English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hatay İlinde Macera Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi
(Investigation of Adventure Tourism Potential with Geographical Perspective in the Hatay Province )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Volume 10 Issue 2
Sayfa : 749-772
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.7727
9430    10009


Özet
Karmaşık ve anlaşılması güç güncel bir konu olan macera turizmine ilgi hem Dünya’da, hem de Türkiye’de gün geçtikçe artmaktadır. Yeni turizm nişlerinden biri olarak değerlendirilen macera turizmi, mevcut doğal ve kültürel zenginliklerin sunabileceği alternatif önerilerle turizm potansiyelinin tam kapasite ile kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada Hatay ili örneğinde macera turizmi potansiyelinin coğrafi açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma amacı kapsamında “Hatay ili macera turizmine elverişli midir? Bu ilde macera turizmi faaliyetleri yapılabilir mi? İlin hangi coğrafi özellikleri macera turizmi açısından önemlidir? İlde macera turizmi potansiyelinin temel unsurları nelerdir? Hatay ilinde macera turizmi potansiyelinin dağılışı nasıldır? Bu dağılışta etkili olan faktörler nelerdir?” şeklindeki araştırma sorularına yanıtlar aranmıştır. Çalışmada Hatay ilinin macera turizmine uygun potansiyel alanları tespit edilmiş ve macera turizmi potansiyeli değerlendirilmiştir. Hatay için macera turizmi kapsamında öncü bir çalışma olan bu yayın, daha çok tanıtım ve planlamalar için önem taşımaktadır. Çalışmanın tematik haritaları, ilgili alanyazın, çeşitli haritalar ve veriler kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi’ne göre CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) teknikleriyle işlenerek oluşturulmuştur. Elde edilen veriler arazi çalışmalarıyla kontrol edilmiş ve SWOT analiziyle tutarlılıkları ölçülmüştür. Sonuçta Hatay’ın sahip olduğu coğrafi özelliklerinin çok yüksek bir macera turizmi potansiyeli barındırdığı anlaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ilin % 73’ü macera turizmine en uygun ve uygun alanlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Ancak Hatay’da macera turizmiyle ilgili herhangi bir gelişme yoktur. Bu bağlamda öncelikle il genelini kapsayan çerçevede macera turizmi planlaması yapılmalıdır. Ayrıca yapılacak çalışmalarda yerel halkın da katılımı sağlanmalı, eğitimler verilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Coğrafi yaklaşım, Potansiyel, SWOT Analizi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi, Macera turizmi, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri).

Abstract
Interest in adventure tourism is gradually increasing in the world and in Turkey. The adventure tourism is a complex current issue that is difficult to understand. It is one of the new tourism niches. It allows using the tourism potential in full capacity based on the alternatives that may be provided by the existing natural and cultural richness. This study aims to make a geographical examination of the adventure tourism potential in Hatay Province. To this end, the potential adventure tourism areas of the province were determined. In this way, the adventure tourism potential of the province was evaluated. This paper, which is a pioneering study on adventure tourism in Hatay, is significant for promotional and planning activities. Thematic maps were created by use of the related literature and various maps and data. Multiple criteria decision making analysis and GIS (Geographic Information Systems) techniques were employed, too. The obtained data were checked through field surveys. Their consistency levels were measured through SWOT analyses. It was concluded that the geographical features of Hatay incorporate very high adventure tourism potential. According to the analysis results, 73% of the province consists of areas that are most suitable for adventure tourism and areas that are suitable for adventure tourism. However, there is no development in adventure tourism in Hatay. Thus, firstly a province-wide adventure tourism planning should be done. In addition, it should be made sure that locals participate in the processes related to adventure tourism planning. In this regard, necessary training should be provided.

Keywords
Geographical approach, Potential, SWOT analyses, Multiple criteria decision making method, Adventure

Gelişmiş Arama


Duyurular

  USOS 2017 bildirilerinin yayımlanması

  Sayın USOS 2017 katılımcıları,

  Bildirilerinizin dergimizde makale olarak -ücretsiz- yayımlanabilmesi için tam metni en geç 31Ocak 2018 tarihinde dergi sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen tam metinler normal dergi şartlarına tabi olarak yayımlanabilecektir. 


  KUDÜS KONGRESİ 2018
  Sevgili meslektaşlarımız,
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018), Turkish Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi işbirliği ile sizleri 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Filistin topraklarının Kudüs şehrinde ağırlamaktan onur duyacaktır. Bildiğiniz gibi İSPANYA katılımcıları bu kongrede katılım ücreti ödemeyeceklerdir. 
  Üç semavî din için önemli bir mekân olan Kudüs, kültürel ve tarihî hafızamıza hitap eden yönleriyle Sosyal bilimlerin her alanında çalışan akademisyenlerin mutlaka görmesi gereken bir şehirdir.
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018) Kudüs’ün tarihî, kültürel ve dinî yerlerini görmek ve bununla birlikte alanlarındaki teorik ve uygulamalı çalışmaları paylaşmak üzere Sosyal Bilimler alanındaki araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Aynı anda eşzamanlı sempozyumlar şeklinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II’ye siz değerli bilim insanlarını davet etmekten memnuniyet duyarız.
  Ayrıntılı bilgi ve her türlü işlem için www.incsos.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
  Düzenleme Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi Sahibi ve Editör
  Prof. Dr. Prof. Dr. Imad Abu KISHEK – Al Quds Üniversitesi Rektörü
  Genel Koordinatör
  Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  Dr. Dr. Moatasem Al – NASIR- Al-Kuds Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
  Koordinatör
  Doç. Dr. Ahmet AKKAYA – IJLA Editör
   

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com