English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osman Cemal Kaygılı’nın Gezi Yazılarında Eski İstanbul’un Eğlence Mekânları
(Entertainment Venues in Osman Cemal Kaygili’s, A Recorder of Ancient Istanbul, Travel Articles )

Yazar : A.Mecit CANATAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : Volume 7 Issue 1
Sayfa : 611-630
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2962
7603    7613


Özet
Kentlerin ulusal kültür içerisinde tanımlanmalarını sağlayan kendine has bazı özellikleri vardır. Eğlence kültürü de bu unsurlardan biridir. İstanbul da böyle bir kentsel dokuyu ifade eden iyi bir örnektir. Türk edebiyatının önemli yazarlarından Osman Cemal Kaygılı’nın Cumhuriyet’in ilk yıllarında kaleme aldığı yazılarında İstanbul’daki mekânların eğlence kültürünü görmek mümkündür. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Sermet Muhtar Alus gibi iyi bir gözlemci olan Osman Cemal, İstanbul’u semt semt, sokak sokak dolaşarak halkın gündelik hayatını, eğlence kültürünü sorgular. Şehrin her tarafına yayılmış olan gazinolar, kahveler, gezinti yerleri, plajlar, hamamlar gibi halkın toplandığı yerlerin eğlence kültürünü anlatır. Bu yazılardan anlaşıldığı kadarıyla söz konusu mekânlar sadece yenilip içilen, gezilen, yıkanılan, denize girilen yerler değildir. Her dinden ve ırktan insanların barış içerisinde yaşadığı ve bir araya geldiği bu mekânlar değişik aktivitelerle eğlence kültürünün devam edildiği önemli merkezler de olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türk Edebiyatı, İstanbul, Osman Cemal Kaygılı, Eğlence Mekânları.

Abstract
There are some unique features of cities that provide definitions in national culture. Entertainment culture is also one of these elements. Istanbul is one of the good examples that expresses urban texture, as well. It is possible to see the entertainment culture of the venues of Istanbul in the writings, of Osman Cemal Kaygılı, one of the important writers of Turkish literature, which he wrote in the early years of the Republic. Osman Cemal, who is a good observer like Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Sermet Muhtar Alus, queries the daily lives and entertainment culture of the people travelling around Istanbul district by district and street by street. He tells about the entertainment culture of the places where people gathered, such as casinos, coffee shops, recreational areas, beaches, public baths that spread all over the city. As it is understood from the writings, the places in question are not only the venues where people ate or drank, visited, had a bath or swam. These venues, where people in different religions and races lived in peace and came together, had also become an important center where entertainment culture continued with different activities.

Keywords
Turkısh Litterature, Istanbul, Osman Cemal Kaygılı, Places of Entertainment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com