English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şehir Ve Toprak Arasındaki İlişkinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi: Tekirdağ Şehri Örneği
(Examining The Relationship Between City And Soil Through A Geographical Approach: The Case Of Tekirdağ City )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Volume 10 Issue 3
Sayfa : 733-758
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.7982
1722    2683


Özet
Bu çalışmada Tekirdağ şehrinin günümüzdeki gelişim sahasındaki toprak özelliklerinin coğrafi yaklaşımla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, “toprak, şehirsel yerseçiminde önemli rol oynamaktadır” hipotezi ispatlanmaya çalışılmıştır. Çalışma, yoğun nüfuslu yerleşim alanlarının kurulması ve büyüyüp gelişmesinde toprakların önemine dikkat çekmesi bakımından mühimdir. Çalışma kapsamında, “Sahada toprak oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir? Hangi toprak serileri yayılış gösterir? Toprak ve şehir arasında nasıl bir ilişki vardır? Şehir açısından toprak niçin önemlidir?” şeklindeki araştırma sorularına yanıtlar aranmıştır. Temel materyal olarak Türkiye Topografya Haritalarının 1:25.000 ölçekli BANDIRMA G18-b2 ve G19-a1 numaralı paftalarının kullanıldığı çalışmada, klasik toprak coğrafyası araştırmalarında kullanılan yöntem izlenmiştir. Bu bağlamda yapılmış toprak örneklerinin analiz sonuçları yersel verilerle karşılaştırılmış ve elde edilen bulgular coğrafi yaklaşımla değerlendirilmiştir. Çalışmanın tematik haritaları CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tekniklerine dayalı olarak üretilmiştir. Çalışma sonunda sahanın detaylı bir toprak haritası oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, toprak oluşumunu etkileyen en önemli faktörün jeomorfolojik özellikler olduğu bu sahada, Entisol, İnceptisol ve Vertisol olmak üzere üç toprak ordosu yayılış göstermektedir. İnceleme alanındaki toprak türleri yerseçimi bakımından oldukça mühim olup, sahip oldukları karakterleri nispetinde yerseçimine etki etmektedirler. Söz konusu etki yakın gelecekteki şehirsel büyüme neticesinde daha da önem kazanacaktır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla şehirsel gelişim ve toprak arasında olumlu bir ilişki sağlanabilir. Böylece toprak kaynaklarının korunması, doğru kullanımı ve planlanması konusunda mühim adımlar atılabilir. Nihai aşamada benzer çalışmaların farklı şehirsel alanlarda yapılması doğal ortamı daha iyi kavrayıp, analiz etmemize ve şehirsel problemlerin anlaşılmasına da yardımcı olacaktır. Bu bağlamda Coğrafyacılar başta olmak üzere toprak ve şehir üzerine çalışan bilim insanlarına çok büyük vazifeler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler
Toprak, Şehir, Jeomorfoloji, Toprak Coğrafyası, Tekirdağ şehri.

Abstract
Soil, which is one of the four main constituents of the universe, is indispensable for life, human life being in the first place. Soil can be regarded as the skin of the earth system whose lungs are the vegetation cover. This living cover, which is one of the most outstanding formations of the earth, is the only natural resource that has been formed in thousands of years, cannot be produced, and is almost impossible to be renewed. This natural element, which forms life ecosystems as well as the basis of human activities, can be considered a strategic resource, a capital, and one of the building blocks of strong economies. Therefore, the importance attached to soil increases every passing day, and soil resources become subject of competition. Environmental problems have evidently increased in the last few decades, which incites dependence on soil. People need to use and manage their soils sustainably in order to know the features of the natural environment they live in and make optimal use of these features. If that can be achieved, it will be possible for us to reach the level of contemporary civilization as a community and for people have to higher welfare levels. For that reason, it is imperative that the features of soil, which is one of the most important constituents of natural environment, be known, and appropriate soil protection measures be taken. In parallel with the rapid population growth in the world in the last century, cities growing more and more every passing day have been increasing their pressure on natural resources. That has brought about a big damage to soil resources in particular. Soil resources which were initially used for providing cities with agricultural products started to be used for construction and industry later on. Such change has increased the importance of soil resources in urban areas, which has made it necessary for specialists in different fields to carry out various scientific studies on this subject. The present study aims to examine the soil features in the current growth area of Tekirdağ City through a geographical approach. Within the framework of this aim, an attempt is made to prove the hypothesis, “soil plays an important role in urban site selection”. The study is significant in that it tries to point out the importance of soil in the establishment and growth of densely populated settlements. To this end, an attempt is made to answer the following research questions; What are the factors influential on soil formation in the study area? What soil series cover the study area? What sort of a relationship is there between soil and the city? Why is soil important for the city? The study area is located in the northwest of Turkey. It corresponds to the current growth area of Tekirdağ City, which is the administrative center of Tekirdağ Province. This area, which is located in Süleymanpaşa district center, is situated between the valley of Çayırlar Brook in the east and that of Donlu Brook in the west. It has an area of 22 km². 1:25.000 scale BANDIRMA G18-b2 and G19-map sheets of Turkey’s Topographic Maps prepared by General Command of Mapping were used as basic material. Based on these map sheets, the DEM (Digital Elevation Model) dataset with a resolution of 10x10 m was formed for the study area. The slope and aspect maps of the area were created by use of the same data, too. Other maps were obtained in different ways. The thematic maps of the study were produced based on GIS (Geographical Information Systems) techniques. The procedure applied in classic soil geography studies was employed in the present study, too. In this regard, the analysis results of the samples taken by various researchers from 19 different points on a horizon basis with the same mentality were used. These samples were grouped with such sample number abbreviations as B (Boyraz, 2003), S (Sarı, 2010; Boyraz and Sarı, 2012), and A (Atmaca, 2011). The fact that no soil map had been created for the study area i

Keywords

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com