English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV HAZIRLIK SÜRECİNDEKİ DESTEK AĞLARININ SOSYAL AĞ ANALİZİ
(SOCIAL NETWORK ANALYSIS OF SUPPORT NETWORKS OF 8th GRADE STUDENTS IN THE EXAM PREPERATION PROCESS )

Yazar : Esef Hakan TOYTOK   - Zeynep EREN - Mahmut Onur GEZEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 801-825
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14773
38    97


Özet
Bu çalışmanın temel amacı Liseye Geçiş Sınavı’na hazırlanan 8. sınıf öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde aldığı formel ve informel destek ilişkilerini ortaya koymaktır. Nitel ve sosyal ağ analizi yöntemlerinden oluşan karma araştırma ile yürütülen araştırmaya Batman ili merkezinden 10 öğretmen ve 58 öğrenci destek vermiştir. Araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde nitel verilerde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sosyal ağ analizi verilerinde UCINET 6.0 yazılımı ile yoğunluk, ağ merkezileşme ölçümleri ve yapısal boşluk analizleri yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, sınava girmek zorunlu olmamasına rağmen tüm öğrenciler sınava girmeyi istemektedir. Araştırmanın sosyal ağ analizi bulgularına göre sınava hazırlanan öğrenciler akran gruplarından destek almaktadır. Ağ içinde kurulabilecek ağ ilişkilerinin % 45’i kurulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal ağ analizi, sınav hazırlığı, LGS, destek ağı, arkadaşlık ağları, formel ve informel destek.

Abstract
The aim of this study is to determine the formel and informel support that 8th grade students prepared for the Transition to High School Exam. 10 teachers and 58 students from the center of Batman gave support to the research conducted with mixed research consisting of qualitative and social network analysis methods. Data of the study were collected by semi-structured interview technique in 2017-2018 academic year. In the analysis of the data of the research, descriptive and content analysis was used in the qualitative data. In the social network analysis data of the study, density, network centralization measurements and structural gap analyzes were performed with UCINET 6.0 software. According to the findings of the study, although it is not compulsory to take the exam all students want to take the exam. According to the teachers participating in the study, the change in the examination system may decrease the anxiety level of the students. According to the findings of the social network analysis of the research, the students prepared for the exam get support from their peer groups.45% of the network relations that can be established within the network have been established.

Keywords
Student support networks, formel and informel support, exam preparation, LGS, social network analys

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com