English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İngilizce Ders Kitaplarını Seçme ve Değerlendirme
(Selecting and Evaluating ELT Textbooks )

Yazar : Ahmet ACAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 1-14
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14673
135    485


Özet
İngilizce öğretiminde ders kitabı değerlendirme önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden İngilizce ders kitaplarını değerlendirmek için farklı ders kitabı değerlendirme kriteri listeleri önerilmiştir. Bunlar arasında, temel olarak iki tür değerlendirme vardır: Tahimi değerlendirme ve geriye dönük değerlendirme. Tahmini değerlendirme, öğretmenler tarafından hangi ders kitabının kullanılacağına dair yapılan değerlendirmedir, geriye dönük değerlendirme ise teorik olarak veya eylem araştırması gibi deneysel olarak ders kitabı ile ilgili nihai bir karara varma amacıyla yapılır. Böylelikle hangi ders kitabının kullanılacağına karar vermeye dair veya halihazırda kullanılmış ders kitaplarının etkinliğini değerlendirmek için alanyazında birçok ders kitabı değerlendirme klavuzları önerilmiştir. Bu kriterlerden bir kısmı öğretmenler için çok karışıkken, diğerleri yüzeyseldir ve tüm noktaları kapsamayı ihmal etmektedir. Bu çalışma İngilizce ders kitaplarını değerlendirmek için kapsamlı bir ders kitabı değerlendirme kriteri listesi önermektedir. Bu liste altı öğeden oluşmaktadır, bunlar, pratik etkenler, dil içeriği, tasarım ve tertip, dil becerileri, alıştırma ve etkinlikler, kültürel etkenlerdir. Bu öğerin her biri incelenmekte ve İngilizce ders kitaplarının bu öğerini değerlendirmek için belirli kriterler önerilmektedir. Bu ders kitabı değerlendirme kriteri hem tahmini değerlendirme hem de geriye dönük değerlendirme için kullanılabilir. Dolayısıyla, tahmini değerlendirme rehberi olarak öğretmenlere hangi ders kitabını kullanacakları konusunda yardımcı olacaktır ve aynı zamanda geriye dönük değerlendirme rehberi olarak öğretmenlerin kullanmış olduğu ders kitaplarının yeterliliğini değerlendirmede de kullanışlı olacaktır. Böylelikle öğretmen ve araştırmacıların kullanacakları veya kullanmış oldukları ders kitaplarını değerlendirmek için bu değerlendirme listesinden faydalanacakları umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ders kitabı, ders kitabı değerlendirme, ders kitabı değerlendirme listesi, tahmini değerlendirme, geriye dönük değerlendirme

Abstract
Textbook evaluation plays an important role in ELT. Thus different textbook evaluation checklits have been proposed to evaluate ELT textbooks. Among these, there are mainly two types of evaluation: a predictive evaluation and a retrospective evaluation. While predictive evluation is done by the teachers to decide which textbook to use, retrospective evaluation is done theoretically or emprically as an action research to arrive at a final decision about the textbook. Thus many of the textbook evaluation guidelines in the literature have been proposed to evaluate textbooks either to decide on which textbook to use or to judge the effectiveness of the textbooks that have already been used. While some of these checklits are too complicated for the teachers, the others are superfial and necklect the overall criteria to cover all of the points. This paper aims to develop a comprehensive textbook evaluation checklist to evaluate ELT textbooks. The cheklist consists of six components, namely, practical considerations, language content, design and organization, language skills, exercises and activities, cultural considerations. Each of these components are investigated and specific criteria are suggested to evaluate these components of ELT textbooks. This textbook evaluation cheklist can be used both as a predictive evaluation and a retrospective evaluation. Accordingly, as a predictive evaluation guide, it will help the teachers to decide on which textbook they will use and at the same time as a retrospective evaluation guide, it will be useful to evaluate the effectiveness of the textbooks that the teachers have used. Thus it is hoped that teachers and researchers can make use of this checklist to evaluate the textbooks that they will use or they have used so far.

Keywords
Textbook, textbook evaluation, textbook evaluation checklist, predictive evaluation, retrospective e

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com