English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİ FRANSA, ALMANYA VE TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ
(IS UNEMPLOYMENT HYSTERESIS HYPOTHESIS VALID FOR FRANCE, GERMANY AND TURKEY UNIT ROOT ANALYSIS WITH STRUCTURAL BREAK )

Yazar : Nazife Özge KILIÇ   - Kerem KARABULUT - Süleyman UĞURLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Volume 13 Issue 30
Sayfa : 213-223
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14251
62    149


Özet
İşsizlik, günümüzde yalnızca belirli ülkelerin en büyük makroekonomik problemlerinden biri olmaktan çıkıp, bütün dünyanın temel sorunlarından birisi haline gelmiştir. Dünyada giderek büyüyen ve küresel bir sorun haline gelen işsizlik, sadece ekonomik bir problem değil, aynı zamanda sosyal boyutları olan önemli bir konudur. İşsizliğin küresel bir boyut kazanmasındaki kuşkusuz en önemli sebeplerden biri neoliberal politikalardır. Bu politikaya göre, korumacı politika uygulayan ülkelerin bu politikaları terkedip serbest ticarete geçmesiyle birlikte ekonomik büyümeyi gerçekletirebileceği ve istihdamı arttırarak işsizlik sorununu ortadan kaldıracağı iddia edilmiştir. İlgili ülkelerin ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmelerine rağmen işsizlik sorununu çözemedikleri görülmektedir. Bu çalışmada Fransa, Almanya ve Türkiye’de 1980-2017 yılları arasında, işsizlik histerisinin geçerliliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada yapısal kırılmalı birim kök testlerinden Zivot-Andrews (ZA) ile bir ve iki kırılmalı LM birim kök testleri kullanılarak, bu ülkelerde işsizlik oranlarının incelenen dönem boyunca durağan olup olmadığı karşılaştırmalı olarak sınanmıştır. Yapısal kırılmalı ZA ve LM birim kök testi sonuçlarına göre Fransa, Almanya ve Türkiye’de işsizlik serilerinde yapısal kırılmalı birim kökün olduğu tespit edilmiştir. Bu serilerde birim kökün varlığının tespit edilmesi, Fransa, Almanya ve Türkiye’nin işsizlik durumlarında histeri etkisinin varlığı kabul edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde yer alan tartışma ve değerlendirme kısmında, bu işsizlik histeri etkisinin aşılmasına yönelik birtakım yapıcı öneri ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Unit Root Tests with Structural Break, Unemployment Hysteresis, France, Germany, Turkey

Abstract
Unemployment today is no longer just one of the biggest macro-economical problems of certain countries but one of the main problems for the whole world. Unemployment is growing daily and becoming a global concern. It is now not only a problem of economy but a matter of various social dimensions. One of the most important reasons why unemployment has become a global issue is without a doubt neo-liberal policies. These policies suggest that the countries with protective policies could bring about economic growth and minimize unemployment by abandoning their policies and adopting free trade. However, it's been seen that these countries failed to solve the issue of unemployment despite their economic growth. In this study, validity of unemployment hysteresis had been studied to be determined in France, Germany and Turkey in between years of 1980 and 2017. According to results of ZA with structural break and LM unit roots test with one and two breaks, existence of hysteresis effect had been accepted in unemployment in France, Germany and Turkey. Detecting the presence of unit roots in this series in France, Germany and Turkey have been hysteresis effect in unemployment. A number of constructive and suggestive recommendations have been made in the discussion and comment section in the final part of the study to overcome this unemployment hysteresis effect.

Keywords
Unit Root Tests with Structural Break, Unemployment Hysteresis, France, Germany, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com