English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Nâkâfi” Adlı Şiirinin Ontolojik Tahlili
(Ontology Analysis Of Abdülhak Hamit Tarhan’s Nâkâfi Poem )

Yazar : Ulaş BİNGÖL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 13
Sayfa : 543-558
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.5748
10561    10442


Özet
İnsan üretimi varlıklar arasında sanat eserlerinin kendilerine has birtakım özellikleri vardır. Dış dünyadaki malzemelerin sanatçının elinde işlenmesiyle ortaya çıkan sanat eserlerini daha sağlıklı inceleyebilmek için sanatın kendine özgü özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Sanat ontolojisi, incelemenin merkezine bir var olan olarak sanat eserinin koyar. Sanat eserini her yönüyle ele alıp değerlendirmek sanat ontolojisinin ayırt edici yönünü oluşturur. Ontolojik tahlil, bütün sanat türlerinde olduğu gibi edebi metinleri tabaklara ayırır. Sanat ontolojisi, edebi eseri ele alırken metnin biçim ve anlam yönünü göz önünde bulundurur. Edebi metnin arka yapı ile ön yapı diye iki temel tabakaya ayırma ontolojik tahlilin yaklaşım yöntemidir. Ön yapıdan kast edilen metnin biçim ve ritim unsurları, arka yapıdan kast edilen ise anlam unsurlarıdır. Abdülhak Hamit Tarhan’ın poetik nitelikteki “Nâkâfi” manzumesi, “Makber” şiirine yapılan eleştirilere verilen bir cevaptır. “Makber”e yapılan eleştirileri insafsızca bulan Hamit, eski şiirin kurallarını yıkmaktan övgüyle söz eder. Hayatında yaşadığı kırılmalar ile şiiri aynı paralelde ilerleyen şair, romantik bir özneye dönüşür. “Nâkâfi” şiirinde Hamit’in sanat anlayışı ile “Makber”e saldıranlara verdiği cevaplar harmanlanmıştır. Aruz kalıbı, aliterasyon, asonans, kafiye ve redif ile ritim yakalayan Hamit, bu ritim unsurlarıyla anlam arasında bağlantıyı kurmayı başarır. Hem ritim unsurları hem metnin arka planında bulunan anlamsal evrenin iyi bilinmesi, ancak ontolojik bir tahlille mümkündür. Bu çalışmanın amacı ontolojik açıdan “Nâkâfi” manzumesini tahlil etmektir.

Anahtar Kelimeler
Sanat Ontolojisi, Ön Yapı, Arka Yapı, Abdülhak Hamit, Nâkafi

Abstract
Works of art of man-made assets have the some characteristics their own. When analyze art that processing of materials in the hands of the artist's works of emerged in the outside world, it should be considered specific characteristics art. The ontology of art puts in center of the analysis art which as an existing. Evaluate every aspect of a work of art is distinguishing ontology of art. Ontological analysis separates the plates literary texts as well as all types of art. While the ontology of art addressing literary works is considered the direction of the format and meaning of the text. Ontological approach to the assay method is separation the text frond-yard and back yard structure. Meaning of frond-yard is elements of text rhythm and form, so meaning of back-yard is elements of text meaning. Abdülhak Hamit Tarhan poem Nâkâfi that poetic quality is response the criticism of Makber poem. Hamit think that the criticism of Makber poem is ruthless and he talks about proudly tearing down the old rules of poetry. Poet who breaking life and poem progress same line turns into romantic subject. In Nâkâfi poem, it was blended Hamit’s understanding of art and his response of Makber’s attackers. Hamit catches rhythm with meter, alliteration, assonance. He is able to establish the link between the meaning of the elements of this rhythm. The aim of this study is ontologically analyzed Nâkâfi poem.

Keywords
Ontology of Art, Back-yard, Frond-yard, Abdülhak Hamit, Nâkâfi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PhilPapers Taranırlık

  Değerli Bilim İnsanları;

  Dergimiz şubat 2017'den itibaren sosyal bilimlerin, özellikle felsefe alanındaki çalışmaların tarandığı indeks olan PhilPapers tarafından taranmaya başlanmıştır. 

  Sizlerin emanetleriniz olan değerli çalışmalarınızı dünyanın her tarafından ulaşılır ve bilinir olması için gayret ediyoruz. 

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM


  Index Islamicus'ta Taranma Devam Ediyor

  Değerli İlahiyatçı Araştırmacılar, 

  Dergimizde yayınlanan yabancı dillerdeki makaleler uzun yıllardır Index Islamicus tarafından taranmaktadır.

  Bu taranırlık yanında yakın zamanda ResearchBib ve J-Gate tarafından dergimizin taranmaya başlanması, dergimizin Uluslararası İlahiyat Alan indeksli dergi kategorisinde değerlendirilmesi demektir. İlahiyat camiası için çıkartmaya başladığımız Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar sayılarımız da alan indeksi özelliğini taçlandırmak amacıyla çalışmalara devam etmektedir. 

  Her türlü katkınızla uluslararasılaşmaya devam ediyoruz. Katkılarınız için teşekkürler. 

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM


  Research Bible'da Taranmaya Başladık

  Değerli Araştırmacılar, 

  Dergimiz ve dergimizin özellikle alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar sayısı artık Academic Research Journal'da (Research Bible) taranmaya başlanmıştır. 

  Alan dergisi editör ekibini tebrik ediyorum. 

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM


  Index Copernicus'ta Taranmaya Başladık

  Değerli Bilim İnsanları, 

  Dergimiz, sizlerin emeklerini daha fazla uluslararası alana taşıma gayretini hiç durmadan sürdürmektedir. En son bir kaç aydır sürecini yürüttüğümüz dünyaca ünlü endekslerden INDEX COPERNICUS tarafından dergimiz yüksek bir puanla taranma hakkını elde etmiştir. 

  Dergimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün ilim ehline teşekkür eder, yeni çalışmalarınızı beklediğimizi ifade etmek isteriz. 

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM


  Teşvik İçin Hakemlik Belgesi

  Değerli Araştırmacılar, 

  Akademik teşvikte kullanılmak üzere dergimize hakemlik yaparak katkı yapanların istemesi durumunda hakemlik belgesi verilecektir. 

  Bilginize

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM


  DARBELER VE DARBE KALKIŞMALARI ÖZEL SAYISI

  Kıymetli meslektaşımız,

  Ülkemiz son aylarda siyasi tarihimizin en olağandışı ve kabul edilemez tecrübesini 15 Temmuz darbe kalkışması aracılığıyla yaşamıştır. Turkish Studies (www.turkishstudies.net) Dergisi olarak tarihin olağan akışına, vatandaşlarımızın tercihlerine dehşetengiz biçimde ket vurmayı hedefleyen bu kalkışmayı merkeze alarak Türkiye’de ve Dünyada yapılmış darbe ve darbe kalkışmalarının art alanlarını, sosyal, siyasi dinamiklerini çözümleyen geniş bir veri tabanı oluşturmayı hedefliyoruz.

  Bu hedef doğrultusunda ilk olarak ‘Darbe ve Darbe Kalkışmaları Özel Sayı’sını yayınlayacak, başkaca çalışmalarımızla da destekleyeceğiz. Yaşanılanı doğru anlama ve anlatmanın, benzer olumsuzlukları bir daha deneyimlememenin anahtarı olacağı şiarıyla zatıalinizin de bu çalışmaya katkı vermenizi bekler, saygı ve iyi dileklerimizi sunarız.

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

  Doç. Dr. Zeynep KARAHAN USLUAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com