English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeraltı Edebiyatı Bağlamında Bir Karşılaştırma: Dövüş Kulübü- Kinyas Ve Kayra
(Comparison A In The Context Of Underground Literature: Fight Club- Kinyas And Kayra )

Yazar : Sevgül TÜRKMENOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 9
Sayfa : 2453-2463
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.5487
12391    13122


Özet
Yeraltı edebiyatı, sınırları tam çizilebilmiş bir alan değildir. Bu sahada yapılan çalışmalar da oldukça sınırlıdır. Sistemle barışık olmayan bir yönü vardır; aynı zamanda mevcut değerlere karşı çıkar. Toplumun sahip olduğu değerler bir anlam ifade etmez. Yeraltı edebiyatında fuhuş, uyuşturucu, cinayet, tecavüz, kumar gibi hayatın dışına itilmiş unsurlara yer verilir. Yeraltı Edebiyatı kavramının içerdiği sır, gizlilik gibi anlamlar, onun oluşum serüveni hakkında da ipucu verir. Alt kültürden beslenen ve klasik algıların dışında varlık gösteren bir anlayış olarak bu türün yeraltı kavramıyla adlandırılması yadırgatıcı değildir. Argo ve küfür yeraltı edebiyatının özellikleri arasındadır. Yalnızlık romanın kahramanları için vazgeçilmezdir. Bu unsurlar bir arada bir yeraltı ikonografisi ortaya çıkarır. Bütün bu özelliklerden hareketle yer altı edebiyatının metropol kökenli bir edebiyat olduğunu söylemek yanlış olmaz. Resmi ve kanonik edebiyatın sınırları dışında kalan yeraltı edebiyatı, genel edebiyatın bünyesinde algılanmaz. Ona muhalif bir hareket alanı olarak kabul edilir. Türk Edebiyatı’nda yeraltı edebiyatı henüz çok yenidir. Bu edebiyatın temsilcileri ise net olarak belirlenebilmiş değildir. Konu ile ilgili çalışmalar çok azdır. Mevcut çalışmalarda ise bir kafa ve kavram karmaşası vardır. Bu çalışmada Türk edebiyatında yeraltı edebiyatı denilince akla gelen isimlerden Hakan Günday’ın Kinyas ve Kayra adlı romanı ile Ukrayna kökenli Amerikalı yazar Chuck Palaniuk’un Dövüş Kulübü adlı eserleri karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırmada her iki roman yeraltı edebiyatı bağlamında değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yeraltı edebiyatı, roman, marjinallik, Dövüş Kulübü, Kinyas ve Kayra

Abstract
Underground literature is not exactly an area that is bordered. The studies in this area also very limited. There is a non-reconciled side of underground literature with the system; at the same time underground literature opposes the current values. The values held by the community do not make sense. Such as prostitution, drugs, murder, rape, gambling, marginalized factor of life are included in the underground literature. Mystery which is contained in the concept of underground literature, like the meanings of privacy, it also gives a clue about the story of the formation. Fed by sub-culture and being outside the classical understanding, it is not strange that this is named in the concept of underground. Slangands wearing are the features of underground literature. Loneliness is indispensable to the heroes of the novel. These factors together reveal an underground iconography. All of these features of underground literature would not be wrong to say that literature is a literature that originated in the metropolis. Outside the boundaries of official and canonical literature, underground literature is not detected within the general literature. Area is considered to be an act of opposition to it. Underground literature in Turkish literature is yet very new. There presentatives of this literature are not exactly identified. There are few studies on the subject. In the present studies have a head and conceptual confusion. In this study, the most recognized name of underground literature in Turkish literature Hakan Günday’s Kinyas and Kayra and Ukrainian origined, American writer Chuck Palaniuk's works Fight Club will be compared. In this comparison, every two novels will be evaluated in the context of underground literature.

Keywords
Underground literature, novel, marginality, Fight Club, Kinyas and Kayra

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com