English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yayın Kurulu


TURKISH STUDIES

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

ACADEMIC JOURNAL

 

Turkish Studies Dergisi, üç ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Turkish Studies Dergisi’nde yayımlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları www.turkishstudies.net’e aittir.

Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, DOI numaralarının alınması ve uluslararası indeslere tanıtılması gibi işlemler Alko Dijital Baskı ve Grafik Tasarım şirketi tarafından ücret karşılığında yapılmaktadır. Dergide basım kararı alınan yazıların sahipleri yazılarının tasarım, yayım ve indeks masraflarını Alko Dijital Baskı ve Grafik Tasarım şirketine öderler.

 

Turkish Studies; EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBİM indeksleri tarafından taranmaktadır.

ISSN: 1308-2140

 

TURKISH STUDIES

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

 

Sahibi / Owner

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

 

Yayınevi / Publishing House

ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık

 

 

 

Editor

Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

sibelust@hotmail.com

 

Editor Yardımcıları/Assistant Editors

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY (Uşak Üniversitesi)

drozguray@gmail.com

 

Arş. Gör. Ramazan BÖLÜK (Munzur Üniversitesi)

ramazanboluk@gmail.com

 

Arş. Gör. Hanife ALKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

hanifealkan_24@hotmail.com

 

Mehmet Burak ÇAKIN (Milli Eğitim Bakanlığı)

mehmetburak44@gmail.com

 

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Ali AKAR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

akar@mu.edu.tr

 

Prof. Dr. Fatma S. KUTLAR OĞUZ (Hacettepe Üniversitesi)

fatmasabiha@gmail.com

 

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

mdursunerdem@gmail.com

 

Prof. Dr. Orhan K. TAVUKÇU (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

okemaltavukcu@yahoo.com

 

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

ulku.eliuz@mynet.com

 

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

yavuzunal@hotmail.com

 

Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

canerkerimoglu@yahoo.com

 

Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT (Pamukkale Üniversitesi)

vnalbant@gmail.com

 

Doç. Dr. Mitat DURMUŞ (Kafkas Üniversitesi)

mithat.durmus@gmail.com

 

Doç. Dr. Tuncay BÜLBÜL (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

tuncaybulbul@gmail.com

 

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

dursunali@hotmail.com

 

 

Danışma Kurulu/Board of Advisory

Ahmet BURAN- Gürer GÜLSEVİN

Turgut KARABEY-Mehmet AYDIN-Ramazan KORKMAZ

 

Genel Koordinatör/General Coordinator

Yavuz ÜNAL

 

Kaynakça Sorumluları/Persons for Bibliography Process

Süleyman Kaan YALÇIN

Murat ŞENGÜL - Veysel İbrahim KARACA

 

Yabancı Dil Uzmanları

Yusuf AYDIN

 

Baskı Sorumluları/Persons for Print Process

Özgür AY - Önder SEZER

 

 

Dış Temsilciler Koordinatörü/General Coordinator of Foreign Editors

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

 

Dış Temsilciler/Representative of Foreign Country

USA / Robert DANKOFF

            Germany / Marcel ERDAL-Zeki KARAKAYA

Greece / Fatih KEMİK

Japan / Yuu KURIBAYASHI

Norway-Swedish / Bernt BRENDEMOEN

England / Fikret TURAN

Albania / Xhemile ABDİU

Central Asia / Seadet SHİKHİYEVA

Kazakhstan / Gülnar KOKUBASOVA

Kyrgyzstan / Ulanbek ALİMOV-Osman KÖSE

Azerbaijan / Vusale MUSALİ

Uzbekstan / Cabbar İŞANKUL

Halab-Aleppo (Syria) / Ahmet DEMİRTAŞ

Poland / Öztürk EMİROĞLU

 

Hakemler/Referees

 

GÜNCELLENECEK

 


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ Armağanı

    Değerli Bilim İnsanları,

    Turkish Studies, Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi'nin Aralık 2016 sayısı Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ Armağanı olarak yayımlanacaktır. Bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR ve Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU hocalarımız yapacaklardır. Bu sayımız için son yazı gönderim tarihi 15 Kasım 2016'dır.

    Saygılarımızla...

     Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com