English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Olan İlgi ve Algıları: Tekirdağ Örneği
(Hotel Management And Tourism Vocational High School Students’ Interest In, And Perception Of The Course Of Geography: Example Of Tekirdağ )

Yazar : Vedat ŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Volume 10 Issue 3
Sayfa : 817-832
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.7740
13054    13521


Özet
Turizm coğrafyası ile ilgili pek çok tanım ve teori vardır. Turizm ve coğrafya yer, mekân, çevre, insan, ekonomi, ulaşım ve erişim gibi birçok yönden ilişki içindedir. Bunun yanında turizm bir takım aktiviteleri ve endüstrileri kapsar. Bunlar, yaşanılan yerden başka yere gidilmek suretiyle konaklama, yeme içme, eğlenme, alışveriş ve diğer konuk ağırlama hizmetleri gibi birçok aktiviteyi içerir. Şunu da belirmek gerekir ki dünyada turizmin önemi özellikle son yıllarda artmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm faaliyetleri son yıllarda önemli gelişme göstermiştir. Turizm üzerinde coğrafyacılar daha fazla durmaya başlamış, çeşitli coğrafi araştırmalar ve akademik yayınlar yapmışlardır. Şunu belirtmek gerekir ki her turizm faaliyeti gerçekleşen yer aynı potansiyeli taşımadığı gibi aynı miktarda da turist almamaktadır. Bu bakımdan turizm tesislerinin var olması, altyapı sorunlarının çözülmüş olması ve eğitimli personelin bulunması gerekir. Turizm eğitiminin temel amacı ise bu sektöründe çalışacak elemanlara gerekli eğitimi vermek, turizm faaliyetleri için gerekli olan bilgi, birikim ve bilinci kazandırmaktır. Bu açıdan gittikçe büyüyen turizm sektöründe coğrafya bilgisi önem kazanmakta ve eğitimi olmayan bireylerin ister Tekirdağ yerel ölçeğinde olsun isterse küresel ölçekte olsun yetersiz kalacağı göz ardı edilemeyecek bir eksiklik olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada da Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin coğrafya dersine olan ilgileri ve algıları Tekirdağ örneği üzerinde incelenmiş, konuya istinaden anket çalışması yapılmış ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Eğitim, Turizm Coğrafyası, Meslek Lisesi, Coğrafya

Abstract
There are many theories and definitions to the term of tourism geography. Tourism and geography are linked to specific terms such as place, location, environment, human economy, transportation, accessibility and others. Besides tourism is a collection of activities and industries that delivers a travel experience, including accommodations, eating and drinking establishments, retail shops, entertainment businesses and other hospitality services provided away from home. And there is something more, the importance of tourism increased, especially in the last years in the World. Like all over the World, the tourism activities have scored a significant improvement even in Turkey in the recent years. The geographers have started to pay more attention to the tourism, and carried out various geographical studies, and published a number of academic papers. It should be borne in mind that every place where the tourism activities are performed do not have the same potential, nor may they attract the same number of tourists. In this context, there is a need to have existing tourism facilities, have solved any infrastructural problems, and deploy trained personnel. By the way, the tourism education basically aims at training the potential employees to be deployed in this industry, and get them gaining the knowledge, experience and vision required for the tourism activities. In this context, the geography becomes more important for the progressive tourism industry, and it appears as a significant shortage that the uneducated i

Keywords
Tourism, Education, Tourism Geography, Vocational High School, Geography

Gelişmiş Arama


Duyurular

  USOS 2017 bildirilerinin yayımlanması

  Sayın USOS 2017 katılımcıları,

  Bildirilerinizin dergimizde makale olarak -ücretsiz- yayımlanabilmesi için tam metni en geç 31Ocak 2018 tarihinde dergi sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen tam metinler normal dergi şartlarına tabi olarak yayımlanabilecektir. 


  KUDÜS KONGRESİ 2018
  Sevgili meslektaşlarımız,
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018), Turkish Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi işbirliği ile sizleri 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Filistin topraklarının Kudüs şehrinde ağırlamaktan onur duyacaktır. Bildiğiniz gibi İSPANYA katılımcıları bu kongrede katılım ücreti ödemeyeceklerdir. 
  Üç semavî din için önemli bir mekân olan Kudüs, kültürel ve tarihî hafızamıza hitap eden yönleriyle Sosyal bilimlerin her alanında çalışan akademisyenlerin mutlaka görmesi gereken bir şehirdir.
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018) Kudüs’ün tarihî, kültürel ve dinî yerlerini görmek ve bununla birlikte alanlarındaki teorik ve uygulamalı çalışmaları paylaşmak üzere Sosyal Bilimler alanındaki araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Aynı anda eşzamanlı sempozyumlar şeklinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II’ye siz değerli bilim insanlarını davet etmekten memnuniyet duyarız.
  Ayrıntılı bilgi ve her türlü işlem için www.incsos.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
  Düzenleme Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi Sahibi ve Editör
  Prof. Dr. Prof. Dr. Imad Abu KISHEK – Al Quds Üniversitesi Rektörü
  Genel Koordinatör
  Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  Dr. Dr. Moatasem Al – NASIR- Al-Kuds Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
  Koordinatör
  Doç. Dr. Ahmet AKKAYA – IJLA Editör
   

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com