English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Nâkâfi” Adlı Şiirinin Ontolojik Tahlili
(Ontology Analysis Of Abdülhak Hamit Tarhan’s Nâkâfi Poem )

Yazar : Ulaş BİNGÖL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 13
Sayfa : 543-558
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.5748


Özet
İnsan üretimi varlıklar arasında sanat eserlerinin kendilerine has birtakım özellikleri vardır. Dış dünyadaki malzemelerin sanatçının elinde işlenmesiyle ortaya çıkan sanat eserlerini daha sağlıklı inceleyebilmek için sanatın kendine özgü özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Sanat ontolojisi, incelemenin merkezine bir var olan olarak sanat eserinin koyar. Sanat eserini her yönüyle ele alıp değerlendirmek sanat ontolojisinin ayırt edici yönünü oluşturur. Ontolojik tahlil, bütün sanat türlerinde olduğu gibi edebi metinleri tabaklara ayırır. Sanat ontolojisi, edebi eseri ele alırken metnin biçim ve anlam yönünü göz önünde bulundurur. Edebi metnin arka yapı ile ön yapı diye iki temel tabakaya ayırma ontolojik tahlilin yaklaşım yöntemidir. Ön yapıdan kast edilen metnin biçim ve ritim unsurları, arka yapıdan kast edilen ise anlam unsurlarıdır. Abdülhak Hamit Tarhan’ın poetik nitelikteki “Nâkâfi” manzumesi, “Makber” şiirine yapılan eleştirilere verilen bir cevaptır. “Makber”e yapılan eleştirileri insafsızca bulan Hamit, eski şiirin kurallarını yıkmaktan övgüyle söz eder. Hayatında yaşadığı kırılmalar ile şiiri aynı paralelde ilerleyen şair, romantik bir özneye dönüşür. “Nâkâfi” şiirinde Hamit’in sanat anlayışı ile “Makber”e saldıranlara verdiği cevaplar harmanlanmıştır. Aruz kalıbı, aliterasyon, asonans, kafiye ve redif ile ritim yakalayan Hamit, bu ritim unsurlarıyla anlam arasında bağlantıyı kurmayı başarır. Hem ritim unsurları hem metnin arka planında bulunan anlamsal evrenin iyi bilinmesi, ancak ontolojik bir tahlille mümkündür. Bu çalışmanın amacı ontolojik açıdan “Nâkâfi” manzumesini tahlil etmektir.

Anahtar Kelimeler
Sanat Ontolojisi, Ön Yapı, Arka Yapı, Abdülhak Hamit, Nâkafi

Abstract
Works of art of man-made assets have the some characteristics their own. When analyze art that processing of materials in the hands of the artist's works of emerged in the outside world, it should be considered specific characteristics art. The ontology of art puts in center of the analysis art which as an existing. Evaluate every aspect of a work of art is distinguishing ontology of art. Ontological analysis separates the plates literary texts as well as all types of art. While the ontology of art addressing literary works is considered the direction of the format and meaning of the text. Ontological approach to the assay method is separation the text frond-yard and back yard structure. Meaning of frond-yard is elements of text rhythm and form, so meaning of back-yard is elements of text meaning. Abdülhak Hamit Tarhan poem Nâkâfi that poetic quality is response the criticism of Makber poem. Hamit think that the criticism of Makber poem is ruthless and he talks about proudly tearing down the old rules of poetry. Poet who breaking life and poem progress same line turns into romantic subject. In Nâkâfi poem, it was blended Hamit’s understanding of art and his response of Makber’s attackers. Hamit catches rhythm with meter, alliteration, assonance. He is able to establish the link between the meaning of the elements of this rhythm. The aim of this study is ontologically analyzed Nâkâfi poem.

Keywords
Ontology of Art, Back-yard, Frond-yard, Abdülhak Hamit, Nâkâfi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF. DR. AHMET TOPALOĞLU ARMAĞANI

  Değerli meslektaşlarımız;

  Turkish Studies Dergisinin 2014 Eylül sayısını Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 

  emekli olduktan sonra çalışmalarına İSAM’da devam eden kıymetli hocamız Prof.Dr. Ahmet Topaloğlu 
   
  armağanı olarak hazırlamayı düşünmekteyiz.
   
  Kuran Tercümesi ve sözlük çalışmaları başta olmak üzere Türklük Bilimi’ne çok değerli ve 
   
  örnek çalışmalar kazandıran hocamız Prof. Dr. Ahmet TOPALOĞLU için hazırlayacağımız armağan 
   
  sayıya katılmanızı arzu ediyoruz. 
   
  Misafir editörlükle hocamıza vefa borcumuzu bir parça olsun ödeme imkânı sağlayan Turkish 
   
  Studies Dergisi ekibine, makaleleriyle armağan sayıya katılacak araştırmacılarımıza ve yazıları 
   
  değerlendirecek hakemlerimize şimdiden teşekkür ederiz.
   
  Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
   
  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
   
  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
   
  Yard. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
   
  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
   
  Dilbilimi Bölümü
   
  mehmetgurlek@gmail.com
   
  Tel: 05054967533

  İsmail YILDIRIM ARMAĞANI

  Saygıdeğer meslektaşlarımız,

   

  Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih başta olmak üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yapılmış çalışmaları ile bilim dünyamıza çok önemli katkı sağlayan Turkish Studies, yeni bir hizmete daha öncülük etmektedir. Turkish Studies, son yıllarda gelenek hâline getirdiği armağan sayılarla hocalarımıza vefa borcumuzu ödeme fırsatı sunmaktadır. Turkish Studies Dergisinin Haziran 2014 sayısı, 2003 yılında genç yaşta hakkın rahmetine kavuşan kıymetli hocamız, Yrd. Doç. Dr. İsmail Yıldırım’a “özel sayı” için biz öğrencilerinin ve meslektaşlarının çalışmalarından oluşan bir armağan sayı oluşturmak suretiyle hocamızı rahmetle anmak fırsatı sunmuştur.

  Kıymetli hocalarımız, rahmetli hocamıza armağan vesilesiyle zaman ayırıp hazırlayacağınız bilimsel makalelerinizde herhangi bir konu sınırlamasına gerek duymadık. Sonuç olarak şimdiden yoğun çalışma koşullarına rağmen karşılıksız destek verecek hakem hocalarımıza, yazılarıyla bizi destekleyecek yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 

  Misafir Editör:

  Doç. Dr. Mehmet KÖÇER

  Yrd. Doç. Dr. Yavuz HAYKIR

   


Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon :0505 742 03 99 Faks :
Eposta :sibelust@hotmail.com