English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon İle İlgili Görüşleri
(Geography Undergraduate Students’ Views Of Innovation In Education )

Yazar : Vedat ŞAHİN   - Münür BİLGİLİ - Ali Osman KOCALAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Volume 10 Issue 11
Sayfa : 1411-1426
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.8348
1027    1711


Özet
Bu araştırma, coğrafya öğretmenliği lisans öğrencilerinin eğitimdeki inovasyona ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İstanbul’daki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 65 öğrenci katılmıştır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: Öğrencilerin coğrafyadaki inovasyon hakkındaki düşünceleri nelerdir? Öğrencilerin aldıkları coğrafya eğitimindeki inovasyon ile ilgili görüşleri nelerdir? Katılımcıların eğitimdeki inovasyona ilişkin görüşlerini belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formunun pilot uygulaması yapıldıktan sonra, Coğrafya öğretim alanında görev yapan öğretim elemanlarından uzman görüşü alınmış ve soruların görüşmeye uygunluğu tartışılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 20-30 dakika arasında sürmüştür. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular farklı temalara ayrılarak değerlendirilmiştir. Bu temalar coğrafya alanında inovasyon ve coğrafya eğitiminde inovasyon olarak oluşturulmuştur. Bulgulardan coğrafya lisans öğrencilerinin eğitimdeki inovasyondan genel anlamda üniversitenin ve müfredatının kısmen güncel olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin daha fazla inovatif anlamda coğrafya alanında yenilikçiliğe açık oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin temel bilgileri aldıkları ve inovatif düşünme yeteneğine ulaştıkları görülmüştür. Öğrenciler aldıkları eğitimle coğrafyadaki yenilikçilik açısından, büyük oranda memnundur. Ayrıca coğrafya dersleri ile ilgili olarak inovatif uygulamaların, derslerde çeşitli şekillerde uygulandığı görülmüştür. Yapılan eğitime bağlı olarak elde edilen becerilerin çeşitli unsurlar açısından elverişli olduğu, coğrafya alanındaki eğitimin tekdüze olmadığı ve genele yayıldığı neticesine ulaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya, inovasyon, eğitim, CBS.

Abstract
This study is conducted with the aim of determining the geography undergraduate students views of innovation in education. 65 students, studying at a public university in Istanbul in the 2013-2014 academic year fall term, participated in the study. Quantitative research design used in the study. With this aim we sought the answers to the following questions: What are the thoughts of the students on innovation in geography education? What are the views of the students who received geograpy education on innovation? Semi-structured interview form employed to determine the students views’ of innovation in education. The findings evaluated by the content analysis method by

Keywords
Geography, innovation, education, GIS

Gelişmiş Arama


Duyurular

  USOS 2017 bildirilerinin yayımlanması

  Sayın USOS 2017 katılımcıları,

  Bildirilerinizin dergimizde makale olarak -ücretsiz- yayımlanabilmesi için tam metni en geç 31Ocak 2018 tarihinde dergi sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen tam metinler normal dergi şartlarına tabi olarak yayımlanabilecektir. 


  KUDÜS KONGRESİ 2018
  Sevgili meslektaşlarımız,
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018), Turkish Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi işbirliği ile sizleri 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Filistin topraklarının Kudüs şehrinde ağırlamaktan onur duyacaktır. Bildiğiniz gibi İSPANYA katılımcıları bu kongrede katılım ücreti ödemeyeceklerdir. 
  Üç semavî din için önemli bir mekân olan Kudüs, kültürel ve tarihî hafızamıza hitap eden yönleriyle Sosyal bilimlerin her alanında çalışan akademisyenlerin mutlaka görmesi gereken bir şehirdir.
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018) Kudüs’ün tarihî, kültürel ve dinî yerlerini görmek ve bununla birlikte alanlarındaki teorik ve uygulamalı çalışmaları paylaşmak üzere Sosyal Bilimler alanındaki araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Aynı anda eşzamanlı sempozyumlar şeklinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II’ye siz değerli bilim insanlarını davet etmekten memnuniyet duyarız.
  Ayrıntılı bilgi ve her türlü işlem için www.incsos.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
  Düzenleme Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi Sahibi ve Editör
  Prof. Dr. Prof. Dr. Imad Abu KISHEK – Al Quds Üniversitesi Rektörü
  Genel Koordinatör
  Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  Dr. Dr. Moatasem Al – NASIR- Al-Kuds Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
  Koordinatör
  Doç. Dr. Ahmet AKKAYA – IJLA Editör
   

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com