English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sûdî′nin Şerh-i Gülistan′da Şem′î′ye Yönelttiği Anlamla İlgili Eleştiriler
(Sudi’s Critics to Şem’i in the Şerh-i Gulistan on Meaning )

Yazar : İbrahim KAYA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : Volume 7 Issue 1
Sayfa : 1461-1488
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2918
11513    11722


Özet
16. yüzyılda yaşayan Sûdî Sa′dî-i Şirâzî′nin geniş bir coğrafyada büyük beğeniyle okunan Bostan ve Gülistan′ına şerh yazmış bir şahsiyettir. Şerhlerindeki derin bilgi ve birikimini gösteren açıklamalar yanında sağlam mantık ve dile hâkimiyet eserlerini ayrıcalıklı bir konuma yükseltmiştir. Sûdî Şerh-i Gülistan′da kendinden önce Gülistan′a şerh yazanlarla ilgili yaklaşık binbeşyüz yerde eleştiride bulunur. Eleştirilere hedef olan şarihlerden birisi de Şem′î′dir. Eserde yaklaşık beşyüz yerde Şem′î′yi hedef alan eleştiriler bulunmaktadır. Bu eleştiriler bazı yönlerden iç içe girmiş bir hal alsa da bunları Sağlam Nüshalara Muhalefet Etmekle İlgili Eleştiriler, Anlamla İlgili Eleştiriler ve Dilbilgisi, Üslûp ve Nazım Şekilleri ile İlgili Eleştiriler olarak üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Sağlam Nüshalara Muhalefet Etmekle İlgili Eleştiriler′de her iki şarihin hayatı ve Gülistan′a yazdıkları şerh hakkında kısaca bilgi verildiği için bu makalede bunlar tekrar edilmeyecek, Şem′î′nin metni anlamlandırma hususunda düştüğü yanlışlıklar ve Sûdî′nin bunlara eleştirileri sınıflandırılacak, bu eleştiriler ve gerekçeleri ayrıntılı olarak ele alındıktan sonra her iki şarihten hangisinin haklı olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sûdî, Şerh-i Gülistan, Şem′î, Gülistan, Şerh, Şarih

Abstract
Sudi who has lived in the 16th century is an author who wrote interpretation to Sa’di-i Şirazi’s Bostan and Gulistan which were read widely in the worldwide area with great pleasure. Sudi’s explanation which display his deep knowledge and background as well as display his strong logic and language ability exalted his works a distinguished position. Sudi in the Şerh-i Gulistan approximately in thousand and five hundred places criticize the previous interpreters of Gulistan. One of the targets of the critics is Şem’i. In the work, there are critics on Şem’i’s interpretation approximately in five hundred places. Although these critics are complicated in some ways, these can be grouped into three main titles: The critics relating to the differences from the main copy, the critics on meaning and the critics on grammar, style and verse forms. In the critics relating to the differences from the main copy there are brief information about both interpreters and their interpretations about Gulistan. Therefore these information will not be repeated here. In this article, the mistakes which occured in the Şem’i’s annotation about the meaning of text and Sudi’s objection will be classified. These critics and justifications will be explained in details. Consequently it will be tried to determine which annotator is more accurate in his justifications.

Keywords
Sudi, Şerh-i Gulistan, Şem′i, Gulistan, Annotation, Annotator

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com