English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon İle İlgili Görüşleri
(Geography Undergraduate Students’ Views Of Innovation In Education )

Yazar : Vedat ŞAHİN   - Münür BİLGİLİ - Ali Osman KOCALAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Volume 10 Issue 11
Sayfa : 1411-1426
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.8348
832    1514


Özet
Bu araştırma, coğrafya öğretmenliği lisans öğrencilerinin eğitimdeki inovasyona ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İstanbul’daki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 65 öğrenci katılmıştır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: Öğrencilerin coğrafyadaki inovasyon hakkındaki düşünceleri nelerdir? Öğrencilerin aldıkları coğrafya eğitimindeki inovasyon ile ilgili görüşleri nelerdir? Katılımcıların eğitimdeki inovasyona ilişkin görüşlerini belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formunun pilot uygulaması yapıldıktan sonra, Coğrafya öğretim alanında görev yapan öğretim elemanlarından uzman görüşü alınmış ve soruların görüşmeye uygunluğu tartışılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 20-30 dakika arasında sürmüştür. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular farklı temalara ayrılarak değerlendirilmiştir. Bu temalar coğrafya alanında inovasyon ve coğrafya eğitiminde inovasyon olarak oluşturulmuştur. Bulgulardan coğrafya lisans öğrencilerinin eğitimdeki inovasyondan genel anlamda üniversitenin ve müfredatının kısmen güncel olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin daha fazla inovatif anlamda coğrafya alanında yenilikçiliğe açık oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin temel bilgileri aldıkları ve inovatif düşünme yeteneğine ulaştıkları görülmüştür. Öğrenciler aldıkları eğitimle coğrafyadaki yenilikçilik açısından, büyük oranda memnundur. Ayrıca coğrafya dersleri ile ilgili olarak inovatif uygulamaların, derslerde çeşitli şekillerde uygulandığı görülmüştür. Yapılan eğitime bağlı olarak elde edilen becerilerin çeşitli unsurlar açısından elverişli olduğu, coğrafya alanındaki eğitimin tekdüze olmadığı ve genele yayıldığı neticesine ulaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya, inovasyon, eğitim, CBS.

Abstract
This study is conducted with the aim of determining the geography undergraduate students views of innovation in education. 65 students, studying at a public university in Istanbul in the 2013-2014 academic year fall term, participated in the study. Quantitative research design used in the study. With this aim we sought the answers to the following questions: What are the thoughts of the students on innovation in geography education? What are the views of the students who received geograpy education on innovation? Semi-structured interview form employed to determine the students views’ of innovation in education. The findings evaluated by the content analysis method by

Keywords
Geography, innovation, education, GIS

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   


  Dr. Ergün ALTUN Armağanı

  Kıymetli Arşatırmacılar,

  Turkish Studies, Eylül 2017 sayımızı Dr. Ergün ALTUN Armağanı olarak çıkarmayı planlamaktadır. Genç yaşta dünyaya veda eden hocamız adına çıkarılacak olan özel sayımızın editörlüğünü bizzat Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM yapacaktır. Sayımız için son yazı gönderim tarihi 31 Ağustos 2017'dir. Başta Türkoloji camiasının ve tüm bilim dünyasının başı sağ olsun der, değerli katkılarınızı bekleriz.


  İktisat, Finans ve Siyaset - Economics, Finance and Politics
  İktisat, Finans ve Siyaset - Economics, Finance and Politics isimli sayımız Haziran ayından itibaren Doç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ hocamızın editörlüğünde yayın hayatına başlayacaktır. Bilim dünyasına hayırlı olması dileği ile...
  Sosyal Bilimler Kongresi - Endülüs

  Kıymetli Araştırmacılar, 

  18-24 Eylül 2017 tarihlerinde Granada’da El-Hamra sarayının yanında Turkish Studies-İspanya-Malaga Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sizleri İspanya’nın en önemli şehirlerini kapsayan Endülüs merkezli olarak ağırlamaktan onur duyacağız.

  ENDÜLÜS’Ü GÖRMEYEN SOSYAL BİLİMCİ YARI KÖR BAKAR, sözünden hareketle, sempozyum 3 gün bildiri sunumu ve 3 gün bilimsel-kültürel gözlem-gezi şeklinde planlanmıştır. Endülüs medeniyeti Batı aydınlanmasını tetiklediği gibi, Doğu medeniyeti üzerinde de derin izler bırakmıştır. Bu sebeple Endülüs medeniyetinin izleri takip edilecek, bize bıraktığı miras elden geldiğince ayrıntılı gezilmeye çalışılacaktır. Sempozyumda temel ve uygulamalı çalışmalarını paylaşmak üzere sosyal bilimler çatısı altına giren bütün alanlar davetlidir. Sempozyumda herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Bütün sosyal bilimciler kendi özel alanlarıyla ilgili bildiri sunabilirler. Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiler, yazım kuralları, önemli tarihler, kayıt ve özet gönderimi için www.usoskongre.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Kongreyle ilgili her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi kongre düzenleme ekibine usoskongre@gmail.com adresinden iletebilirsiniz.


  Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sayısı

  Dergimize Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler adında yeni bir alan eklenmiştir.  İlk sayı Haziran ayında basılması planlanmaktadır. Bu alandaki çalışmalarınızı bekliyoruz.


  DARBELER VE DARBE KALKIŞMALARI ÖZEL SAYISI

  Kıymetli meslektaşımız,

  Ülkemiz son aylarda siyasi tarihimizin en olağandışı ve kabul edilemez tecrübesini 15 Temmuz darbe kalkışması aracılığıyla yaşamıştır. Turkish Studies (www.turkishstudies.net) Dergisi olarak tarihin olağan akışına, vatandaşlarımızın tercihlerine dehşetengiz biçimde ket vurmayı hedefleyen bu kalkışmayı merkeze alarak Türkiye’de ve Dünyada yapılmış darbe ve darbe kalkışmalarının art alanlarını, sosyal, siyasi dinamiklerini çözümleyen geniş bir veri tabanı oluşturmayı hedefliyoruz.

  Bu hedef doğrultusunda ilk olarak ‘Darbe ve Darbe Kalkışmaları Özel Sayı’sını yayınlayacak, başkaca çalışmalarımızla da destekleyeceğiz. Yaşanılanı doğru anlama ve anlatmanın, benzer olumsuzlukları bir daha deneyimlememenin anahtarı olacağı şiarıyla zatıalinizin de bu çalışmaya katkı vermenizi bekler, saygı ve iyi dileklerimizi sunarız.

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

  Doç. Dr. Zeynep KARAHAN USLUAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com