English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


-agan (-ağan), -egen (-eğen) Ekinin Türkçedeki İşlevi
(The Function of -agan (-ağan), -egen (-eğen) Suffix in Turkish )

Yazar : Hamza ZÜLFİKAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : Volume 5 Issue 1
Sayfa : 42-56
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.1311
9255    10030


Özet
Bu makalede -agan (-ağan), -egen (-eğen) eki incelenecektir. Ayrıcabir de -gan (-gen), -ğan (-ğen) eki vardır. Bu her iki ek çeşitli yönleriyle yeterince incelenmemiştir. İşlevleri bakımından birbirine benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da vardır. Bu ekin işlevleri özellikle Anadolu ağızlarında çeşitlenmiş, yazı dilindeki örnekleri ise sınırlı kalmıştır. Ekin Azerbaycan ve Türkmen Türkçesinde örnekleri vardır. Makalede -agan (-ağan), -egen (-eğen) ekinin işlevleri de ortaya konulacaktır. .

Anahtar Kelimeler
Morfoloji, Türkçe, Gramer, Oğuz, Türk Lehçeleri

Abstract
In this article -agan (-ağan), -egen (-eğen) suffix will be searched. besides there is a -gan (-gen), -ğan (-ğen) suffix. These two suffixes didn't consider in all its bearings. These suffixes have simmilarities and differences between them, too. Especially this suffix functions were kinded in Anatolian dialects, but the examples of literary languages were limmitted. This suffix examples are in Azerbayjan Turkish and Turkmen Turkish. In this article the -agan (-ağan), -egen (-eğen) suffix functions will be expounded. .

Keywords
Morphology, Turkkish, grammar, Oguz, Turkish Dialects.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com