English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hayat Bilgisi Dersi Kazanımlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
(Investigation of Life Science Objectives in Terms of Values Education )

Yazar : Cihat YAŞAROĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 7
Sayfa : 849-858
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.4838
12539    18948


Özet
Günümüzde giderek artan toplumsal sorunların ortadan kaldırılması ya da azaltılması eğitim ile olabilir. Eğitim programları bu amaçla etkin bir şekilde rol oynayabilir. Öğrenmelerin tesadüfe bırakılmaması için hazırlanan öğretim programlarında bu tür toplumsal sorunların çözümüne yönelik kazanımlar konulmalıdır. Erken yaşlarda gelişen tutumların kalıcı hale geldiği gerçeği dikkate alındığında, ilkokul derslerinin kazanımlarında ve içeriğinde değerler eğitimine yer verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Mevcut programların kazanımlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi, öğretmenlere tanıtıcı bilgiler sunabildiği gibi program geliştirme merkezlerine de veri kaynağı oluşturmaktadır. Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanların hazırlanan eğitim programlarında yeterli ve dengeli bir şekilde dağılım sağlamasına dikkat edilmelidir. Bu bağlamda eğitim programlarında duyuşsal özelliklerin ne ölçüde yer aldığının bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlar, değerler eğitimi açısından incelenmiştir. Çalışma 2. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programı ile incelenen değerler ise 27 farklı insani değer ile sınırlandırılmıştır. Hayat Bilgisi 2. sınıflarda üç tema, temalarda toplam olarak 94 kazanım yer almaktadır. Çalışmanın sonucunda 33 kazanımı bulunan Okul Heyecanım temasında 15 kazanımın; 37 kazanımı olan “Benim Eşsiz Yuvam” temasında 9 ve “Dün, Bugün, Yarın” temasında ise 24 kazanımdan 7 kazanımın değerler ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca bütün kazanımlarda en fazla “sorumluluk” değerine en az ise “barış”, “şiddetsiz hayat” ve “ahlak” değerlerine yer verildiği belirlenmiştir. 10 değer ifadesine ise kazanımlarda hiç yer verilmemiştir. Çalışmanın sonuçlarına dayanılarak çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
hayat bilgisi kazanımları, değerler eğitimi, duyuşsal özellikler

Abstract
By education, it is possible to eliminate or decrease the social problems which are growing at present. Educational programs may play an active role for this purpose. It is very important for the prepared education programs not to leave on chance the gains for the solution of such social problems. While considering the fact that attitudes are developed at an early age, the requirement of the values education emerges in both gains and content of primary school courses. Examination of the gains in terms of values education programs not only offers introductory information to the teachers but also generates a data source for curriculum development centers. It should be taken in into account to provide adequate and balanced distribution of cognitive, affective and psychomotor areas in the prepared training programs. In this context, it must be known to what extent of the affective characteristics takes place in the training programs. In this study, the gains in Life Science Education Program analyzed in the term of values education. The study is limited with the second grade’s Life Science curriculum and the exemined values are limited with 27 different humanistic values. Life Science in 2nd grades consists of three themes which are including a total of 94 gains. At the end of the study, it has come to a conclusion that in the theme of ‘My School Excitement’ 15 values of the 33 values, in the theme of "My Unique home" 9 values of 37 and in the theme of "Yesterday, Today and Tomorrow" 7 of 24 values have associated with values. Additionally, it is determined that "responsibility" is the most and "peace", "non-violent life" and "morality" are the least values that have been pointed. There is no reference to the expression of 10 values. Several recommendations based on the results of the study are presented.

Keywords
life science gains, values education, affective characteristics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-BUHARA (INCSOS III-2018)

  17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında medeniyetimizin kadim şehri ve sosyal bilimciler için bir laboratuvar konumunda olan Buhara’da Turkish Studies Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Buhara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sosyal
  Bilimler Kongresi’nde siz değerli bilim insanlarını aramızda görmekten onur duyacağız.

  Ayrıntılı bilgi için http://incsos.org/tr

  Onur Kurulu Başkanı
  Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

  Düzenleme Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
  Prof. Dr. Abduqobil Abdunabiyevich TULAGANOV – Buhara Üniversitesi Rektörü
  Necip Fazıl KURT-MEB Müşavir
  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi Sahibi ve EditörAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com