English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENÇ TÜKETİCİLER İÇİN KOT PANTOLON NİTELİKLERİNİN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF DENIM JEANS ATTRIBUTES FOR YOUNG CONSUMERS )

Yazar : İsmail Tamer TOKLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Volume 13 Issue 30
Sayfa : 459-476
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14324
59    161


Özet
Moda tasarımcıları moda ile ilgili eğilimleri tüketicilere dayatmaktadır. Ancak, tüketicilerin beklentilerindeki değişimler ve endüstrinin buna kayıtsız kalamaması tüketici isteklerine yoğunlaşmayı gereklilik haline getirmiştir. Türkiye önemli bir genç nüfusa sahip ve bunların tüketim potansiyelleri kayda değer niteliktedir. Tüketicilerin davranışlarının anlaşılması hızla değişen bir ortamda önemli bir gerekliliktir. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin kot pantolon seçiminde etkili olan niteliklerin önceliklerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada kullanılan nitelik ve bu niteliklerin düzeyleri literatür araştırması ve odak grup çalışmasından elde edilmiştir. Araştırma için altı nitelik ve bunlara ait toplam on üç düzey tanımlanmıştır. Nitelikler ve düzeyler Marka (Üst düzey marka, Herhangi bir marka), Menşe (Türk malı, Yabancı), Mağaza (Yüksek imajlı mağaza, Herhangi bir mağaza), Performans (Yakışan, vücuduma tam oturan ve Dayanıklı, sağlam), Stil (Klasik, Modaya uygun, Rahat), Kumaş (%100 pamuk, Karışım) olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 200 üniversite öğrencisiyle yapılan web tabanlı anketlerden elde edilmiştir. Verilerinin analizinde Konjoint yaklaşımı kullanılmış ve SPSS v23 istatistik programından faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, modaya uygun stil en çok tercih edilen nitelik ve düzey olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Tüketici Davranışı, Tüketici Tercihi, Kot Pantolon, Kot Nitelikleri, Konjoint Analizi

Abstract
Fashion designers impose trends to consumers. However, changes in consumer expectations and without remaining quite of the industry have made a necessity to focus on consumer needs. Turkey has an important potential of young people and their consumption are worth recording. Comprehending the behaviour of consumers is an important requirement in a rapidly changing environment. The aim of this study is to reveal the preferences of the attributes that are effective in consumers' choice of jeans. The attributes used in the research and the levels of them were obtained from the literature survey and focus group method. Six attributes and a total of thirteen levels were defined for the research. Attributes and levels name are Brand (Premium brand, Any brand), Country of origin (Turkey, Foreign), Store (High image store, Any store), Performance (Fit, Durable), Style (Classic, Fashionable, Comfort), Fabric (100% cotton, Mixture). Research data were obtained from web-based surveys conducted by 200 university students selected with convenience sampling method. Conjoint approach in SPSS v23 statistical program was used in the analysis of the data. According to the results obtained, fashionable style was found the most preferred attribute and level in denim jeans purchasing decision.

Keywords
Consumer Behaviour, Consumer Preference, Denim Jeans, Jeans Attributes, Conjoint Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com