English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lâmiî Çelebi Münşeât’ının Giriş Bölümünde Lâmiî Çelebi ile İlgili Bilgiler
(Knowledges About Lâmiî Chelebi in Introductıon of Lâmiî Chelebi Münsheât )

Yazar : Hasan Ali ESİR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 13
Sayfa : 103-111
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.5726
6314    6360


Özet
Bu makalemizde Lâmiî Çelebi’nin Münşeât’ını tanıtmayı amaçladık ve Münşeât’ında onun hayatıyla ilgili kendi kaleminden ortaya koyduğu ve şimdiye kadar pek bilinmeyen yönleri üzerinde durduk. Münşeâtlar klasik edebiyatımızın kaynakları arasındadır. Diğer kaynaklarda olmayan pek çok bilgiyi bu kaynaklarda buluruz. Lâmiî Çelebi’nin Münşeât’ı da böyle bir eserdir. Lâmiî Çelebi’nin Münşeât’ı iki bölümden oluşur. Bunlardan birincisi giriş bölümüdür. Diğeri de mektupların yer aldığı bölümdür. Giriş bölümü, Münşeât’ın müellif hattının 1b-12a varakları arasındadır. Mektupların yer aldığı bölüm ise 12b-125a varakları arasında bulunmaktadır. Mektuplarının yer aldığı bölümde daha ziyade Lâmiî’yi çevresi ve bazı eserleriyle ilgili bilgiler vermektedir. Onları niçin ve nasıl yazdığını anlatır. Münşeât’ın giriş kısmında ise daha ziyade o kendisini ve iç dünyasını anlatmıştır. Makalemizde üzerinde duracağımız kısım da Münşeât’ın giriş bölümüdür. Makalemizde müellifin, giriş bölümünde verdiği bilgilere dayanarak onun hayatını iki devreye ayırdık. Bu devrelerden birincisinde, ilk gençlik yıllarından başlayarak, fikirlerinin oluşmasında katkısı olanları, çeşitli konularda fikirleri oluşurken zaman zaman içine düştüğü tezatları, yakın ve uzak çevresini ve şiir ve şair hakkındaki görüşlerini ele aldık. Onun hayatının ikinci devresi Emir Şemsüddin Ahmed Buharî’ye intisabla başlar. Bu devrede fikirlerinin oluştuğunu görürüz. Onun evlenmesi de bu devrede olmuştur. Evlenip çoluk çocuğa karışması ile geçim sıkıntısının başladığını görürüz. Bu sıkıntılar ve daha başka nedenler, onun bazı tanıdıklarına mektuplar yazmasına sebep olmuş ve bu mektuplar Münşeât’ın temelini teşkil etmiştir. Makalemizde onun üslubu ve yazış teknikleri hakkında da bilgiler vedik ve bütün bu söylediklerimizi bir sonuçla özetledik.

Anahtar Kelimeler
Lâmiî Çelebi’nin Münşeât’ı, mektuplar, tezatlar, şiir ve şair, Emir Şemsüddin Ahmed Buharî.

Abstract
In our article we aimed to introduce Lâmiî Chelebi Münsheât and focused on his unknown features wrote out by him about his life. Münsheât’s rank among classical literature resources. In these resources, we find much information which does not exist in other resources. Lâmiî Chelebi’s Münsheât consists of two chapters. The first chapter is the introduction and the other chapter has letters. Introduction chapter is between pages 1b-12a while the letters are between pages 12b-125a. In the letters section, Lâmiî describes his environment and some of his works explaining why and how he writes them while in the introduction he talks about himself and his inner world. In this study introduction part will be considered. We

Keywords
Münsheât by Lâmiî Chelebi, letters, contrasts, poetry and poet, Emir Şemsüddin Ahmed Buharî.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  MART-2019 ÖNEMLİ DUYURU

  Mart-2019 sayısı Yeni Doçentlik Müracaat tarihlerinin öne çekilmesi dolayısıyla 20 Mart 2019 tarihinde yayımlanacaktır. Bu sebeple ilgili sayıya makale gönderecek araştırmacıların en geç 15 Şubat 2019 tarihinde sisteme makalelerini yüklemeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir. 

  Turkish Studies Editörü

  Sibel ÜST


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com