English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI VE GÜVEN
(MARKETING MIX AND POSITIVENESS/TRUST )

Yazar : Esen GÜRBÜZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Volume 13 Issue 30
Sayfa : 165-178
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14498
56    170


Özet
Kârlar, nakit girişi, pazar payı, müşteri payı ve cirolarda artış, yatırımın geri ödeme süresi ve getirisi gibi sayısal pazarlama performansı ile birlikte, imaj ve itibar yaratılması, marka değerinde artış, müşteri sadakati, tüketici tatmini, hizmet kalitesi gibi sayısal olmayan pazarlama performansının her ikisi de işletme performansını etkiler. Pazarlama performansı ise, pazarlama faaliyetlerine ilişkin, planlama, strateji ve taktik geliştirip program hazırlamada temel pazarlama teorilerinden birisi olarak kabul edilen pazarlama karması elemanlarına ilişkin alınan etkin karar ve uygulamalara bağlıdır. Pazarlama karması pazarlama faaliyetlerinin kısa, açık ve net bir sınıflandırılması olup, ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, fiziksel unsurlar, insanlar ve süreç bileşenlerinden oluşan ve İngilizce baş harfleri nedeniyle de 7P olarak bilinen temel teorilerden birisi niteliğindedir. Pazarlama teorisi ve uygulamalarına önemli bir rehber niteliğinde olan bu elemanlara ilişkin farklı öneriler getirilmiş olsa da ( Goldsmith, 1999; Zontanos, G. ve Anderson, 2004; Martin 2009), 7P kullanımı uzun yıllardır geçerliliğini korumaktadır. Bunun yanı sıra, tüketici yönlülüğü gerçekleştirmede, tüketicinin algıladığı riskin azalması ve uzun süreli ilişkiler kurulup sadakatinin sağlanmasında en temel unsurlardan birisinin de güven olduğu açıktır. Bu çalışmada, güven unsurunun, pazarlama karması elemanlarına “positiveness/trust” olarak 8’inci P olarak eklenmesi önerilmektedir. Pazarlamada güven, tüketicinin kendisine sunulan dokunulabilir ve dokunulamayan unsurların güvenilir, samimi ve yardımsever olduğuna ilişkin, duygusal ve bilişsel olarak geliştirdiği inanç, olarak tanımlanabilir.

Anahtar Kelimeler
Pazarlama Karması, Güven, Duygusal Güven, Bilişsel Güven.

Abstract
Components of the marketing mix, which is one of the fundamental marketing theories of market activity, planning, and strategy development have a significant effect on marketing performance. Along with the quantitative marketing performances, such as, marketing profits, cash flow, market share, increase in financial turnovers, and profits from investment; non-quantitative performances, such as, reputation, increase in brand value, customer loyalty, quality of services affect firm performance. Marketing mix, which is also known as “7P”, is a theory of market activity and is a composition of product, price, place, promotion, people, physical evidence, and process. 7P is still a common usage of marketing mix despite the several attempts to redefine the compounds of marketing mix (Goldsmith, 1999; Zontanos, G. ve Anderson, 2004; Martin 1999). Although 7P is a common and descriptive concept, it falls short in terms of providing explanations to customer acquisition, maintaining long-term relationship and loyalty, and decreasing the risk perceived by customer. Hence, this study claims to change the marketing mix theory as “8P”, by adding a new compound, that is, “positiveness/trust”. Trust in marketing is a comprehensive notion of consumer’s cognitive and emotional beliefs, which are created through the reliability of the sources during the relationship between company and consumer.

Keywords
Marketing Mix, Trust/Positiveness, Emotional Trust, Cognitive Trust

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com