English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NEOKLASİK İKTİSATTA RASYONEL BEKLENTİLERİN FİYAT OLUŞUMUNA ETKİSİ
(THE EFFECT OF RATIONAL EXPECTATIONS TO PRICE MAKING IN NEOCLASSICAL ECONOMICS )

Yazar : Yusuf Kemal ÖZTÜRK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Volume 13 Issue 30
Sayfa : 319-329
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14225
84    176


Özet
Çalışmamızın konusu, 1960’lı yıllarda J. Muth tarafından ortaya atılan ve yetmişli yıllarda Neo-Klasik görüş temsilcileri tarafından kullanılan “Rasyonel Beklentiler” ve rasyonel beklentilerin fiyat oluşumuna etkisidir. Chicago Üniversitesinden Robert E.Lucas öncülüğünü yaptığı Neo-Klasik görüş, iki önemli varsayıma dayanmaktadır. Bunlardan biri rasyonel beklentiler varsayımıdır. Buna göre, ekonomide karar birimleri her türlü bilgiye sahip olarak fiyatlarla ilgili karar verirler; buna hükümetin alacağı bilinen ve beklenen politikalar, bunların etkileri dahildir. Bu durumda rasyonel beklentiler fiyat oluşumunda yer alan bir etken olmaktadır. Neo-Klasiklerin ikinci varsayımı ise, ekonomide ücretler dahil, tüm fiyatların tam bir esnekliğe sahip olmasıdır. Beklentilerin adaptif bir biçimde oluşturulduğu düşüncesi, sistematik hatalara yer verdiğinden, mikro ekonomik analizin en önemli varsayımlarından birisi olan optimizasyon prensibine aykırıdır. Dolayısıyla beklentilerin rasyonellik varsayımı ile çatışmayacak bir yoldan modelleştirilmesi gereklidir. Böyle bir modelleştirme ilk kez J. Muth (1961) tarafından geliştirilen “Rasyonel Beklentiler Hipotezi” ile ortaya konmuştur. Hipoteze göre ekonomik aktörler ekonomik değişkenler hakkında elde edebilecekleri tüm bilgiyi optimal bir biçimde kullanmaktadırlar. Bu açıdan Rasyonel Beklentiler, rasyonel davranış ilkesinin bilgi edinme, bu bilgiyi işleme ve beklentilerin oluşturulma sürecine uygulanmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Beklenti, Rasyonel, Rasyonel Beklentiler, Muth, Fiyat Oluşumu

Abstract
The subject of this study is rational expectations, which was put forward by J. Muth in the 1960s and which was used by the representations of Neoclassical point of view in the 1970s, and the effect of rational expectations to price making. The neoclassical point of view, which has been pioneered by Robert E. Lucas from Chicago University, is based on two important hypothesis, one of which is the hypothesis of rational adaptations. According to this, decision units in economy reach decision about prices by having all information, including government politics and its effects. Therefore, rational expectation is an effect in the making of price. The second hypothesis of neoclassical point of view is all prices, including wages in economy, are complete flexible. The idea which thinks that expectations make as adaptive contraries to optimization principle, which is one of important hypothesis of micro economic analyses, because it gives a place to systematic errors. Therefore, expectations should be modeled with a way which does not conflict with rational hypothesis, the model of which firstly was put forward by J. Muth (1961) with "Rational Expectations Hypothesis". According to hypothesis, economic actors optimally use taken all knowledge about economic variables. From this perspective rational expectations are taken knowledge of rational behaviour principle, processing this knowledge and applying it to the process of making of expectations.

Keywords
Expectation, Rational, Rational Expectations, Muth, Price Making

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com