English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kutadgu Bilig'de Türk Yemek Adabı ve Kültürü
(Turkish Eating Morals and Culture in Kutadgu Bilig )

Yazar : Fatih KAYA   - Erdal AKPINAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : Volume 12 Issue 21
Sayfa : 335-348
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.12094
545    899


Özet
Yaklaşık beş bin yıllık bir mazisi olan ve dünyanın dört bir yanına dağılarak, farklı adlarla birçok devlet kuran Türk milleti, zengin ve köklü bir kültüre sahiptir. Kutadgu Bilig de bu zengin ve köklü kültürün mihenk taşlarından birini oluşturmaktadır. "Millet; ortak kültür, geçmiş, tarih ve yaşanmışlıkların tezahürüdür" sözünden hareketle, asırlardır birçok alanda Türk kültürüne rehberlik etmiş olan ve Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig'i, Türk yemek adabı ve kültürü açısından incelemeyi gerekli bulduk. Çünkü Türkistan'dan Anadolu'ya ve birçok coğrafyaya yayılan Türkler, uzun tarihsel geçmişleri ve birikimleri nedeniyle zengin bir yemek kültürü oluşturmuşlardır. Söz konusu bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında ise Kutadgu Bilig başucu kitap niteliği taşımaktadır. Fakat birçok dile tercüme edilmesine rağmen hala el değmemiş bir hazine gibi karşımızda durmaktadır. Kutadgu Bilig’i Türkçeye ilk tercüme eden ve derleyip günümüze ulaşmasını sağlayan Reşit Rahmeti Arat eser için, “Türk gençliği bu kitabı anladığı zaman, Türkiye kurtulacaktır” demiştir. Bu araştırmanın amacı, Türk kültür tarihinin başyapıtlarından birisi olan Kutadgu Bilig’i Türk yemek adabı ve kültürü bağlamında değerlendirmektir. Bu kapsamda Türk yemek adabı ve kültürü ile ilgili Kutadgu Bilig’de var olan beyitler belirlenmiş ve bu beyitler konumuza kaynaklık edecek şekilde değerlendirilmiştir. Çalışma; tarama modelinde olup, doküman incelemesi yöntemine dayalı olarak yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Yemek adabı,

Abstract
Turkish Nation, which has nearly 5 thousand years’ history, has spread throughout the world, established many states under various names, and has had a rich and long-established culture. Kutadgu Bilig constitutes one of the milestones of this rich and long-established culture. Based on the definition suggesting that the “nation is the appearance of the experiences of a common culture and past history”, we found it necessary to investigate the Kutadgu Bilig, which was written by Yusuf Has Hacib, who himself guided the Turkish Culture in many fields for centuries, in terms of eating morals and culture, because Turks, who spread to many geographical areas from Turkistan to Anatolia, formed a rich eating culture thanks to their long historical background and accumulated knowledge. In transferring these values to future generations, Kutadgu Bilig is a bedside book. However, although it has been translated into many languages, it still has the quality of being a hidden treasure. Reşit Rahmeti Arat, who first compiled and translated Kutadgu Bilig into Turkish, said “When the Turkish youth understands this book, Turkey will be saved”. The purpose o f this study is to make a compilation on Kutadgu Bilig, which is one of the masterpieces of the Turkish Cultural history, in terms of Turkish eating morals and culture. In this context, the couplets on Turkish eating morals and culture in Kutadgu Bilig were determined, and these couplets were evaluated in a manner that would constitute the resource for our study. The study is in the review model, and has been conducted with document review method

Keywords
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Eating Morals

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com