English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Van’da Basın (1908-1915)
(The Press At Van In The Last Period Of The Ottoman Empire (1908-1915) )

Yazar : Abdulaziz KARDAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 13
Sayfa : 1189-1204
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.5828
9190    9899


Özet
Osmanlı Devleti’nde basın faaliyetleri İstanbul ve büyük merkezlerde yoğunlaşmıştı. Bu nedenle merkez ile taşra arasında yaşanan sorunlar ve idari aksaklıklardan merkezde ve ülkenin diğer kesimlerinde yaşayanlar haberdar olmamaktaydı. Tanzimat Dönemi’nde başlatılan yenilikler çerçevesinde vilayetlerde valilerin denetiminde vilayet matbaaları açılmıştı. Bu matbaalarda resmi vilayet gazetelerinin basılmasıyla basın faaliyetleri devletin bütün kesimlerine yayılmaya başlamıştı. Basın faaliyetlerinin taşraya yayılmasıyla birlikte, stratejik konumu ve buradaki Ermeni azınlığının propagandalarına karşı Müslüman halkın sesi olması amacıyla Van Vilayeti’nde de “vilayet matbaası” kurulmuş ve “Van” gazetesi adıyla resmi vilayet gazetesi yayınlanmaya başlanmıştı. II. Meşrutiyet Dönemi’ne kadar yayınlanan bu gazete Van’ın sorunları ve bunların çözümü konusunda yayınlara ağırlık vermişti. Meşrutiyet’in getirdiği basın özgürlüğünden yararlanan bazı Osmanlı vatandaşları, Van’da Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yayın yapacak “İttihat” ve “Mebde-i Feyz” isimli gazeteler çıkarmak için girişimlerde bulunmuşlardı. Van’da ayrıca Ermeniler tarafından propaganda amaçlı çıkarılan Vandoseb ve Aşhadank gazeteleri de faaliyet göstermekteydi. Bu gazetelerin zararlı yayınlarına engel olmak ve Müslüman halkın hak ve hukukunu korumak amacıyla Van Valisi Tahsin (Uzer) Bey’in teşvik ve desteğiyle “Çaldıran” gazetesi yayınlanmıştı. Çaldıran, bütün maddi imkânsızlıklar ve Ermenilerin baskılarına rağmen 1915’e kadar yayın faaliyetlerini sürdürmüştü. Van’ın Ermeni ve Rus işgaline uğramasıyla gazetenin çıkarıldığı matbaa yakılmıştı. Böylece gazetenin yayın hayatı sona ermişti. Anahtar Kelimeler: Van Basını, Van Gazetesi, İttihad Gazetesi, Mebde-i Feyz Gazetesi, Çaldıran Gazetesi.

Anahtar Kelimeler
Van Basını, Van Gazetesi, İttihad Gazetesi, Mebde-i Feyz Gazetesi, Çaldıran Gazetesi.

Abstract
Press activities in the Ottoman Empire were concentrated in Istanbul and also in the centers of other big cities. For this reason, people who live at the center and people who live in other parts of the country could not be aware of administrative problems and defects of the central and provincial. At the Tanzimat period, Provincial presses which were under the control of provincial governors were opened. By pressing the official provincial newspapers in these presses, press activities started to spread to all parts of the state. By spreading press activities with in the provinces, because of its strategic position and in order to be the sound of the Muslim population against any propaganda of the Armenian minority, in the Province of Van, “provincial printing house” was established and the official provincial newspaper, which was named as Van, began to publish. This newspaper, published until at the Second Constitutional Period, gave space for publications concerning problems of Van and their solutions. In Van, some Ottoman citizens, who benefited from the freedom of the press brought in the Second Constitutional Period, attempted to publish some newspapers which were in Turkish, Kurdish and Armenian language and named by “İttihat” and “Mebde-i Feyz”. Also in Van, the newspapers like “Vandoseb” and “Aşhadank” were published by the by the Armenians for propaganda purposes. In order to prevent harmful publications of these newspapers and to protect the rights and remedies of the Muslim population, the newspaper “Çaldıran” was published by Van Governor Tahsin (Uzer) Bey’s encouragement and support. Despite all the financial difficulties and the pressures of the Armenians, Çaldıran continued to operate its publication until 1915. After Armenian and Russian occupation of Van, the printing press in which Çaldıran had been published was burned. Thus, the editorial life of the newspaper ended. Keywords: Van Press, Van Newspaper, Ittihad Newspaper, Mebde-i Feyz Newspaper, Newspaper Çaldıran.

Keywords
Van Press, Van Newspaper, Ittihad Newspaper, Mebde-i Feyz Newspaper, Newspaper Çaldıran.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PhilPapers Taranırlık

  Değerli Bilim İnsanları;

  Dergimiz şubat 2017'den itibaren sosyal bilimlerin, özellikle felsefe alanındaki çalışmaların tarandığı indeks olan PhilPapers tarafından taranmaya başlanmıştır. 

  Sizlerin emanetleriniz olan değerli çalışmalarınızı dünyanın her tarafından ulaşılır ve bilinir olması için gayret ediyoruz. 

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM


  Index Islamicus'ta Taranma Devam Ediyor

  Değerli İlahiyatçı Araştırmacılar, 

  Dergimizde yayınlanan yabancı dillerdeki makaleler uzun yıllardır Index Islamicus tarafından taranmaktadır.

  Bu taranırlık yanında yakın zamanda ResearchBib ve J-Gate tarafından dergimizin taranmaya başlanması, dergimizin Uluslararası İlahiyat Alan indeksli dergi kategorisinde değerlendirilmesi demektir. İlahiyat camiası için çıkartmaya başladığımız Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar sayılarımız da alan indeksi özelliğini taçlandırmak amacıyla çalışmalara devam etmektedir. 

  Her türlü katkınızla uluslararasılaşmaya devam ediyoruz. Katkılarınız için teşekkürler. 

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM


  Research Bible'da Taranmaya Başladık

  Değerli Araştırmacılar, 

  Dergimiz ve dergimizin özellikle alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar sayısı artık Academic Research Journal'da (Research Bible) taranmaya başlanmıştır. 

  Alan dergisi editör ekibini tebrik ediyorum. 

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM


  Index Copernicus'ta Taranmaya Başladık

  Değerli Bilim İnsanları, 

  Dergimiz, sizlerin emeklerini daha fazla uluslararası alana taşıma gayretini hiç durmadan sürdürmektedir. En son bir kaç aydır sürecini yürüttüğümüz dünyaca ünlü endekslerden INDEX COPERNICUS tarafından dergimiz yüksek bir puanla taranma hakkını elde etmiştir. 

  Dergimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün ilim ehline teşekkür eder, yeni çalışmalarınızı beklediğimizi ifade etmek isteriz. 

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM


  Teşvik İçin Hakemlik Belgesi

  Değerli Araştırmacılar, 

  Akademik teşvikte kullanılmak üzere dergimize hakemlik yaparak katkı yapanların istemesi durumunda hakemlik belgesi verilecektir. 

  Bilginize

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM


  DARBELER VE DARBE KALKIŞMALARI ÖZEL SAYISI

  Kıymetli meslektaşımız,

  Ülkemiz son aylarda siyasi tarihimizin en olağandışı ve kabul edilemez tecrübesini 15 Temmuz darbe kalkışması aracılığıyla yaşamıştır. Turkish Studies (www.turkishstudies.net) Dergisi olarak tarihin olağan akışına, vatandaşlarımızın tercihlerine dehşetengiz biçimde ket vurmayı hedefleyen bu kalkışmayı merkeze alarak Türkiye’de ve Dünyada yapılmış darbe ve darbe kalkışmalarının art alanlarını, sosyal, siyasi dinamiklerini çözümleyen geniş bir veri tabanı oluşturmayı hedefliyoruz.

  Bu hedef doğrultusunda ilk olarak ‘Darbe ve Darbe Kalkışmaları Özel Sayı’sını yayınlayacak, başkaca çalışmalarımızla da destekleyeceğiz. Yaşanılanı doğru anlama ve anlatmanın, benzer olumsuzlukları bir daha deneyimlememenin anahtarı olacağı şiarıyla zatıalinizin de bu çalışmaya katkı vermenizi bekler, saygı ve iyi dileklerimizi sunarız.

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

  Doç. Dr. Zeynep KARAHAN USLUAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com