English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yayın Kurulu


 

Turkish Studies

 

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

 

ACADEMIC JOURNAL

 

 

 

Turkish Studies Dergisi, üç ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Turkish Studies Dergisi’nde yayımlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları www.turkishstudies.net’e aittir.

Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, DOI numaralarının alınması ve uluslararası indeslere tanıtılması gibi işlemler Alko Dijital Baskı ve Grafik Tasarım şirketi tarafından ücret karşılığında yapılmaktadır. Dergide basım kararı alınan yazıların sahipleri yazılarının tasarım, yayım ve indeks masraflarını Alko Dijital Baskı ve Grafik Tasarım şirketine öderler.

 

 

Turkish Studies; EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBİM indeksleri tarafından taranmaktadır.

 

 

ISSN: 1308-2140

 

 

TURKISH STUDIES

 

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

 

Sahibi / Owner

Mehmet Dursun ERDEM

 

Yayınevi / Publishing House

ALKO DİJİTAL BASKI MERKEZİ – GRAFİK TASARIM

 

 

 

Editor

Sibel ÜST

 

Editor Yardımcıları/Assistant Editors

Özgür AY-Ramazan BÖLÜK

Hanife ALKAN-Mehmet Burak ÇAKIN

 

Yayın Kurulu/Editorial Board

Fatma S. KUTLAR OĞUZ - Orhan K. TAVUKÇU

Ali AKAR-Dursun Ali TÖKEL

M. Vefa NALBANT-Caner KERİMOĞLU

Ülkü ELİUZ-Mitat DURMUŞ

Yavuz ÜNAL-İsrafil BABACAN

Mehmet Dursun ERDEM – Tuncay BÜLBÜL

Cemalettin KÖMÜRCÜ

 

Danışma Kurulu/Board of Advisory

Ahmet BURAN- Gürer GÜLSEVİN

Turgut KARABEY-Mehmet AYDIN-Ramazan KORKMAZ

 

Genel Koordinatör/General Coordinator

Yavuz ÜNAL

 

Kaynakça Sorumluları/Persons for Bibliography Process

Süleyman Kaan YALÇIN

Murat ŞENGÜL - Veysel İbrahim KARACA

 

Yabancı Dil Uzmanları

Yusuf AYDIN

 

Baskı Sorumluları/Persons for Print Process

Özgür AY - Önder SEZER

 

 

Dış Temsilciler Koordinatörü/General Coordinator of Foreign Editors

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

 

Dış Temsilciler/Representative of Foreign Country

 

USA                               Robert DANKOFF

Germany                       Marcel ERDAL-Zeki KARAKAYA

Greece                           Fatih KEMİK

Japan                           Yuu KURIBAYASHI

Norway-Swedish           Bernt BRENDEMOEN

England                        Fikret TURAN

Albania                         Xhemile ABDİU

Central Asia                 Seadet SHİKHİYEVA

Kazakhstan                  Gülnar KOKUBASOVA

Kyrgyzstan                    Ulanbek ALİMOV-Osman KÖSE

Azerbaijan                    Vusale MUSALİ

Uzbekstan                     Cabbar İŞANKUL

Halab-Aleppo (Syria)     Ahmet DEMİRTAŞ

Poland                           Öztürk EMİROĞLU

 

Hakemler/Referees

 

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK                   Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER                        Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ                      Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet BURAN                          Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN                       Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN                         Konya Üniversitesi

Prof. Dr. Ahsen ARMAĞAN                     Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Ali AKAR                                   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Asuman ÖZCAN                       Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Bahir SELÇUK                         Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Ali KAYA                     Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir ÇINAR                             Niğde Üniversitesi

Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN           Oslo University

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ                  Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Davut KILIÇ                              Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Prof. Dr. Ercan ALKAYA                         Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan BOZ                            Eskişehir Osmangazi Ü.

Prof. Dr. Erhan AYDIN                            İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Esra BURCU                            Hacettepe üniversitesi

Prof. Dr. Eyüp BAŞ                                 Sosyal Bilimler Üniversitei

Prof. Dr. Faruk TOPRAK                         Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma AÇIK                              Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret TURAN                           Mancester Üniversity

Prof. Dr. Filiz KILIÇ                                  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Prof. Dr. Funda TOPRAK                        Yıldırım Beyazıt Ü.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN                     Ege Üniversitesi

Prof. Dr. H. Dilek BATİSLAM                  Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE                  Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Halûk Harun DUMAN              Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Han-woo CHOİ                         Eurasia University

Prof. Dr. Hasan AKAY                             Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice AYNUR                          Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN                           Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK                    Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU                 Ondokuz Mayıs Ü.

Prof. Dr. İlhan GENÇ                              Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK            Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA                  Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM               Karadeniz Teknik Ü.

Prof. Dr. Mahmut KAPLAN                     Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Marcel ERDAL                          Frankfurt University

Prof. Dr. Mehmet AYDIN                         Ondokuz Mayıs Ü.

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM         Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK                     Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KÖÇER                       Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL        Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ       Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Menderes COŞKUN                  Süleyman Demirel Ü.

Prof. Dr. Metin AKKUŞ                             Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK                      Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ                   Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Nesrin T. KARACA                    Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Nurettin DEMİR                         Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. O. Kemal TAVUKÇU                 Recep Tayyip Erdoğan Ü.

Prof. Dr. Özden TEZEL                             Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Pervin ÇAPAN                           Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Rahim TARIM                            Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü.

Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY                     Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan GÜLENDAM            Çanakkale Onsekiz Mart Ü.

Prof. Dr. Robert DANKOFF                      Univercity Of Chicago

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ                    Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK                      Ondokuz Mayıs Ü.

Prof. Dr. Tevhit AYENGİN                       Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ                                Karadeniz Teknik Ü.

Prof. Dr. Walter ANDREVS                     Washington University

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR                        Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki KARAKAYA                        Goethe University 

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ                             Ege Üniversitesi

Ass. Prof. Yuu KURIBAYASHI                 Okayama University

 

 

Doç. Dr. Ahmet YİĞİT                             Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet DEMİRTAŞ                    Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN                 Yıldırım Beyazıt Ü.

Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ                Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Alper KESTEN                          Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı YAZICI                                Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Bahar GÜDEK                          Ondokuz Mayıs Ünv

Doç. Dr. Bilge ÖZKAN NALBANT          Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU                Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Cengiz AKBULAK                    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Dündar YENER                        A.İ.B.Ü.

Doç. Dr. Erdal ŞAHİN                             Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Filiz ÇOLAK                              Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Funda KARA                             Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Galip GÜNER                            Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Gül TUNÇEL                             GaziÜniversitesi

Doç. Dr. Hakan AKDAĞ                          Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Halil ÇELTİK                             Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hamit Emrah BERİŞ                Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan BAKTIR                          Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya TAŞ                                Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin GÖNEL                      Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin GÜFTA                      Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim COŞKUN                   Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim ÇANKAYA                  Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim KUNT                          Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail TAŞ                                Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. İsrafil BABACAN                     Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Kasım KARAMAN                   Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA           Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU                Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ                   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet EKİZ                            Niğde Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ                       Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP           Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN                  Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT           Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ZAMAN                         Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Metin ARIKAN                             Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKİN                     Niğde Üniversitesi

Doç. Dr. Muammer Mete TAŞLIOVA      Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Muhammet Fatih GENÇ           Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Muharrem DAYANÇ                 Eskişehir Osmangazi Ü.

Doç. Dr. Musa ÇİFÇİ                                Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Musa Şamil YÜKSEL                Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ALKAN                         Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN                      Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN                      Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa GENCER                     Abant İzzet Baysal Ü.

Doç. Dr. Mustafa GÖKÇE                       Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa KARABULUT               Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖZSARI                       Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa YILDIRAN                    Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Mutlu DEVECİ                          Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN                      Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ                  Yıldırım Beyazıt Ü.

Doç. Dr. Nermin YAZICI                          Başkent üniversitesi

Doç. Dr. Nevzat GÜMÜŞ                         Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Nezir TEMUR                            Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nihat YILMAZ                            Gümüşhane Üniversitesi

Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN       Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Onur KÖKSAL                          Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan DENİZ                           Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Osman GÜNDÜZ                      Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR                      Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Özge ÖZTEKİN                          Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR          Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Sadık YAZAR                            Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Saffet KARTOPU                       Gümüşhane Üni.

Doç. Dr. Salim ÇONOĞLU                      Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Sami KILIÇ                                 Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN                  Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Selma BAŞ                                 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan ŞEN                                Ondokuz Mayıs Ü.

Doç. Dr. Şaban DOĞAN                           Abant İzzet Baysal Ü.

Doç. Dr. Şahinde YAVUZ                        Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Şevkiye KAZAN                         Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Timur VURAL                             Niğde Üniversitesi

Doç. Dr. Tuncay BÜLBÜL                        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Doç. Dr. Turhan ÇETİN                            Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Vedat ÇALIŞKAN                       Çanakkale Onsekiz Mart Ü.

Doç. Dr. Veli ÜNSAL                                 Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Yakup KESKİN                           Ondokuzmayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Yaşar ŞENLER                          Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus BALCI                              Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf ÇETİNDAĞ                      Fatih Üniversitesi

 

 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KÖK                               Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ                            Ahi Evran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK                           Recep Tayyip Erdoğan Ü.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SİNAN                     Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ALBAYRAK                               Akdeniz Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ARSLAN                                   Bülent Ecevit Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ERBAŞI                                    Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Alptürk AKÇÖLTEKİN                   Ardahan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN                              Ordu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KILIÇ                               Pamukkale Ünv.

Yrd. Doç. Dr. Banu YAMAN                                Trakya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Barış ÇİFTÇİ                                 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Yrd. Doç. Dr. Birsel AYBEK                                Çukurova Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYRAM                           Kırklareli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent Okan MİÇOOĞULLARI      Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Yrd. Doç. Dr. Celal GÜLŞEN                              Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN                            Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cengiz KARATAŞ                          Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru Burcu YILMAZ                     İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Elçin ESMER                                Mersin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Emine Demet EKİNCİ                    Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇAĞLAYAN                         Muş Alparslan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erem SARIKOCA                        Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erinç Erdal YILDIRIM                   Bülent Ecevit Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erkan HİRİK                                  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AYDIN                             Doğu Akdeniz Ü.

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul GÜREŞÇİ                        Ahi Evran Üniv.

Yrd. Doç. Dr. Esra SAĞLIK                                 Muğla Sıtkı Koçman Ü.

Yrd. Doç. Dr. Evren ALTINKAŞ                           Artvin Çoruh Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Feyza DOYRAN                              Bahçeşehir Üniversitesi

                Yrd. Doç. Dr. Filiz ÇOLAK                                   Uşak Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARI                                  Aksaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR                         Çankırı Karatekin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Habib HAMURCU                          Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan YALAP                               Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Yrd. Doç. Dr. Hamza AKTAŞ                               Gümüşhane Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin KILINÇ                 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Yrd. Doç. Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ               Sabahattin Zaim Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ                          Gümüşhane Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hulusi GEÇGEL                            Çanakkale Onsekiz Mart Üni.

Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER                          Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Huriye DENİŞ ÇELİKER              Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU     Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ                          Adnan Menderes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim HABACI                           Çanakkale Onsekiz Mart Ü.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KOPAR                             Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlyas YAZAR                                   Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsa KUYUCUOĞLU                        Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞAHİN                                Karabük Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. K. Funda NAYİR                         Çankırı Karatekin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kadriye TÜRKAN                        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kaya YILDIZ                                  Abant İzzet Baysal üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL                              Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih KANTER                          Ardahan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gökhan GENEL              Yalova Üniveritesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK                         İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYGANA                        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAMSAKÇI                      İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI     Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mesut BULUT                               Bayburt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mesut GÜN                                   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Yrd. Doç. Dr. Mesut TEKŞAN                             Ç. Onsekiz Mart Ü

Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ                             Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali KÖROĞLU         Gümüşhane Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat SULA                                  Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENGÜL                             Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYDEMİR                       İbrahim Çeçen Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK                        Muğla Sıtkı Koçman Ü.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKYILMAZ                Ahi Evran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU                     Karabük Ünv.

Yrd. Doç. Dr. Nafi YALÇIN                                  Canik Başarı Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer KÖŞKER                            Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Olgun KÖZLEME                           Çanakkale Onsekizmart Ü.

Yrd. Doç. Dr. Orhan GÜRSU                              Akdeniz Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY                                       Uşak Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Özkan DAŞDEMİR                        Erzincan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ramazan TOPDEMİR                    İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Recep ERCAN                               Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ     Aksaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Salim ÇONOĞLU                           Balıkesir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Selma BAŞ                                    Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serap UZUNER YURT                 Erzincan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU                          Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Seyit Battal UĞURLU                   Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Seyit COŞKUN                              Ankara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sezgin DEMİR                               Aksaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST                                      Yıldırım Beyazıt Ü.

Yrd. Doç. Dr. Soner AKPINAR                           Eskişehir Osmangazi Ü.

Yrd. Doç. Dr. Songül ASLAN KARAKUL          Adnan Menderes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN             Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ                      Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şafak ÜNÜVAR                             Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI                                Amasya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şevkiye KAZAN                             Mehmet Akif Ersoy Ü.

Yrd. Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN    Ondokuz Mayıs Ü.

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul BALABAN                             Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.

Yrd. Doç. Dr. Veda BİLİCAN GÖKKAYA              Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU                       Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre KARAKAYA               Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf AY                                          Eskişehir Osmangazi Ü.

 

Dr. Bülent DURGUN                                           K.K.EDOK. K.lığı

Dr. Bülent ŞENER                                              Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Hasan Mesut MERAL                                   Yıldız Teknik Üniversitesi

 


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Hayati AKYOL Armağanı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Turkish Studies dergisi Mart 2016 sayısını, özelde ‘Türkçe Eğitimi’ genelde ise ‘Sınıf Öğretmenliği Eğitimi’ alanında çalışan, eserleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle Türkiye’de bu alanların gelişmesinde çok önemli rol oynayan Prof. Dr. Hayati AKYOL hocamıza armağan olarak çıkarma kararı almıştır. Bu sayımızın misafir editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM, Doç. Dr. Mustafa YILDIZ, Doç. Dr. Seyit ATEŞ ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAHİROĞLU, Doç. Dr. Çetin ÇETİNKAYA ve Doç. Dr. Kasım YILDIRIM yapacaklardır. Son yazı gönderim tarihi 15.02.2016 olarak belirlenmiştir. Bu sayımıza sınıf öğretmenliği ve Türkçe eğitimi akademisyenlerinin makaleleriyle katkılarını bekliyor, saygılar sunuyoruz. 

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

  Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

  Doç. Dr. Seyit ATEŞ

  Doç. Dr. Çetin ÇETİNKAYA

  Doç. Dr. Kasım YILDIRIM

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAHİROĞLU Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com