English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVRENSELCİLİKTEN VAZGEÇİŞ: JOHN RAWLS’UN İNSAN HAKLARI KAVRAYIŞININ DÖNÜŞÜMÜ
(ABANDONING UNIVERSALISM: THE TRANSFORMATION OF JOHN RAWLS’S CONCEPTION OF HUMAN RIGHTS )

Yazar : Özlem DENLİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Volume 13 Issue 30
Sayfa : 125-135
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14378
57    160


Özet
Evrensel insan hakları kavramı tarihsel olarak liberal kavramlar ile ilişkilendirilmiş ve yine bu geleneğin temsilcileri tarafından savunula gelmiştir. Evrensel hak düşüncesine yöneltilen önemli eleştirilerden birisi de kültürel çeşitlilik ve farkı vurgulayan cemaatçi kuramcılar tarafından dile getirilmiştir. Liberalizmin 20. Yüzyıldaki en önemli temsilcisi sayılan John Rawls’un kuramının geçirdiği değişimler, hakların evrenselliği tartışması açısından özel bir örnek teşkil etmektedir. Şöyle ki Rawls, ilk eserlerinde savunduğu evrensel erimli adalet kuramından uzaklaşmış, kültüralizmin analitik araçlarını devralmak yoluyla cemaatçi tezlere yaklaşmıştır. Bu makalenin amacı Rawls’un hak kavrayışının evrenselcilik-kültüralizm ekseninde incelemesi ve1970’ler ve 1990’lar arasında izi sürülen bu dönüşümün, hak kavrayışında ortaya çıkardığı sonuçların tartışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Rawls, hakkaniyet olarak adalet, insan hakları, evrenselcilik, kültür

Abstract
The idea of universal human rights has historically been associated with liberalism, and advocated by its representatives. Challenges to this view from within the Western tradition has been articulated by communitarian thinkers, who in turn base their critique on the ideas of cultural diversity and difference. John Rawls’s theory of justice posits a case worthy of examination with this respect. Rawls is regarded as the foremost representative of liberal thought in the 20th century. Yet, changing moments of his theory between the 1970s and the 1990s demonstrates a tendency towards incorporating culturalist concepts and modes of analysis. This article analyses Rawls’s conception of human rights, in its changing content and significance, throughout this trajectory.

Keywords
Rawls, justice as fairness, human rights, universalism, culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com