English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Can Yücel’in Şiirlerinde Bir Mizah Unsuru Olarak İroni
(Irony In The Poems Of Can Yücel As A Component Of Comic )

Yazar : Soner AKPINAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : Volume 5 Issue 2
Sayfa : 772-792
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.1216
11932    12853


Özet
1950 yılında yayımladığı “Yazma” adlı şiir kitabıyla edebiyat dünyasına giren Can Yücel, 15-20 senelik bir arayış devresinin ardından özellikle 1965’ten sonra şiir kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Şair, yüzey yapıda küfür, argo ve müstehcenliğin öne çıktığı şiirlerinde toplumcu bir bakış açısıyla olay ve olgulara yaklaşmaya çalışmıştır. Onun toplumsal duyarlılığının, eleştirel bakış açısının yansıma biçimlerinden birisi -yaşam algısının da etkisiyle- taşlama, yergidir. İroni de bu anlamda taşlamanın bir parçası olmakla birlikte, şairin “saçma” karşısında kendisini konumlandırmasına yarayan bir araçtır. Bu incelemede ironinin Can Yücel’in şiirlerinin yapısı içindeki önemi, örnekler üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Can Yücel, Şiir, Mizah, İroni

Abstract
Can Yücel, who started to contribute to literature in 1950 with his book “Yazma” , has attracted the attention of the poetry environment especially after 1965, after a 15-20 year of search period. The poet tried to approach the events (incidents) and facts with a socialist point of view in his poems in which he put forward swearing, slang and obscenity. One of the reflection forms of his social sensitivity and critical point of view – within the effect of his perception of life – is lampooning. Irony in this respect is the part of lampooning, in addition it’s a vehicle for the poet to locate himself against “nonsense” . In this study the significance of irony in the structure of Can Yücel’s poems is going to be evaluated via examples.

Keywords
Can Yücel, Poem, Humour, Irony

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com