English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Klasik Kazak Şairi Şakarim (Şahkerim) Kudayberdiulı'nın Şiirlerinde Aşk
(The Concept of Love in Classicial Kazakh Poet Şakarim (Şahkerim) Kudayberdiulı's Poems )

Yazar : Damira İBRAGİM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : Volume 5 Issue 3
Sayfa : 258-281
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.1437
12633    12458


Özet
Şakarim (Şahkerim) Kudayberdiulı, 19.yy. Klasik Kazak Edebiyatının önemli ismi Abay’ın talebesidir. Şair, Stalin’in meşhur “aydın tasfiyesi” politikası neticesinde “halk düşmanı” ilan edilerek kurşuna dizilmiştir. Şairin edebiyat, tarih, felsefe, ilâhiyat alanlarında manzum ve mensur eserleri bulunmaktadır. Ş.Kudayberdiulı, Kazak Edebiyatı tarihindeki yerini şiirleri ile almıştır. Bu çalışmada Ş.Kudayberdiulı’nın aşk konulu şiirleri ele alınacaktır. Bu çalışmada Şakarim Kudayberdiulı’nın aşk konusundaki fikirleri esas alınarak klasik Kazak düşünce tarzının tanıtılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kazak Edebiyatı, Şakarim Kudayberdiulı, şiir, aşk

Abstract
Şakarim Kudayberdiulı is a student of Abay who was an important name of 19th century Classical Kazakh Literature. The poet has been executed by shooting in consequence of Stalin’s purification of intellectuals. He has given various works, both in verse and prose, in different fields such as literature, history, philosophy and theology. Ş. Kudayberdiulı, has taken his place in Kazakh literature with his poems. In this study, Ş. Kudayberdiulı’s love poems will be taken in hand.

Keywords
Kazakh literature, Shakarim Kudayberdiuli, poem, love

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com