English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Sinemasında 1960-1970 Yılları Arasında Çocukluk: İki Farklı Ayşecik Filminde Çocukluk Temsiliyeti
(Childhood in Turkish Cinema Between 1960-1970: Representation of Childhood in Two Different Ayşecik Films )

Yazar : Emrah DOĞAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 313-323
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14945
35    110


Özet
Çocukluk araştırmları için Türk sineması önemli bir alandır. Özellikle 1960-1970 yılları arası Türk sinema endüstrisinin yükselişe geçtiği ve birçok film türünün olduğu bir dönemdir. Bu dönemde televizyon yayıncılığı yoktur. Halkın tek eğlencesi sinemadır. Hemen her mahallede bir sinema salonu vardır. Sinemanın erişebilirliği ve izlenebilirliği kolaydır. 1960’lı yıllarda çocuk filmlerinin de önemli bir izleyici kitlesi vardır. Çocuk filmlerinin izleyici kitlesi aileler ile özellikle kadınlar ve çocuklardır. Bu filmler birer çocuk melodramlarıdır. Filmlerin kurgusu birbirinin aynıdır. Ancak filmde çocukluğun temsiliyetinin nasıl kurgulandığı önemli bir araştırma konusudur. Philip Aries ve Neil Postman’ın çocukluk tezleri Türk sinemasının çocuk filmlerinde incelenebilir. Bu metnin temel amacı da Aries ve Postman’ın çocukluk tezlerini filmler üzerinde incelemektir. Bir yandan da filmde çocukluk ve aile kavramlarının nasıl kurgulandığını irdelenmek istenmiştir. Bu amaçla, 1960’lı yıllarda iki Ayşecik film serisi incelenmiştir. Bu iki film diğer Ayşecik filmleri gibi popüler filmler değildir. Ancak biri ailelerin özellikle kadınların izlemesi için uygunken, diğeri çocukların izlemesi için uygundur. Ayşecik Yavru Melek filminde modern aile ile çocukluğun nasıl olması gerektiği perdeye yansıtılır. Ayşecik Fakir Prenses filminde ise çocukluk tartışmaya açılır. işte bu çalışma, Türk sinemasında yapılmış çocuk filmlerinde çocukluğun nasıl kültürel ve tarihsel olarak kodlandığını ya da film perdesinde çocuğun nasıl temsil edildiğinin izlerini aramıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk Sineması, Çocukluk, Çocuk Filmleri, Türk Sineması Çocuk Filmleri

Abstract
Turkish cinema is an important area for childhood research. Especially between 1960 and 1970, the Turkish cinema industry is on the rise and there are many film genres. During this period, there is no television broadcasting. The only entertainment of the people is the cinema. There is a cinema in almost every neighborhood. The cinema is easy to access and traceability. Children's films have an important audience in the 1960s. The audience of children's films is especially for families and women and children. These films are melodramas of children. The fiction of movies is the same. However, it is an important research topic in the film to determine the representation of childhood. Philip Aries and Neil Postman's childhood theses can be examined in children's films of Turkish cinema. The main purpose of this text is to examine Aries and Postman's childhood theses on films. On the other hand, it was aimed to examine the concepts of childhood and family. For this purpose, two Ayşecik film series were examined in the 1960s. These two films are not popular films like other Ayşecik movies. However, one is suitable for families, especially women, while the other is suitable for children. In the film Ayşecik Yavru Melek, how the modern family and childhood should be reflected on the screen. In the film of Ayşecik Fakir Princess, childhood is opened for discussion. This study explores how children's films are culturally and historically codified in children's films in Turkish cinema or traces of how the child is represented on the film screen.

Keywords
Turkish Cinema, Childhood, Children's Films, Turkish Cinema Children's Films

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com