English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hatay Havaalanı’nın Jeomorfolojik Özellikler ve Doğal Risk Açısından Değerlendirilmesi
(Discussion of Geographical Survey In Respect of Geomorphologic Characteristics and Natural Risks In Aırport of Hatay )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : Volume 5 Issue 4
Sayfa : 1390-1411
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.1750
10926    11198


Özet
Bu çalışmada Hatay ilinin merkezini oluşturan Antakya’ya yaklaşık 25 km uzaklıkta yapılmış Hatay Havaalanını etkileyebilecek doğal riskler açıklanacaktır. 2.67 km2’lik bir alanda yayılış gösteren hava limanı Amik Gölünün kurutulmadan önceki göl sınırları içine yapılmıştır. Ancak jeomorfolojik özelliklerin göz ardı edilerek bilinçsiz bir şekilde yapılan bu limanda daha sonraki yıllarda bazı doğal riskler oluşmuş veya oluşabilecektir. Bu çalışmada da Havaalanı ve çevresini etkileyen veya etkileyebilecek doğal riskler açıklanacak ve ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunlar coğrafi bir bakış açısıyla irdelenip, tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Havaalanı, Gölalanı, Doğal riskler, Jeomorfolojik problemler, Antakya (HATAY).

Abstract
In this study, the central province of Hatay Antakya Hatay made about 25 km away from the natural risks that could affect the airport will be announced. Occurring in an area of 2.67 km2 airport was built into the borders of the lake before the drying of Lake Amik. However, the geomorphological features of the unconscious, ignoring the port occurred or might occur in later years, some natural risks. In this study, that affect or may affect the natural environment of the airport and explained the risks and problems that may arise or irdelenip a geographical point of view, will be discussed.

Keywords
Airport, Lake area, Natural hazards, Geomorphological problems, Antakya (HATAY).

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com