English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARANLIK LİDERLİK: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(DARK LEADERSHIP: A CASE OF STUDY IN HOTEL BUSINESSES )

Yazar : Erdinç BALLI   - Ayşehan ÇAKICI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 155-173
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14775
37    109


Özet
Liderlik her geçen gün daha fazla ilgiyi üzerinde toplamaktadır. Bunun sebebi liderlerin, grup düzeyinden başlayarak toplumsal düzeye kadar, bütün sosyal yapılarda önemli roller üstlenmesidir. Gerek işletmelerde gerekse de diğer sosyal yapılarda, başarı veya başarısızlık lider ile ilişkilendirilmekte ve liderin davranışı belirleyici olmaktadır. Bu nedenle liderlik, araştırmacılar için önemli bir çalışma konusu olmuştur. Liderlik çalışmalarına bakıldığında; araştırmacıların genelde lideri başarılı kılan olumlu özelliklerin ne olduğu ile ilgilendiği ve lideri başarısız kılan olumsuz özellikleri incelemeyi ihmal ettikleri görülmektedir. Karanlık liderlik çalışmaları liderliğin etkilerine ters bir bakış açısı ile bakmakta ve liderin kişiliğindeki olumsuz özelliklerin, onun davranış ve kararlarını olumsuz etkilemesi ile ilgilenmektedir. Bu çalışmanın amacı; otel çalışanlarının, liderlerinin karanlık taraflarını nasıl algıladıklarını belirlemektir. Veriler, ‘Karanlık Liderlik Ölçeği’nin yer aldığı bir anket ile uluslararası bir otel zincirinin 604 çalışanından toplanmıştır. İlgili ölçeğin, güvenilir olduğu ve Türk kültüründe de kullanılabileceği görülmüştür. Yapılan açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçlarına göre, söz konusu ölçeğin 5 boyutlu orijinal halinden farklı boyutlandığı ve çalışanların liderlerinin karanlık taraflarını; “pasif agresif liderlik, narsis liderlik, paranoyak liderlik ve zorlayıcı liderlik” olarak 4 boyutta algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca, araştırma sonucunda; karanlık liderlik ile çalışanların yaşı (r= 0,122, p<0,01), eğitim düzeyi (r= 0,179, p<0,01) ve unvanı (r= -0,139, p<0,01) arasında düşük düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Liderlik, karanlık liderlik, otel işletmeleri

Abstract
Leadership has been arousing more interest by each passing day. The reason is that leaders are undertaking important roles in all social structures starting from “group” level and reaching up to the “social” level. Both in establishments and also in other social structures, the success or failure are associated with the leader and the leader's behavior is decisive. Therefore, leadership has been an important topic for researchers. Considering the studies in the field; that researchers are generally interested in what are the positive characteristics that make the leader successful but neglected to examine the negative characteristics that make the leader fail. Dark leaderships researches concern leadership effectiveness studied from the reverse angle and deal with the dysfunctional personality of leaders and its effects on his/her decisions and behavior negatively. The purpose of the study is to reveal the dark leadership’s perceptions of hotel employees. The data were collected from an international hotel chain 604 employees by a questionnaire including the ‘Dark Leadership Scale’. The scale was found to be reliable and could be used in Turkish culture. According to the results of the explanatory and confirmatory factor analyzes; the scale is differentiated from the original 5-dimensional state and hotel employees perceived the dark sides of their leaders in 4 dimensions as passive aggressive leadership, narcissistic leadership, paranoid leadership, and compulsive leadership. Furthermore, as a result of the research; it was found that there were significant and low level of relationships between dark leadership and employee age(r= 0,122, p<0,01), education level (r=0,179, p<0,01) and title (r= -0,139, p<0,01).

Keywords
Leadership, dark leadership, hotel businesses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com