English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ardıl Çeviri Öğrenimi Aşamasında Dilsel Hatalar: Birkaç İpucu
(Linguistic Errors in the Learning Process of Consecutive Interpreting : A Few Pathways )

Yazar : Hande ERSÖZ DEMİRDAĞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 10
Sayfa : 273-279
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.5252
11414    11646


Özet
Sözlü çeviri eğitimi literatüründe hata incelemesi üzerine yazılmış mevcut çalışmar bulunmaktadır. Gerek Süreç Odaklı yaklaşımda gerekse Ürün Odaklı yaklaşımda,öğrenimde karşılaşılan hatalarınbirer pedagojik araç olarak kullanıldığını görmekteyiz. Ürün Odaklı yaklaşımda üründeki (çevirideki) hatalar belirlenip düzeltmelerle kendini geliştirme imkanı bulması yönünde öğrenciye bildirilmektedir. Süreç Odaklı yaklaşıma gelince, odak nokta nihai üründen çok sürece yöneltilmiştir. Bu bakış açısına göre hatalar öğrencinin yöntemine ilişkin ve devreye giren mekanizmalara ilişkin pencere açma imkanı sağlamaktadır bize.Bu doğrultuda, öğrencinin çevirisindeki dilsel seçimlerini ve genel anlamda varış dilin normlarına göre kabul edilebilirliği düşük ifadelerini eleştirmek yerine, öğrenciye onu bu sonuca iten nedenlere ilişkin sorular yöneltilmektedir. Daniel Gile’in geliştirdiği ‘Çaba Modelleri’, sözlü çeviri sırasında karşılaşılan sorunların derinlemesine incelenmesine olanak veren ve konuya ilişkin açıklama getirebilen elverişli bir kuramsal çerçeve sağlamaktadır. Söz konusu Çaba Modelleri’ne göre, sözlü çeviride otomatik olmayan bir dizi bilişsel işlemler devreye girmektedir ve bunlar sınırlı olan dikkat kaynaklarını tüketmektedir. Sınırlı kaynaklar bünyesinde belirli bir görev sırasında devreye giren bu bilişsel işlemler rekabet içindedir.Talebin karşılanamadığı durumlar çeviri performansına etki etmektedir. Bu çalışma, Daniel Gile’in Çaba Modelleri’nin kavramsal unsurları çerçevesinde ve süreç odaklı bir yaklaşım benimseyerek, Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim- Tercümanlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin ardıl çeviri öğrenimi sırasında karşılaşılan dilsel hataların incelenmesini ve gözlemlenen sorunların olası kökenini irdeleyip pedagojik bağlamda birtakım öneriler getirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Konferans Çevirmenliği Eğitimi, Ardıl Çeviri, Daniel Gile’in Çaba Modelleri, Süreç Odaklı Yaklaşım, Dil hataları.

Abstract
In the literature on teaching conference interpreting, there are some publications focusing on error analysis.Errors and omissions are pedagogical tools for both the Product Oriented Approach for the Process Oriented Approach. More specifically, according to the Product Oriented Approach, they are identified and reported to the student who will improve with corrections. Regarding the Process Oriented Approach based mainly on the examination of the process rather than the examination of the finished product, errors and omissions can provide windows opening on the mechanisms involved and the method of student. The ‘Effort Models’ developed by Daniel Gile provide a very beneficial theoretical framework for in depth analyses of problems in interpreting, and provide some possible explications on their origins.According to the ‘Effort Models’, interpretation involves non-automatic cognitive operations consuming limited attentional resources. When the processing capacity available for a task is insufficient, performance deteriorates. This study aims to analyze and understand the problems that third-year students enrolled in the Department of Translation and Interpreting at Yıldız Technical University encounter while learning consecutive interpreting, and also seeks to trace back the origins of the students’ observed weaknesses employing a process-oriented approach within the conceptual framework of Gile's “Effort Models”. The study finally suggests a few potential pathways within a pedagogic context.

Keywords
Teaching Conference Interpreting, Consecutive Interpreting, Daniel Gile’s Effort Models, Process-Ori

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com