English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İskenderun Havzasında Arazi Örtüsünün Zamansal Değişimi
(Temporal Change of Land Cover on the Iskenderun Basin )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : Volume 5 Issue 2
Sayfa : 1296-1320
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.1348
12555    12309


Özet
Bu çalışmada İskenderun Havzasındaki arazi örtüsünün zamansal değişimi (1985-2007) Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile incelenmiş, değişimin nedenleri ve sonuçları coğrafi bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Havza alanında son birkaç on yıldır yaşanan arazi örtüsü değişimi, yerleşim alanlarının tarım alanlarını işgal ederek genişlemesi, tarım alanlarının da orman alanlarını istila etmesi yönünde gelişmiştir. İnceleme alanındaki arazi örtüsünün bu olumsuz değişimi, derhal planlı bir çerçevede ele alınıp değerlendirilmeli ve daha sürdürülebilir bir arazi kullanım modeli geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Arazi örtüsü, Zamansal değişim, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İskenderun Havzası.

Abstract
This paper has investigated temporal change of land cover on the İskenderun Basin with Remote Sensing and Geographical Informational Systems, has evaluated reasons and results of change with a geographical aspect. This land cover change in the basin for the last several decades, the spread of urbanized areas into agricultural areas resulted in the conversion of the forested lands to the agricultural lands. The negative change of the land cover in the basin needs immediate evaluation for a beter planning and developing a sustainable land use model for the watershed.

Keywords
Land cover, Temporal change, Remote sensing, GIS, Iskenderun basin.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com