English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile İmalat Sektöründe Üretim Stratejisi Belirleme Uygulaması
(Fuzzy Goal Programming Method for Specification A Production Strategy in Manufacturing Sector )

Yazar : Selçuk ALP   - Buse ŞİMŞEK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Volume 13 Issue 30
Sayfa : 25-49
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14485
73    240


Özet
Gerçek hayat problemlerinde işletmelerin genellikle birden çok aynı anda geçekleştirmek isterler. Kârı maksimize ederken, satışları arttırmak ve aynı zamanda işçilik maliyetlerini minimum düzeyde tutmak gibi birbiriyle çelişen hedeflere sahip olunabilir. Hedef Programlama yaklaşımında temel düşünce tüm hedefleri tek bir hedefe dönüştürmektir. Bu yaklaşıma bulanık mantık temel felsefesi dâhil edildiğinde ise çevrenin bulanık etkisi de modele dâhil edilmiş olacağından daha uygulanabilir çözümler sağlanır. Bu çalışmanın, ilk bölümde Bulanık Hedef Programlama ile ilgili literatür araştırılmış ve çalışmanın amacına yer verilmiştir. İkinci bölümde üretim yönetimi açıklanmış, takip eden üçüncü bölümde ise matematiksel modelin yapısının anlaşılabilmesi için bulanık mantık ve Hedef Programlama yaklaşımı konuları incelenmiştir. Uygulama bölümünde ise bir çikolata fabrikasında, ürün grupları belirlenmiş ve mevcut hedef ve kısıtlar altında üretim adetlerinin ne olacağı bulanık olarak tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bulanık Mantık; Bulanık Hedef Programlama; Hannan Yaklaşımı; Üretim Yönetimi

Abstract
Generally, companies have more than one goal for the real life problems. Some conflicting goals can be existed such as increasing sales and maximizing profits at the same time while labor costs are keeping at minimum level. The main idea of goal programming is transforming all goals which is in model into one single goal. When fundamental philosophy of fuzzy logic has been included to this approach, because of the fuzzy environmental effect had been taken into account, more feasible solutions could be acquired. In this study, for the first section literature research that is about fuzzy goal programming was rewieved, purpose on the study was given in the same chapter. In the second section, production management was explained. In the following section 3, fuzzy logic and goal programming was detailed to be well understood of the structure of mathematical model. At the implementation part; product groups of a chocolate factory was determined and under the current targets and constraints, amount of the production quantities was tried to identify in fuzzy way.

Keywords
Fuzzy Logic; Fuzzy Goal Programming; Hannan Approach; Production Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com