English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Etik Kodları Bağlamında Kurumsal Etik İlkelerin İncelenmesi: İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği
(Analyzing the Code of Ethics in View of Corporate Ethics: The Case of Istanbul Chamber of Industry The Top 500 Largest Industrial Organizations of Turkey )

Yazar : H. Buluthan ÇETİNTAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : Volume 11 Issue 8
Sayfa : 167-186
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.9168
1204    1425


Özet
Bir işletmenin ekonomik, siyasal, sosyal ve çevresel sorumluluklarından yola çıkan iş etiği, çalışma koşulları, dürüstlük, şeffaflık ve çevre kirliliğini önleme gibi unsurları kapsamaktadır. İş etiği ilkeleri, kurumsal değerlerin belirlenmesinde ve tanımlanmasında, çalışanların etik ikilemlerine çözüm sunulmasında, iş yerinde güven duygusunun gelişmesinde ve işletmeye yönelik güvenilir bir itibarın oluşmasında yarar sağlamaktadır. Çalışma, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin etik ilkelerini incelemeyi ve etik bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, İstanbul Sanayi Odası’nın 2014 için belirlediği 500 işletmenin resmi web sayfaları incelenmiş ve etik ilkeleri araştırılmıştır. Araştırmada, 75 işletmenin etik ilkelerini belirlediği ve kamuya beyan ettiği tespit edilmiştir. 75 işletmenin etik ilkeleri, iki kategori ve 54 maddeden oluşan içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Buna göre, işletmelerde etik ilkelerin varlığının düşük düzeyde olduğu, işletmelerin Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gibi standartlaşmış ilkeler yanında kendilerine özgü etik ilkeleri tercih ettiği, bazı işletmelerin etik ilkeleri farklı algılaması nedeniyle kurumsal değerlerini etik ilkeler olarak kullandığı görülmektedir. İşletmeler, öncelikli sorumluluk alanlarını, sağlıklı ve uygun çalışma koşulları olarak düşünmekte, kişilerin tacizden uzak ve eşit şartlarda çalışmasını önemsemekte, çalışanlarından işletmeyi ve kendilerini zor duruma düşürecek hareketlerden sakınmalarını beklemektedirler. İşletmelerin topluma karşı sorumlulukları, çevrelerine zarar vermeyecek biçimde hareket etmeleri, toplumu sosyal yönlerden desteklemeleri ve siyasi faaliyetlerde bulunmamaları gibi konularda yoğunlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal etik, etik ilkeler, iş etiği, etik kodlar, etik

Abstract
Business ethics include working conditions, integrity, transparency and the elements of prevention of environmental pollution as a company's economic, political, social and environmental responsibilities. Business ethics benefits determining and defining the principles of company, providing solutions to the ethical dilemmas of employees, development of trust in workplace and creation of a reliable company reputation. The study aims to examinee ethical principles and demonstrate ethical perspectives of businesses operating in Turkey. In this context, 500 business’s official web pages have been investigated and ethical principles examined, ICI set for 2014. In research has been found that 75 companies determined the ethical principles and declared to the public. Two categories and 54 items evaluated 75 companies, using content analysis. Obtained data represent that the existence of ethical principles in a low level at businesses operating in Turkey, businesses preferred their own ethical principles alongside standardized principles as UN Global Compact and Corporate Governance Principles, some companies use their corporate values as ethical principles due to different perceptions of ethical principles. Business believes the primary responsibility for a healthy and appropriate working conditions and cares of working on equal terms and away from abuse. Employees are waiting to avoid actions that could put themselves in difficult situations. Companies have some responsibilities towards society like taking precautions not to harm the environment, supporting the social aspects of society and not participating in political activities.

Keywords
Corporate ethics, ethical principles, business ethics, ethical codes, ethics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com