English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Marka Değeri Boyutlarının Marka Bağlılığı ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: X markası Beyaz Eşya Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Brand Value Dimensions on Brand Loyalty and Purchasing Intent: An Application on X Brand White Goods Users )

Yazar : Ebru ONURLUBAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Volume 13 Issue 30
Sayfa : 273-302
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14362
61    192


Özet
Bu çalışmada, tüketicilerin markanın; imajı, çağrışımı, algılanan kalite ve marka farkındalığının marka bağlılığı ve satın alma niyeti üzerine etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, İstanbul İlinde 384 kişiye yüz yüze anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler Cronbach Alfa Katsayısı yöntemi, Normallik testi, Faktör Analizi, Korelasyon ve Çoklu Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, marka imajı, algılanan kalite ve marka farkındalığının marka bağlılığını ve satın alma niyetini etkilediği belirlenmiştir. Marka bağlılığını etkileyen en önemli faktör marka imajı iken, satın alma niyetini etkileyen en önemli faktör marka farkındalığı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca marka bağlılığı ve satın alma niyeti ile en yüksek ilişki marka imajı arasında bulunurken, en düşük ilişki ise marka çağrışımı arasında bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Marka bağlılığı, satın alma niyeti,

Abstract
In this study, it is aimed to reveal the effects of the brand's image, brand association, brand’s perceived quality and brand awareness on consumers’ brand loyalty and purchasing intent. Research data were obtained by applying face to face survey method to 384 people in Istanbul. These data were then tested by Cronbach's alpha coefficient method, normality test, factor analysis, correlation and multiple regression analysis. As a result of the research, it has been determined that brand image, perceived quality and brand awareness affect brand loyalty and purchasing intent. While the most important factor affecting brand loyalty is brand image, the most important factor affecting purchasing intention is brand awareness. In addition, the highest relationship of brand loyalty and purchasing intention was found between the brand image, while the lowest relation was found between brand association.

Keywords
Brand loyalty, purchasing intent, consumer

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com