English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hatay İlinde Macera Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi
(Investigation of Adventure Tourism Potential with Geographical Perspective in the Hatay Province )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Volume 10 Issue 2
Sayfa : 749-772
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.7727
9251    9842


Özet
Karmaşık ve anlaşılması güç güncel bir konu olan macera turizmine ilgi hem Dünya’da, hem de Türkiye’de gün geçtikçe artmaktadır. Yeni turizm nişlerinden biri olarak değerlendirilen macera turizmi, mevcut doğal ve kültürel zenginliklerin sunabileceği alternatif önerilerle turizm potansiyelinin tam kapasite ile kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada Hatay ili örneğinde macera turizmi potansiyelinin coğrafi açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma amacı kapsamında “Hatay ili macera turizmine elverişli midir? Bu ilde macera turizmi faaliyetleri yapılabilir mi? İlin hangi coğrafi özellikleri macera turizmi açısından önemlidir? İlde macera turizmi potansiyelinin temel unsurları nelerdir? Hatay ilinde macera turizmi potansiyelinin dağılışı nasıldır? Bu dağılışta etkili olan faktörler nelerdir?” şeklindeki araştırma sorularına yanıtlar aranmıştır. Çalışmada Hatay ilinin macera turizmine uygun potansiyel alanları tespit edilmiş ve macera turizmi potansiyeli değerlendirilmiştir. Hatay için macera turizmi kapsamında öncü bir çalışma olan bu yayın, daha çok tanıtım ve planlamalar için önem taşımaktadır. Çalışmanın tematik haritaları, ilgili alanyazın, çeşitli haritalar ve veriler kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi’ne göre CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) teknikleriyle işlenerek oluşturulmuştur. Elde edilen veriler arazi çalışmalarıyla kontrol edilmiş ve SWOT analiziyle tutarlılıkları ölçülmüştür. Sonuçta Hatay’ın sahip olduğu coğrafi özelliklerinin çok yüksek bir macera turizmi potansiyeli barındırdığı anlaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ilin % 73’ü macera turizmine en uygun ve uygun alanlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Ancak Hatay’da macera turizmiyle ilgili herhangi bir gelişme yoktur. Bu bağlamda öncelikle il genelini kapsayan çerçevede macera turizmi planlaması yapılmalıdır. Ayrıca yapılacak çalışmalarda yerel halkın da katılımı sağlanmalı, eğitimler verilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Coğrafi yaklaşım, Potansiyel, SWOT Analizi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi, Macera turizmi, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri).

Abstract
Interest in adventure tourism is gradually increasing in the world and in Turkey. The adventure tourism is a complex current issue that is difficult to understand. It is one of the new tourism niches. It allows using the tourism potential in full capacity based on the alternatives that may be provided by the existing natural and cultural richness. This study aims to make a geographical examination of the adventure tourism potential in Hatay Province. To this end, the potential adventure tourism areas of the province were determined. In this way, the adventure tourism potential of the province was evaluated. This paper, which is a pioneering study on adventure tourism in Hatay, is significant for promotional and planning activities. Thematic maps were created by use of the related literature and various maps and data. Multiple criteria decision making analysis and GIS (Geographic Information Systems) techniques were employed, too. The obtained data were checked through field surveys. Their consistency levels were measured through SWOT analyses. It was concluded that the geographical features of Hatay incorporate very high adventure tourism potential. According to the analysis results, 73% of the province consists of areas that are most suitable for adventure tourism and areas that are suitable for adventure tourism. However, there is no development in adventure tourism in Hatay. Thus, firstly a province-wide adventure tourism planning should be done. In addition, it should be made sure that locals participate in the processes related to adventure tourism planning. In this regard, necessary training should be provided.

Keywords
Geographical approach, Potential, SWOT analyses, Multiple criteria decision making method, Adventure

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   


  Dr. Ergün ALTUN Armağanı

  Kıymetli Arşatırmacılar,

  Turkish Studies, Eylül 2017 sayımızı Dr. Ergün ALTUN Armağanı olarak çıkarmayı planlamaktadır. Genç yaşta dünyaya veda eden hocamız adına çıkarılacak olan özel sayımızın editörlüğünü bizzat Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM yapacaktır. Sayımız için son yazı gönderim tarihi 31 Ağustos 2017'dir. Başta Türkoloji camiasının ve tüm bilim dünyasının başı sağ olsun der, değerli katkılarınızı bekleriz.


  İktisat, Finans ve Siyaset - Economics, Finance and Politics
  İktisat, Finans ve Siyaset - Economics, Finance and Politics isimli sayımız Haziran ayından itibaren Doç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ hocamızın editörlüğünde yayın hayatına başlayacaktır. Bilim dünyasına hayırlı olması dileği ile...
  Sosyal Bilimler Kongresi - Endülüs

  Kıymetli Araştırmacılar, 

  18-24 Eylül 2017 tarihlerinde Granada’da El-Hamra sarayının yanında Turkish Studies-İspanya-Malaga Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sizleri İspanya’nın en önemli şehirlerini kapsayan Endülüs merkezli olarak ağırlamaktan onur duyacağız.

  ENDÜLÜS’Ü GÖRMEYEN SOSYAL BİLİMCİ YARI KÖR BAKAR, sözünden hareketle, sempozyum 3 gün bildiri sunumu ve 3 gün bilimsel-kültürel gözlem-gezi şeklinde planlanmıştır. Endülüs medeniyeti Batı aydınlanmasını tetiklediği gibi, Doğu medeniyeti üzerinde de derin izler bırakmıştır. Bu sebeple Endülüs medeniyetinin izleri takip edilecek, bize bıraktığı miras elden geldiğince ayrıntılı gezilmeye çalışılacaktır. Sempozyumda temel ve uygulamalı çalışmalarını paylaşmak üzere sosyal bilimler çatısı altına giren bütün alanlar davetlidir. Sempozyumda herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Bütün sosyal bilimciler kendi özel alanlarıyla ilgili bildiri sunabilirler. Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiler, yazım kuralları, önemli tarihler, kayıt ve özet gönderimi için www.usoskongre.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Kongreyle ilgili her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi kongre düzenleme ekibine usoskongre@gmail.com adresinden iletebilirsiniz.


  Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sayısı

  Dergimize Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler adında yeni bir alan eklenmiştir.  İlk sayı Haziran ayında basılması planlanmaktadır. Bu alandaki çalışmalarınızı bekliyoruz.


  DARBELER VE DARBE KALKIŞMALARI ÖZEL SAYISI

  Kıymetli meslektaşımız,

  Ülkemiz son aylarda siyasi tarihimizin en olağandışı ve kabul edilemez tecrübesini 15 Temmuz darbe kalkışması aracılığıyla yaşamıştır. Turkish Studies (www.turkishstudies.net) Dergisi olarak tarihin olağan akışına, vatandaşlarımızın tercihlerine dehşetengiz biçimde ket vurmayı hedefleyen bu kalkışmayı merkeze alarak Türkiye’de ve Dünyada yapılmış darbe ve darbe kalkışmalarının art alanlarını, sosyal, siyasi dinamiklerini çözümleyen geniş bir veri tabanı oluşturmayı hedefliyoruz.

  Bu hedef doğrultusunda ilk olarak ‘Darbe ve Darbe Kalkışmaları Özel Sayı’sını yayınlayacak, başkaca çalışmalarımızla da destekleyeceğiz. Yaşanılanı doğru anlama ve anlatmanın, benzer olumsuzlukları bir daha deneyimlememenin anahtarı olacağı şiarıyla zatıalinizin de bu çalışmaya katkı vermenizi bekler, saygı ve iyi dileklerimizi sunarız.

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

  Doç. Dr. Zeynep KARAHAN USLUAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com