English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEZGİN KAYMAZ’IN POETİKASINI OLUŞTURAN TEMEL KAVRAMLAR
(THE BASIC CONCEPTS COMPOSING THE POETICS OF SEZGİN KAYMAZ )

Yazar : Osman ARICAN   - İrem HATIL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 1
Sayfa : 35-56
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14822
58    142


Özet
Alışılmış klasik roman sınırları dışında ürünler sunan Sezgin Kaymaz son dönem Türk Edebiyatının popüler yazarlarındandır. Edebiyat ansiklopedilerinde yer edinmemesine rağmen son yirmi yılda çok sayıda roman ve hikâye alanında eser vermiştir. Her yazarın yazarlık dünyasını oluşturan kendine özgü poetik yönü vardır. Bunlar aynı zamanda eserlerin içeriğinin çözümlenmesinde de anahtar unsurdur. Yazar yaşadığı dönemden ve toplumdan hem somut hem de soyut izler taşır. Dolayısıyla yazar bir bakıma toplumun da bir göstergesi olarak kabul edilir. Poetika ilk çağlardan beri üreten insanların hep ilgi odağında olmuştur. Somut olarak tam anlamıyla sınırlarının çizilemediği alan, pek çok araştırmacı için de inceleme konusu olmuştur. Poetikanın kendisi zaten çok yönlü bir alandır. Dolayısıyla söz konusu alanda yapılacak her çalışma bir bakıma kaynak niteliği taşıyacaktır. Bu çalışma da değinilen amaç güdülerek hazırlanmıştır. Kaymaz’ın on bir romanı ile sınırlandırılmıştır. Bundan sonraki yapılacak çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir. Sezgin Kaymaz’ın Poetikasını Oluşturan Temel Kavramlar adlı bu çalışma eserlere bağlı söz varlığı, üslup – veri tespitini içerir. Buradan hareketle yazarın poetikasını oluşturan ve öne çıkan poetik unsurlar, beş ana kavram etrafında incelenmiştir. Seçilen “Ankara”, “köpek”, “ölüm”, “argo”, “epigraf” kavramları ana ve alt başlıklarıyla ele alınmış, sınıflandırılmış, elde edilen veriler tablo ve grafik yardımıyla somut hale getirilmiştir. Ayrıca makalede Kaymaz’ın hayatıyla ilgili kısa bilgi ve sonuç kısmı yer alır.

Anahtar Kelimeler
Sezgin Kaymaz, poetika, kavram, Ankara, ölüm.

Abstract
Sezgin Kaymaz is one of the most popular avant-garde writers of recent Turkish literature. Although his name is nor referred in the literary encyclopedias, he has written many novels and short stories in the last two decades. Each author has their own poetic approach forming their writing style. And this style creates elements for the analysis of works. Again author bears both concrete and abstract traces from the period in which they live. Therefore an author is always considered to represent the society in some way. Since the early ages, poetics has always been the center of attention. As concrete boundaries cannot be fully drawn in poetics, it has been the subject of many research. Poetics field relevant with multiple disciplines. Therefore, any study made in this field can be accepted as a reference for further studies. This study aims to be a reference source as well. It only covers eleven novels by Kaymaz and is intended to other works. This study, called The Basic Concepts Composing The Poetics of Sezgin Kaymaz, includes some determinations as to vocabulary preference, style and data in Kaymaz’s works. In the study, the poetic elements that make up the poetics of the author and the prominent elements around five main concepts “Ankara”, “dog” , “death” , “slang” , “epigraph”. These concepts have been studied and classified main and sub-categories and also visualized with graphics and tables. This article also contains a brief summary about Sezgin Kaymaz's life and a conclusion section.

Keywords
Sezgin Kaymaz, poetics, concept, Ankara, death.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com