English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARAMAZOV KARDEŞLER ROMANI VE SÖZ SİNEMA FİLMİ BAĞLAMINDA HIRİSTİYANLIĞI SORGULAMAK
(AN INVESTIGATION ON THE CHRISTIANITY IN THE CONTEXT OF THE BROTHERS KARAMAZOV AND THE CINEMA FILM ORDET )

Yazar : Necati SÜMER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 1
Sayfa : 633-650
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14962
22    67


Özet
Karamazov Kardeşler, Rus edebiyatçı Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin hayatının sonlarına doğru yazdığı ustalık eseridir. Bir ailenin dramını konu alan roman, bir baba ve oğulları üzerinden kişisel, toplumsal ve dinsel sorgulamaları ele almaktadır. Bu yapıtında psikolojik çözümlemeleriyle insan ruhunun derinliklerini irdelemeye çalışan Dostoyevski, Hıristiyanlık inancını ayrıntılı biçimde sorgulamıştır. Söz (Ordet) ise Danimarkalı sinemacı Carl Theodor Dreyer’e ait 1955 yapımlı bir sinema filmidir. Bu yapıt tıpkı Karamazov kardeşlerde olduğu gibi bir baba ve oğulları üzerinden bir çiftçi ailesinin Hıristiyanlığı sorgulayışını konu edinmiştir. Biri yazınsal diğeri görsel iki farklı sanat alanına ait metinler, birçok yönden benzerdir. Her iki yapıt Hıristiyanlık inancı ile akıl arasındaki çatışma ve uzlaşmayı konu edinmektedir. Hıristiyanlık bu yapıtların kahramanları üzerinden derinlemesine işlenmektedir. Bu çalışmada dinler tarihi bilimi perspektifinde sinema ve edebiyat sanatları bağlamında Karamazov Kardeşler romanı ve Söz sinema filmi yapıtlarında Hıristiyanlığın nasıl işlendiği ortaya konulmuştur. Metinleri ve karakterleri çözümlerken, dinler tarihinin fenomenolojik ve mukayeseli yaklaşımından faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Din, Dinler Tarihi, Sanat, Karamazov Kardeşler, Söz (Ordet) Sinema Filmi

Abstract
Brothers Karamazov is the masterpiece work of Russian novelist Mihaylovich Dostoyevsky that was written towards the end of his life is. The novel is about a family's drama in which personal, social and religious interrogations have been taken as a topic through a father and his sons. In this composition, Dostoevsky, who tried to examine the depths of the human spirit through his psychological analysis, has questioned the belief in Christianity in detail. On the other hand Ordet is a movie that produced in 1955 by Danish filmmaker Carl Theodor Dreyer. Same as Brothers Karamazov, this work take subject of a father and his sons' about questioning of Christianity by a farmer's family. One of which is literary and the other visual, these two different branches of art have similarity in many ways. The both work are subject of conflict and reconciliation between Christianity and the mind. Here, Christianity is scrutinised in depth through the heroes of these work. In this study, through disciplinary perspective of history of religions and in a context of cinema and literature arts, how the Christianity was handled in novel Brothers Karamazov and movie work Ordet. While the texts and characters were being analyzing, the phenomenological and comparative approach of the history of religions has been used.

Keywords
Religion, History of Religion, Art, The Brothers Karamazov, Ordet Movie

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com