English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ziya Gökalp’ın ‘Lisan’ Şiirini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma Denemesi
(An Essay on Re-Interpreting Ziya Gökalp’s Poem “Lisan (Language)” By Means of Key Word Approach )

Yazar : Muhammet Sani ADIGÜZEL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : Volume 6 Issue 3
Sayfa : 425-437
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2515
9533    16691


Özet
Ziya Gökalp 1876-1924 yılları arasında yaşamış bir fikir adamıdır. Fikirlerini yüksek zümreye anlatırken nesirde karar kılan Gökalp, aynı fikirleri halka ve çocuklara anlatırken nazım yolunu seçmiştir. Bu konuda Lisan şiiri iyi bir örnek teşkil eder. On dörtlükten meydana gelen söz konusu şiir her dörtlük için ayrı birer ayrı anahtar kelime belirlenerek okunabilir: 1. İstanbul Türkçesi, 2. Öz Türkçe, 3. Türkçeleşmiş Türkçe, 4. Eş Anlamlılık, 5. Halk Türkçesi, 6. Yaşayan Türkçe, 7. Yüksek Türkçe, 8. Türk Lehçeleri, 9. Türk Dilleri, 10. Dilde Birlik. Bu çalışmada, Ziya Gökalp’ın Lisan şiiri, belirlenen anahtar kelimeler aracılığıyla, yeni bir okuma işlemine tâbi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, okuma eğitimi, Ziya Gökalp, Lisan Şiiri, anahtar kelime yöntemi

Abstract
Ziya Gökalp was a man of thought who lived between 1876-1924. Whereas he preferred prose to get his ideas across to the upper classes, he chose poetry to express the same ideas to common people and children. His poem Lisan (language) exemplifies this best. The poem, which consists of ten stanzas, can be interpreted by assigning a different key word to each stanza: 1.The Istanbul Dialect, 2. Pure Turkish, 3. Turkified Turkish, 4.Synonymity, 5.Popular Colloquial Turkish, 6. Living Turkish, 7. Advanced Turkish, 8. Turkic Dialects, 9. Turkic Languages, 10. Unity in Language. In this study, Ziya Gökalp’s poem Lisan is treated with a new way of interpretation by means of the key words in these ten items.

Keywords
Turkish instruction, teaching reading, Ziya Gökalp, Poem Lisan, the method key words

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com