English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şair ve Yazarlar Sözlüklerinde Madde Başlarının İçerik Planı ve "Cahit Sıtkı Tarancı" Örneği
(Content plan of interface units in dictionary of poets and writers and sample of “Cahit Sıtkı Tarancı” )

Yazar : Erdoğan BOZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : Volume 6 Issue 1
Sayfa : 185-196
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.1942
7117    6861


Özet
Şair ve yazarlar sözlüklerindeki madde başları, belli bir plan içinde hazırlanır. Bu içerik planı, amaç ve hedef kitleye göre değişiklik gösterebilir. Bu anlamda söz konusu madde başlarının bir içerik planının çıkarılması; ana başlıkların ve alt birimlerin belirlenmesi gerekir. Bu içerik planı, yeni yazılacak şair ve yazarlar sözlükleri için de yararlı olabilir. Ayrıca mevcut sözlüklerin de bu plana göre değerlendirilmeleri önemli bir katkı olacaktır. Şair ve yazarlar sözlüklerindeki madde başları, belli bir plan içinde hazırlanır. Bu içerik planı, amaç ve hedef kitleye göre değişiklik gösterebilir. Bu anlamda söz konusu madde başlarının bir içerik planının çıkarılması; ana başlıkların ve alt birimlerin belirlenmesi gerekir. Bu içerik planı, yeni yazılacak şair ve yazarlar sözlükleri için de yararlı olabilir. Ayrıca mevcut sözlüklerin de bu plana göre değerlendirilmeleri önemli bir katkı olacaktır

Anahtar Kelimeler
Şair ve Yazarlar Sözlüğü, Sözlük, Sözlükbilimi, Cahit Sıtkı Tarancı

Abstract
Dictionary of poets and writers are prepared according to the specific plan. This plan may vary according to purpose and audience. At this point, the contents of the plan should be removed ve the main and sub-headings should be identified. This plan may be useful for new prepared poets and writers Dictionary. Also, in the hands of poets and writers of dictionaries according to this plan is critical Dictionary of poets and writers are prepared according to the specific plan. This plan may vary according to purpose and audience. At this point, the contents of the plan should be removed ve the main and sub-headings should be identified. This plan may be useful for new prepared poets and writers Dictionary. Also, in the hands of poets and writers of dictionaries according to this plan is critical

Keywords
Dictionary of Poets and Writers, Dictionary, Lexicography, Cahit Sıtkı Tarancı

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com