medeniyetimizin kadim şehri ve sosyal bilimciler için bir laboratuvar konumunda olan Buhara’da Turkish Studies Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Buhara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sosyal
  Bilimler Kongresi’nde siz değerli bilim insanlarını aramızda görmekten onur duyacağız.

  Ayrıntılı bilgi için http://incsos.org/tr

  Onur Kurulu Başkanı
  Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

  Düzenleme Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
  Prof. Dr. Abduqobil Abdunabiyevich TULAGANOV – Buhara Üniversitesi Rektörü
  Necip Fazıl KURT-MEB Müşavir
  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi Sahibi ve EditörAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com