English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Materyallerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of the Materials Prepared by Social Studies Teacher Candidates in Terms of Various Variables )

Yazar : Erhan YAYLAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 873-897
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14692
52    150


Özet
Bu araştırmada; Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersi kapsamında hazırlamış oldukları materyallerin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde araştırmacının kendisi tarafından 2012 - 2013 akademik yılında verilen “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersine katılan 180 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü okuyan 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, güz dönemi süresince toplamda beş materyalden bir tanesini seçerek ortaokul düzeyindeki öğrencilere sunup, videoya kaydetmişlerdir. Yapılan bu araştırmada veriler, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Bu veriler, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları materyallerin fotoğrafları incelenerek elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler cinsiyet, öğretim durumu, sosyal bilim dalı, sınıf düzeyi ve ünite değişkenlerine göre incelenerek Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler öğretiminde materyal tasarımına yönelik çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Materyal Tasarımı.

Abstract
In this research; it is aimed to evaluate the materials that Social Studies teacher candidates have prepared within the scope of “Instructional Technologies and Material Design” course, in terms of various variables. The sample of the research is composed by 180 junior year students of Social Studies Teacher Education who have taken “Instructional Technologies and Material Design” course in Dokuz Eylül University Buca Education Faculty given by the researcher himself in 2012 – 2013 academic year. During the Fall Term, Social Studies teacher candidates designed five materials, presented one of them to the students at a secondary school and videotaped the whole process. The data for this research were collected methods. These data were obtained by examining the photographs and videos of the materials prepared by Social Studies teacher candidates. The data obtained from the research were analyzed according to gender, teaching situation, social sciences, class level and unit variables and various inferences were made for Social Studies teacher candidates’ material designing in social studies teaching.

Keywords
Social Studies Teacher Candidate, Social Studies Education, Material Design.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com