English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Adayları E-öğrenmeye Hazır mı? Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği
(Are Pre-service Teachers Ready for E-learning? A Case of Artvin Coruh University )

Yazar : Dursun AKASLAN   - Ümit KUL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : Volume 12 Issue 11
Sayfa : 1-20
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.11825
864    917


Özet
E-öğrenmenin eğitim ve öğretime entegrasyonu bazı engellere rağmen çeşitli faydaları nedeniyle teşvik edilmektedir. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar göstermektedir ki gelişmekte olan ülkelerde öğretmen adaylarının e-öğrenmeyi kendi çalışmalarına nasıl adapte edecekleri konusunda araştırma eksikliği bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma öğretmen adaylarının e-öğrenmeyi çalışmalarında uygulamaya ne derecede hazır olduklarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazırbulunuşluğunu etkileyen teknoloji, deneyim ve güven gibi birçok faktörü incelenmiştir. Bu araştırmada Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi farklı bölümlerde farklı sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarına web-tabanlı bir anket uygulanmıştır. Bu davete yanıt olarak 233 öğretmen adayı ankete katılım için ilgi göstermesine rağmen 174 öğretmen adayı tüm soruları yanıtlamıştır. Öğretmen adaylarının hazırlık durumlarını analiz etmek için betimsel ve çıkarımsal istatistikler kullanılmıştır. Bulgular ortaya çıkarmaktadır ki Türk üniversitelerinin ilgili paydaşları e-öğrenmeyi öğretmenlik programlarına entegre etmeden önce çeşitli faktörleri dikkate alması gerekmektedir. Özellikle, internete erişimi etkileyen sorunlar, öğretmen adaylarının çeşitli bilişim teknolojileri ile ilgili daha önceki deneyimleri ve kişileştirilmiş öğrenme materyallerinin kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır. Genel olarak, e-öğrenmenin gittikçe yaygınlaşması nedeni ile öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazırbulunuşluk durumları gelecekteki sınıflarında yapacakları etkinliklere ve öğretimlerine önemli bir etkisi olabilecektir.

Anahtar Kelimeler
e-Öğrenme, Hazırbulunuşluk, Öğretmen Adayları, Yüksek Öğretim

Abstract
The integration of e-learning into education and training has been promoted by a variety of drivers, despite attendant barriers. However, to date, there is a lack of research examining the understanding of the practices of pre-service teachers in developing countries, in terms of their willingness to adopt e-learning. Therefore, the authors of this paper investigated the extent to which pre-service teachers are prepared to embark on e-learning. With this aim in mind, the authors examine several factors that affect e-learning, such as technology, experience, and confidence. To address these issues, a web-based survey was distributed to programs related to pre-service teachers in higher education institutions in Turkey. In response to this invitation, 233 pre-service teachers expressed an interest in being involved in the survey with 174 answering all questions. Descriptive and inferential statistics were computed to analyse the readiness of pre-service teachers. The findings revealed that the stakeholders of Turkish universities need to consider several factors before integrating e-learning into primary teacher education. In particular, issues affecting access to the Internet and the prior experiences of pre-service teachers with various ICT and personalized learning materials should be evaluated. Overall, we believe the study indicates that the readiness of pre-service teachers for e-learning may have a significant impact on the

Keywords
e-Learning, Readiness, Pre-service Teachers, Higher Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com