English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yayın Kurulu


 

Turkish Studies

 

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

 

ACADEMIC JOURNAL

 

 

 

Turkish Studies Dergisi, üç ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Turkish Studies Dergisi’nde yayımlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları www.turkishstudies.net’e aittir.

Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, DOI numaralarının alınması ve uluslararası indeslere tanıtılması gibi işlemler Alko Dijital Baskı ve Grafik Tasarım şirketi tarafından ücret karşılığında yapılmaktadır. Dergide basım kararı alınan yazıların sahipleri yazılarının tasarım, yayım ve indeks masraflarını Alko Dijital Baskı ve Grafik Tasarım şirketine öderler.

 

 

Turkish Studies; EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBİM indeksleri tarafından taranmaktadır.

 

 

ISSN: 1308-2140

 

 

TURKISH STUDIES

 

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

 

Sahibi / Owner

Mehmet Dursun ERDEM

 

Yayınevi / Publishing House

ALKO DİJİTAL BASKI MERKEZİ – GRAFİK TASARIM

 

 

 

Editor

Sibel ÜST

 

Editor Yardımcıları/Assistant Editors

Özgür AY-Ramazan BÖLÜK

Hanife ALKAN-Mehmet Burak ÇAKIN

 

Yayın Kurulu/Editorial Board

Fatma S. KUTLAR OĞUZ - Orhan K. TAVUKÇU

Ali AKAR-Dursun Ali TÖKEL

M. Vefa NALBANT-Caner KERİMOĞLU

Ülkü ELİUZ-Mitat DURMUŞ

Yavuz ÜNAL-İsrafil BABACAN

Mehmet Dursun ERDEM – Tuncay BÜLBÜL

Cemalettin KÖMÜRCÜ

 

Danışma Kurulu/Board of Advisory

Ahmet BURAN- Gürer GÜLSEVİN

Turgut KARABEY-Mehmet AYDIN-Ramazan KORKMAZ

 

Genel Koordinatör/General Coordinator

Yavuz ÜNAL

 

Kaynakça Sorumluları/Persons for Bibliography Process

Süleyman Kaan YALÇIN

Murat ŞENGÜL - Veysel İbrahim KARACA

 

Yabancı Dil Uzmanları

Yusuf AYDIN

 

Baskı Sorumluları/Persons for Print Process

Özgür AY - Önder SEZER

 

 

Dış Temsilciler Koordinatörü/General Coordinator of Foreign Editors

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

 

Dış Temsilciler/Representative of Foreign Country

 

USA                               Robert DANKOFF

Germany                       Marcel ERDAL-Zeki KARAKAYA

Greece                           Fatih KEMİK

Japan                           Yuu KURIBAYASHI

Norway-Swedish           Bernt BRENDEMOEN

England                        Fikret TURAN

Albania                         Xhemile ABDİU

Central Asia                 Seadet SHİKHİYEVA

Kazakhstan                  Gülnar KOKUBASOVA

Kyrgyzstan                    Ulanbek ALİMOV-Osman KÖSE

Azerbaijan                    Vusale MUSALİ

Uzbekstan                     Cabbar İŞANKUL

Halab-Aleppo (Syria)     Ahmet DEMİRTAŞ

Poland                           Öztürk EMİROĞLU

 

Hakemler/Referees

 

Prof. Dr. Marcel ERDAL                                      Frankfurt University

Prof. Dr. Han-woo CHOİ                                     Eurasia University

Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN                         Oslo University

Prof. Dr. Robert DANKOFF                                 Univercity Of Chicago

Prof. Dr. Walter ANDREVS                                 Washington University

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER                                    Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ                                  Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet BURAN                                      Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN                                   Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN                                     Konya Üniversitesi

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU                        Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ali AKAR                                               Muğla Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ                                 Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ali YILDIRIM                                         Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Alimcan İNAYET                                   Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR                       Karadeniz Teknik Ü.

Prof. Dr. Atabey KILIÇ                                         Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK                                    Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ                               Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan BOZ                                        Eskişehir Osmangazi Ü.

Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK                                      Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret TURAN                                       Mancester Üniversity

Prof. Dr. Filiz KILIÇ                                             Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Funda TOPRAK                                    Yıldırım Beyazıt Ü.

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN                                 Ege Üniversitesi

Prof. Dr. H. Dilek BATİSLAM                              Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE                              Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Halûk Harun DUMAN                          Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan AKAY                                         Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice AYNUR                                      Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN                                       Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK                                Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU                             Ondokuz Mayıs Ü.

Prof. Dr. İlhan GENÇ                                          Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA                              Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut KAPLAN                                 Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet AYDIN                                     Ondokuz Mayıs Ü.

Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK                               Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI                                   Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM                     Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL                    Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Menderes COŞKUN                              Süleyman Demirel Ü.

Prof. Dr. Metin AKKUŞ                                       Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM                           Karadeniz Teknik Ü.

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK                                Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ                              Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mukim SAĞIR                                       Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU                                 Girne Amerikan Ü.

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR                                      Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nurettin DEMİR                                   Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK                                 Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN                                   Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. O. Kemal TAVUKÇU                             Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Osman YILDIZ                                      Süleyman Demirel Ü.

Prof. Dr. Öcal OĞUZ                                            Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Pervin ÇAPAN                                      Muğla Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan GÜLENDAM                      Çanakkale Onsekiz Mart Ü.

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ                               Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Songül TAŞ                                          İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Şener DEMİREL                                   Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup ÇELİK                                        Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR                                   Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki KARAKAYA                                   Goethe University 

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ                                        Ege Üniversitesi

Ass. Prof. Yuu KURIBAYASHI                             Okayama University

 

Doç. Dr. Abdullah İLGAZİ                                   Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Abdülhalim AYDIN                               Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK                                Erzincan Üniversitesi

Doç. Dr. Adem ÖGER                                       Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK                                     Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet YİĞİT                                         Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Alaattin KARACA                                 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Alparslan CEYLAN                               Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Bahir SELÇUK                                     Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Bayram Ali KAYA                                 Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Bekir ÇINAR                                         Niğde Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent BAYRAM                                   Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU                        Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Cafer ÇİFTÇİ                                         Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU                              Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Celal DEMİR                                         Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Ercan ALKAYA                                      Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal ŞAHİN                                         Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Erdoğan ERBAY                                   Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Erhan AYDIN                                        Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma AÇIK                                          Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR                     Hacette Üniversitesi

Doç. Dr. Gül TUNÇEL                                         GaziÜniversitesi

Doç. Dr. Güray KIRPIK                                        Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice ŞİRİN USER                            Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Hikmet KORAŞ                                    Niğde Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin GÜFTA                                  Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK                       Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail TAŞ                                            Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet BEŞİRLİ                                  Çankırı Karatekin Ü.

Doç. Dr. Mehmet ÇOG                                        Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet GÜMÜŞKILIÇ                          Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK                                 Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL                              Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ                  Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN                              Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT                     Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ZAMAN                                   Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Metin ARIKAN                                       Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKİN                                Niğde Üniversitesi

Doç. Dr. Muammer Mete TAŞLIOVA                Hitit Üniversitesi

Doç. Dr. Muharrem DAŞDEMİR                        Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Muharrem DAYANÇ                             Eskişehir Osmangazi Ü.

Doç. Dr. Musa ÇİFÇİ                                            Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ALKAN                                    Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖZSARI                                   Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK                             Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Nergis BİRAY                                        Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Nesrin T. KARACA                              Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Osman GÜNDÜZ                                 Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Onur KÖKSAL                                      Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Salim ÇONOĞLU                                  Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Sami KILIÇ                                            Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Şaban DOĞAN                                      Abant İzzet Baysal Ü.

Doç. Dr. Şahin KÖKTÜRK                                  Ondokuz Mayıs Ü.

Doç. Dr. Tarık ÖZCAN                                        Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Tuncay BÜLBÜL                                Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Turgut TOK                                          Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Turhan ÇETİN                                      Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ülkü ELİUZ                                           Karadeniz Teknik Ü.

Doç. Dr. Ülkü GÜRSOY                                     Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Yaşar ŞENLER                                    Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Yavuz BAYRAM                                  Ondokuz Mayıs Ü.

Doç. Dr. Yunus BALCI                                        Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf ÇETİNDAĞ                                 Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN                                 Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa GENCER                               Abant İzzet Baysal Ü.

Doç. Dr. Nadir İLHAN                                         Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan ŞEN                                          Ondokuz Mayıs Ü.

 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KÖK                               Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN                            Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adem İŞCAN                                 Gaziosmanpaşa Ü.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMİRTAŞ                         Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ                            Ahi Evran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SİNAN                     Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Emre ÖZYILDIRIM                    Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIZ                                      İstanbul Arel Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan OKUR                             Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ                      Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ                            Çanakkale Onsekiz Mart Ü.

Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN                              Ordu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayfer YILMAZ                                Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA                     Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cafer GARİPER                             Süleyman Demirel Ü.

Yrd. Doç. Dr. Cahit BAŞDAŞ                              Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt AKIN                                 Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL                        Ondokuz Mayıs Ü.

Yrd. Doç. Dr. Ebru Burcu YILMAZ                     İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN                                 Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AYDIN                             Doğu Akdeniz Ü.

Yrd. Doç. Dr. Esen DURMUŞ                              Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDIN                                  Karabük Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih USLUER                              TOBB Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY                   Erzincan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Filiz ÇOLAK                                   Uşak Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Funda KARA                                 Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Galip GÜNER                                 Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARI                                  Aksaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Halil ERDEMİR                              Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Halit KARATAY                              Abant İzzet Baysal Ü.

Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKTIR                              Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRKAYA                        Mehmet Akif Ersoy Ü.

Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER                          Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU         Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman MUTLU         Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KOPAR                             Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlyas YAZAR                                  Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞANLI                                  Eskişehir Osmangazi Ü.

Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜLER                                Dumlupınar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL                              Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih KANTER                          Ardahan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKİZ                                Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI     Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mesut GÜN                                    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mesut TEKŞAN                             Ç. Onsekiz Mart Ü

Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ                             Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KACIROĞLU                       Bozok Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZŞAHİN                            Uşak Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENGÜL                             Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Musa Şamil YÜKSEL                    Ege Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN                          Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK                          Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜSTÜNOVA                     Uludağ Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECİ                               Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muvaffak DURANLI                       Ege Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mücahit COŞKUN                         Karabük Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nafi YALÇIN                                  Melikşah Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nedim BAKIRCI                             Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nesime CEYHAN                           Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ                         Muş Alparslan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan DURMUŞ                       Trakya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ                   Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER                                Uşak Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY                                       Uşak Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Özlem NEMUTLU                          Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ        Aksaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan CANIM                              Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Salim ÇONOĞLU                           Balıkesir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sedat MADEN                               Giresun Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN                       Giresun Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Selma BAŞ                                    Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR            Çukurova Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sema ÖZHER KOÇ                        Osmaniye Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU                               Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Seval Şahin GÜMÜŞ                    Mimar Sinan -GS Ü.  

Yrd. Doç. Dr. Seyit Battal UĞURLU                   Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sezai COŞKUN                              Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST                                      Yıldırım Beyazıt Ü.

Yrd. Doç. Dr. Soner AKPINAR                             Eskişehir Osmangazi Ü.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN               Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Songül ASLAN KARAKUL             Adnan Menderes Ü.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ                      Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şevkiye KAZAN                             Mehmet Akif Ersoy Ü.

Yrd. Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN         Ondokuz Mayıs Ü.

Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK                             Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tuba Işınsu İSEN-DURMUŞ         TOBB Ekonomi ve Tek. Ü.

Yrd. Doç. Dr. Tuğça Poyraz TACOĞLU               Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK                         Karabük Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yasemin MUMCU AY                    Adnan Menderes Ü.

Yrd. Doç. Dr. Yunus AYATA                               Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖRE                                  Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zeki ÇEVİK                                    Balıkesir Üniversitesi

 

Dr. İlyas KARABIYIK                                           Erzincan Üniversitesi

Dr. Nezir TEMUR                                                Gazi Üniversitesi

 


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Hayati AKYOL Armağanı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Turkish Studies dergisi Mart 2016 sayısını, özelde ‘Türkçe Eğitimi’ genelde ise ‘Sınıf Öğretmenliği Eğitimi’ alanında çalışan, eserleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle Türkiye’de bu alanların gelişmesinde çok önemli rol oynayan Prof. Dr. Hayati AKYOL hocamıza armağan olarak çıkarma kararı almıştır. Bu sayımızın misafir editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM, Doç. Dr. Mustafa YILDIZ, Doç. Dr. Seyit ATEŞ ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAHİROĞLU, Doç. Dr. Çetin ÇETİNKAYA ve Doç. Dr. Kasım YILDIRIM yapacaklardır. Son yazı gönderim tarihi 15.02.2016 olarak belirlenmiştir. Bu sayımıza sınıf öğretmenliği ve Türkçe eğitimi akademisyenlerinin makaleleriyle katkılarını bekliyor, saygılar sunuyoruz. 

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

  Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

  Doç. Dr. Seyit ATEŞ

  Doç. Dr. Çetin ÇETİNKAYA

  Doç. Dr. Kasım YILDIRIM

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAHİROĞLU 


  Dergimiz SOBİAD'da Taranıyor

  Merhaba,

  Turkish Studies dergisi yayın hayatına başladığından beri bilim alemine önemli hizmetler vermiş, çığır açmış bir dergidir. Son birkaç yıldır yazarlarımıza dergimizden yapılan atıfları bildirmeye yönelik çalışmalar yapıyorduk. Aşırı iş gücü ve çok fazla zaman gereketirmesi sebebiyle bugüne kadar bu hizmeti akademik camiaya taşıma imkanı bulamamıştık. Ancak SOBİAD indeksi bunu yaptı ve dergimizi de birinci sayısından itibaren indekse dahil etti. Yani dergimizde yayımlanan makalelerdeki atıfların tamamı bu indeks tarafından taranıp yazarlarımızın ve bütün akademisyenlerin hizmetine sunuldu. Yüzlerce makaleden onbinlerce atıf çıktı. Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Diziniwww.sobiad.com) adlı proje kısa süre sonra hizmete girecek. Şimdilik deneme amaçlı sistemi kullanıcılara açmış. Eylül itibari ile bütün sistem aktif olarak kullanılacak.  Sobiad'ın içeriğinde 30.327 adet makale  taranmış durumda ve bu makalelerde 734.542 atıf bulunmaktadır. Ayrıca Sobiad sadece Turkish Studies değil, taramaya alınan diğer dergilerdeki atıflarla birlikte bilim insanları kendilerine yapılmış olan atıflara rahatlıkla ulaşacak, taranan dergilerin impact faktörü (etki değeri) belirlenecek, kendisine en çok atıf yapılan bilim adamları düzenli olarak kamuoyuna duyurulacak, en çok atıf alan dergilerin adları ilan edilecektir. Boyle bir indekse dergimizi dahil eden SOBİAD'a ve bu sürecte çok fazla çalışan dergi ekibimize teşekkür ediyorum.

  Editör: Sibel ÜST 


  Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ Armağanı

  Kıymetli Türkoloji Mensupları,

  Özelde Türk Dili alanında genelde ise Türklük bilimi alanında uzun yıllardır çalışan hocamız Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ hocamıza Turkish Studies dergisi Aralık 2015 sayısını armağan olarak çıkarma kararı almıştır. Bu sayımızın misafir editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM ve Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR yapacaklardır. Son yazı gönderim tarihi 15 Kasım 2015’tir. Bu sayımıza bütün Türkoloji çalışanlarının yazılarıyla katkılarını bekliyor, saygılar sunuyoruz.

  TURKISH STUDIESAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :sibelust@hotmail.com