English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gölbaşı Gölü’nde Meydana Gelen Değişimin Coğrafi Analizi (Hatay)
(Geographical Analysis of The Change In Lake Gölbaşı (Hatay) )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı : Volume 6 Issue 1
Sayfa : 1657-1673
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.1735
7193    6877


Özet
Bu çalışmada, Gölbaşı gölü sulak alanında meydana gelen alansal değişimin coğrafi açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) yöntem ve teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapılan çalışma arazi çalışmalarıyla da desteklenmiştir. Göl alanında 1957 yılından 2007 yılına kadar geçen 50 yıllık sürede 0,60 km2 ve % 61,52’lik bir oranda azalma olduğu görülmüştür. Bu değişimin ana nedeni olarak göl çevresinde yapılan tarımsal faaliyetler, gölü besleyen kaynakların aşırı derecede kullanımı, kuraklık ve buharlaşma, göl tabanındaki sızmalar, egzotik flora ve faunanın yaygınlaştırılması, bilinçsiz kara ve su avcılığı ile gölün kuzeyinde bazaltların bulunduğu alanlarda yoğun olarak sondaj kuyularının açılması gibi faktörler gösterilebilir. Bu durum sürdürülebilir bir yönetim planının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Aksi taktirde gelecekte dönüşü olmayan problemler meydana gelebilir.

Anahtar Kelimeler
Sulak Alan, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama (UA), Zamansal Değişim, Gölbaşı Gölü (Hatay).

Abstract
In this study it has been aimed to evaluate geographically the areal change occurring in the wetlands of Lake Gölbaşı. Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) methods and techniques have been utilized in this study. Also the study has been supported with land works. It has been understood that there has been a reduction in the lake area at a rate of 0,60 km2 and 61,52 % in the 50 year period between 1957 and 2007. The main causes of this change are the factors of agricultural activities in the lake surroundings, excessive exploitation of the sources that feed the lake, drought and evaporation, percolations in the lake base, making the exotic flora and fauna widespread, unconscious land and sea hunting and opening so many boreholes in the basaltic areas north of the lake. This overall situation necessitates a sustainable management plan. Otherwise, problems of no return may happen in the future.

Keywords
Wetland, Geographic Information Systems (GIS), Remote Sensing (RS), Temporal Change, Gölbaşı Lake (H

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   


  Dr. Ergün ALTUN Armağanı

  Kıymetli Arşatırmacılar,

  Turkish Studies, Eylül 2017 sayımızı Dr. Ergün ALTUN Armağanı olarak çıkarmayı planlamaktadır. Genç yaşta dünyaya veda eden hocamız adına çıkarılacak olan özel sayımızın editörlüğünü bizzat Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM yapacaktır. Sayımız için son yazı gönderim tarihi 31 Ağustos 2017'dir. Başta Türkoloji camiasının ve tüm bilim dünyasının başı sağ olsun der, değerli katkılarınızı bekleriz.


  İktisat, Finans ve Siyaset - Economics, Finance and Politics
  İktisat, Finans ve Siyaset - Economics, Finance and Politics isimli sayımız Haziran ayından itibaren Doç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ hocamızın editörlüğünde yayın hayatına başlayacaktır. Bilim dünyasına hayırlı olması dileği ile...
  Sosyal Bilimler Kongresi - Endülüs

  Kıymetli Araştırmacılar, 

  18-24 Eylül 2017 tarihlerinde Granada’da El-Hamra sarayının yanında Turkish Studies-İspanya-Malaga Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sizleri İspanya’nın en önemli şehirlerini kapsayan Endülüs merkezli olarak ağırlamaktan onur duyacağız.

  ENDÜLÜS’Ü GÖRMEYEN SOSYAL BİLİMCİ YARI KÖR BAKAR, sözünden hareketle, sempozyum 3 gün bildiri sunumu ve 3 gün bilimsel-kültürel gözlem-gezi şeklinde planlanmıştır. Endülüs medeniyeti Batı aydınlanmasını tetiklediği gibi, Doğu medeniyeti üzerinde de derin izler bırakmıştır. Bu sebeple Endülüs medeniyetinin izleri takip edilecek, bize bıraktığı miras elden geldiğince ayrıntılı gezilmeye çalışılacaktır. Sempozyumda temel ve uygulamalı çalışmalarını paylaşmak üzere sosyal bilimler çatısı altına giren bütün alanlar davetlidir. Sempozyumda herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Bütün sosyal bilimciler kendi özel alanlarıyla ilgili bildiri sunabilirler. Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiler, yazım kuralları, önemli tarihler, kayıt ve özet gönderimi için www.usoskongre.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Kongreyle ilgili her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi kongre düzenleme ekibine usoskongre@gmail.com adresinden iletebilirsiniz.


  Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sayısı

  Dergimize Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler adında yeni bir alan eklenmiştir.  İlk sayı Haziran ayında basılması planlanmaktadır. Bu alandaki çalışmalarınızı bekliyoruz.


  DARBELER VE DARBE KALKIŞMALARI ÖZEL SAYISI

  Kıymetli meslektaşımız,

  Ülkemiz son aylarda siyasi tarihimizin en olağandışı ve kabul edilemez tecrübesini 15 Temmuz darbe kalkışması aracılığıyla yaşamıştır. Turkish Studies (www.turkishstudies.net) Dergisi olarak tarihin olağan akışına, vatandaşlarımızın tercihlerine dehşetengiz biçimde ket vurmayı hedefleyen bu kalkışmayı merkeze alarak Türkiye’de ve Dünyada yapılmış darbe ve darbe kalkışmalarının art alanlarını, sosyal, siyasi dinamiklerini çözümleyen geniş bir veri tabanı oluşturmayı hedefliyoruz.

  Bu hedef doğrultusunda ilk olarak ‘Darbe ve Darbe Kalkışmaları Özel Sayı’sını yayınlayacak, başkaca çalışmalarımızla da destekleyeceğiz. Yaşanılanı doğru anlama ve anlatmanın, benzer olumsuzlukları bir daha deneyimlememenin anahtarı olacağı şiarıyla zatıalinizin de bu çalışmaya katkı vermenizi bekler, saygı ve iyi dileklerimizi sunarız.

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

  Doç. Dr. Zeynep KARAHAN USLUAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com