English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Haberler

TURKISH STUDIES-İSMAİL YILDIRIM ARMAĞANI

Turkish Studies dergisinin bu sayısını rahmetli hocamız Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIRIM Armağanı olarak yayımlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Hocamız, 1959 yılında Eskişehir'in Çifteler İlçesinde dünyaya geldi. 1986 yılında Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 1993 yılında, "Cumhuriyet Döneminde Demiryollarımızda Gelişmeler (1923 - 1950)" konulu doktora tezini hazırlayarak "doktor" unvanını aldı. Hocamız, Dr. İsmail Yıldırım, 1985 - 1993 yılları arasında Fırat Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi okutmanı olarak görev yaptıktan sonra, 20 Ekim 1993 tarihinde Fırat Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. Bilimsel çalışmalarıyla Türk tarihine büyük hizmetleri bulunan Hocamız, Dr. İsmail Yıldırım'ın yayımlanmış iki kitabı ile çok sayıda makale ve tebliği vardır. Bunlardan 1998 yılında yayımlanan; Milli Mücadele'nin Başlangıcında Eskişehir (Eskişehir, 1998) adlı kitabı, Milli Mücadele’nin başlangıç aşamasında Eskişehir ve çevresinde gelişen olayları ortaya koyması bakımında oldukça önemlidir. Doktora tezi olan; Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923 - 1950) (Ankara - 2001), çalışması ise Atatürk Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunmuş olduğu "Chester Projesi"(Elazığ, 1993), "Demiryollarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine Ulaşması Hakkında Bir Değerlendirme" (Van, 1996) ve "Osmanlı Demiryolu Politikasına Bir Bakış" (Eskişehir, 1999) isimli tebliğleri ile "Atatürk Dönemi Demiryollarına Bir Bakış" (Ankara, 1996), "Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Ekonomisine Bir Bakış" (Elazığ, 1998), "Osmanlı Demiryolu Politikası ve Sonuçları" (İstanbul 1999), "Cumhuriyet Dönemi Demiryolu İnşaatlarının Mali Kaynakları ve İlk Borçlanmalar" (Ankara, 1999) ve "Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Ekonomisi Üzerine Bir Deneme" (Elazığ 2002) gibi makaleleri Türk bilim hayatına ışık tutacak önemli çalışmalar arasındadır. Adına armağan hazırlanmış bilim adamları genellikle artık meslek hayatının sonuna gelmiş, emekliliği yaklaşmış, emekli olmuş kişilerdir. Hocamız ise maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldıktan sonra bir armağan sahibi olabilmiştir. Türk tarihine emek vermiş, eser vermiş, öğrenci kazandırmış her bilim adamının değerli olduğu ve bir armağanı hak ettiği düşüncesindeyiz. Biz de bu armağan sayıyı oluştururken bu düşüncelerden hareket ettik ve Hocamıza olan vefa borcumuzu ödeme fırsatını bulduk. Hocamızın armağanına yazı gönderen kendi hocalarına, arkadaşlarına, öğrencilerine ve diğer yazı sahiplerine minnettarlığımızı belirtmek isteriz. Aslında biz bu sayıyı sadece tarih alanı ile sınırlamak istedik. Ancak rahmetli hocamızın farklı alanlarda akademik çalışmalarda görev yapan sevenlerinden gelen yoğun talep üzerine Turkish Studies dergisi yöneticilerinin teveccühü ile İsmail Yıldırım Sayısı; Tarih, Edebiyat ve Sosyal bilimler olmak üzere üç ciltten oluşmuştur. Hocamızın armağanına gönderilen makale sayısı, çok daha fazla olmasına rağmen Turkish Studies dergisinin hakemli, indeksli ve uluslararası bir niteliğe sahip oluşu dolayısıyla her yazı editör incelemesinden ve hakem sürecinden geçmektedir. Bu süreci tamamlayamayan birçok yazı sayıda yer almamıştır. Bu konuda ilgili araştırmacıların anlayışına sığınıyoruz. Sonuç olarak yoğun çalışma koşullarına rağmen karşılıksız destek veren hakem hocalarımıza, yazılarıyla bizi destekleyen yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, hocamıza karşı vefa duygusu gösterebilmek için bana ve arkadaşıma misafir editörlük yapma fırsatı tanıyan Turkish Studies yöneticileri Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ve Yrd. Doç. Dr. Sibel Üst’e teşekkürü borç biliriz. Saygılarımızla Konuk Editörler Haziran 2014, SAMSUN Doç. Dr. Mehmet KÖÇER Yrd. Doç. Dr. Yavuz HAYKIR
TURKISH STUDIES-İSMAİL YILDIRIM ARMAĞANI

Turkish Studies dergisinin bu sayısını rahmetli hocamız Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIRIM Armağanı olarak yayımlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Hocamız, 1959 yılında Eskişehir'in Çifteler İlçesinde dünyaya geldi. 1986 yılında Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 1993 yılında, "Cumhuriyet Döneminde Demiryollarımızda Gelişmeler (1923 - 1950)" konulu doktora tezini hazırlayarak "doktor" unvanını aldı. Hocamız, Dr. İsmail Yıldırım, 1985 - 1993 yılları arasında Fırat Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi okutmanı olarak görev yaptıktan sonra, 20 Ekim 1993 tarihinde Fırat Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. Bilimsel çalışmalarıyla Türk tarihine büyük hizmetleri bulunan Hocamız, Dr. İsmail Yıldırım'ın yayımlanmış iki kitabı ile çok sayıda makale ve tebliği vardır. Bunlardan 1998 yılında yayımlanan; Milli Mücadele'nin Başlangıcında Eskişehir (Eskişehir, 1998) adlı kitabı, Milli Mücadele’nin başlangıç aşamasında Eskişehir ve çevresinde gelişen olayları ortaya koyması bakımında oldukça önemlidir. Doktora tezi olan; Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923 - 1950) (Ankara - 2001), çalışması ise Atatürk Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunmuş olduğu "Chester Projesi"(Elazığ, 1993), "Demiryollarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine Ulaşması Hakkında Bir Değerlendirme" (Van, 1996) ve "Osmanlı Demiryolu Politikasına Bir Bakış" (Eskişehir, 1999) isimli tebliğleri ile "Atatürk Dönemi Demiryollarına Bir Bakış" (Ankara, 1996), "Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Ekonomisine Bir Bakış" (Elazığ, 1998), "Osmanlı Demiryolu Politikası ve Sonuçları" (İstanbul 1999), "Cumhuriyet Dönemi Demiryolu İnşaatlarının Mali Kaynakları ve İlk Borçlanmalar" (Ankara, 1999) ve "Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Ekonomisi Üzerine Bir Deneme" (Elazığ 2002) gibi makaleleri Türk bilim hayatına ışık tutacak önemli çalışmalar arasındadır. Adına armağan hazırlanmış bilim adamları genellikle artık meslek hayatının sonuna gelmiş, emekliliği yaklaşmış, emekli olmuş kişilerdir. Hocamız ise maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldıktan sonra bir armağan sahibi olabilmiştir. Türk tarihine emek vermiş, eser vermiş, öğrenci kazandırmış her bilim adamının değerli olduğu ve bir armağanı hak ettiği düşüncesindeyiz. Biz de bu armağan sayıyı oluştururken bu düşüncelerden hareket ettik ve Hocamıza olan vefa borcumuzu ödeme fırsatını bulduk. Hocamızın armağanına yazı gönderen kendi hocalarına, arkadaşlarına, öğrencilerine ve diğer yazı sahiplerine minnettarlığımızı belirtmek isteriz. Aslında biz bu sayıyı sadece tarih alanı ile sınırlamak istedik. Ancak rahmetli hocamızın farklı alanlarda akademik çalışmalarda görev yapan sevenlerinden gelen yoğun talep üzerine Turkish Studies dergisi yöneticilerinin teveccühü ile İsmail Yıldırım Sayısı; Tarih, Edebiyat ve Sosyal bilimler olmak üzere üç ciltten oluşmuştur. Hocamızın armağanına gönderilen makale sayısı, çok daha fazla olmasına rağmen Turkish Studies dergisinin hakemli, indeksli ve uluslararası bir niteliğe sahip oluşu dolayısıyla her yazı editör incelemesinden ve hakem sürecinden geçmektedir. Bu süreci tamamlayamayan birçok yazı sayıda yer almamıştır. Bu konuda ilgili araştırmacıların anlayışına sığınıyoruz. Sonuç olarak yoğun çalışma koşullarına rağmen karşılıksız destek veren hakem hocalarımıza, yazılarıyla bizi destekleyen yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, hocamıza karşı vefa duygusu gösterebilmek için bana ve arkadaşıma misafir editörlük yapma fırsatı tanıyan Turkish Studies yöneticileri Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ve Yrd. Doç. Dr. Sibel Üst’e teşekkürü borç biliriz. Saygılarımızla Konuk Editörler Haziran 2014, SAMSUN Doç. Dr. Mehmet KÖÇER Yrd. Doç. Dr. Yavuz HAYKIR
TURKISH STUDIES-İSMAİL YILDIRIM ARMAĞANI

Turkish Studies dergisinin bu sayısını rahmetli hocamız Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIRIM Armağanı olarak yayımlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Hocamız, 1959 yılında Eskişehir'in Çifteler İlçesinde dünyaya geldi. 1986 yılında Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 1993 yılında, "Cumhuriyet Döneminde Demiryollarımızda Gelişmeler (1923 - 1950)" konulu doktora tezini hazırlayarak "doktor" unvanını aldı. Hocamız, Dr. İsmail Yıldırım, 1985 - 1993 yılları arasında Fırat Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi okutmanı olarak görev yaptıktan sonra, 20 Ekim 1993 tarihinde Fırat Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. Bilimsel çalışmalarıyla Türk tarihine büyük hizmetleri bulunan Hocamız, Dr. İsmail Yıldırım'ın yayımlanmış iki kitabı ile çok sayıda makale ve tebliği vardır. Bunlardan 1998 yılında yayımlanan; Milli Mücadele'nin Başlangıcında Eskişehir (Eskişehir, 1998) adlı kitabı, Milli Mücadele’nin başlangıç aşamasında Eskişehir ve çevresinde gelişen olayları ortaya koyması bakımında oldukça önemlidir. Doktora tezi olan; Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923 - 1950) (Ankara - 2001), çalışması ise Atatürk Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunmuş olduğu "Chester Projesi"(Elazığ, 1993), "Demiryollarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine Ulaşması Hakkında Bir Değerlendirme" (Van, 1996) ve "Osmanlı Demiryolu Politikasına Bir Bakış" (Eskişehir, 1999) isimli tebliğleri ile "Atatürk Dönemi Demiryollarına Bir Bakış" (Ankara, 1996), "Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Ekonomisine Bir Bakış" (Elazığ, 1998), "Osmanlı Demiryolu Politikası ve Sonuçları" (İstanbul 1999), "Cumhuriyet Dönemi Demiryolu İnşaatlarının Mali Kaynakları ve İlk Borçlanmalar" (Ankara, 1999) ve "Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Ekonomisi Üzerine Bir Deneme" (Elazığ 2002) gibi makaleleri Türk bilim hayatına ışık tutacak önemli çalışmalar arasındadır. Adına armağan hazırlanmış bilim adamları genellikle artık meslek hayatının sonuna gelmiş, emekliliği yaklaşmış, emekli olmuş kişilerdir. Hocamız ise maalesef genç yaşta aramızdan ayrıldıktan sonra bir armağan sahibi olabilmiştir. Türk tarihine emek vermiş, eser vermiş, öğrenci kazandırmış her bilim adamının değerli olduğu ve bir armağanı hak ettiği düşüncesindeyiz. Biz de bu armağan sayıyı oluştururken bu düşüncelerden hareket ettik ve Hocamıza olan vefa borcumuzu ödeme fırsatını bulduk. Hocamızın armağanına yazı gönderen kendi hocalarına, arkadaşlarına, öğrencilerine ve diğer yazı sahiplerine minnettarlığımızı belirtmek isteriz. Aslında biz bu sayıyı sadece tarih alanı ile sınırlamak istedik. Ancak rahmetli hocamızın farklı alanlarda akademik çalışmalarda görev yapan sevenlerinden gelen yoğun talep üzerine Turkish Studies dergisi yöneticilerinin teveccühü ile İsmail Yıldırım Sayısı; Tarih, Edebiyat ve Sosyal bilimler olmak üzere üç ciltten oluşmuştur. Hocamızın armağanına gönderilen makale sayısı, çok daha fazla olmasına rağmen Turkish Studies dergisinin hakemli, indeksli ve uluslararası bir niteliğe sahip oluşu dolayısıyla her yazı editör incelemesinden ve hakem sürecinden geçmektedir. Bu süreci tamamlayamayan birçok yazı sayıda yer almamıştır. Bu konuda ilgili araştırmacıların anlayışına sığınıyoruz. Sonuç olarak yoğun çalışma koşullarına rağmen karşılıksız destek veren hakem hocalarımıza, yazılarıyla bizi destekleyen yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, hocamıza karşı vefa duygusu gösterebilmek için bana ve arkadaşıma misafir editörlük yapma fırsatı tanıyan Turkish Studies yöneticileri Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ve Yrd. Doç. Dr. Sibel Üst’e teşekkürü borç biliriz. Saygılarımızla Konuk Editörler Haziran 2014, SAMSUN Doç. Dr. Mehmet KÖÇER Yrd. Doç. Dr. Yavuz HAYKIR

PROF. DR. AHMET TOPALOĞLU ARMAĞANI -06.02.2014 07:23:47

PROF. DR. AHMET TOPALOĞLU ARMAĞANI

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

İsmail YILDIRIM ARMAĞANI -30.01.2014 12:45:49

İSMAİL YILDIRIM ARMAĞANI

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Haberlerin Tamamı

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF. DR. AHMET TOPALOĞLU ARMAĞANI

  Değerli meslektaşlarımız;

  Turkish Studies Dergisinin 2014 Eylül sayısını Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 

  emekli olduktan sonra çalışmalarına İSAM’da devam eden kıymetli hocamız Prof.Dr. Ahmet Topaloğlu 
   
  armağanı olarak hazırlamayı düşünmekteyiz.
   
  Kuran Tercümesi ve sözlük çalışmaları başta olmak üzere Türklük Bilimi’ne çok değerli ve 
   
  örnek çalışmalar kazandıran hocamız Prof. Dr. Ahmet TOPALOĞLU için hazırlayacağımız armağan 
   
  sayıya katılmanızı arzu ediyoruz. 
   
  Misafir editörlükle hocamıza vefa borcumuzu bir parça olsun ödeme imkânı sağlayan Turkish 
   
  Studies Dergisi ekibine, makaleleriyle armağan sayıya katılacak araştırmacılarımıza ve yazıları 
   
  değerlendirecek hakemlerimize şimdiden teşekkür ederiz.
   
  Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
   
  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
   
  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
   
  Yard. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK
   
  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
   
  Dilbilimi Bölümü
   
  mehmetgurlek@gmail.com
   
  Tel: 05054967533

  İsmail YILDIRIM ARMAĞANI

  Saygıdeğer meslektaşlarımız,

   

  Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih başta olmak üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yapılmış çalışmaları ile bilim dünyamıza çok önemli katkı sağlayan Turkish Studies, yeni bir hizmete daha öncülük etmektedir. Turkish Studies, son yıllarda gelenek hâline getirdiği armağan sayılarla hocalarımıza vefa borcumuzu ödeme fırsatı sunmaktadır. Turkish Studies Dergisinin Haziran 2014 sayısı, 2003 yılında genç yaşta hakkın rahmetine kavuşan kıymetli hocamız, Yrd. Doç. Dr. İsmail Yıldırım’a “özel sayı” için biz öğrencilerinin ve meslektaşlarının çalışmalarından oluşan bir armağan sayı oluşturmak suretiyle hocamızı rahmetle anmak fırsatı sunmuştur.

  Kıymetli hocalarımız, rahmetli hocamıza armağan vesilesiyle zaman ayırıp hazırlayacağınız bilimsel makalelerinizde herhangi bir konu sınırlamasına gerek duymadık. Sonuç olarak şimdiden yoğun çalışma koşullarına rağmen karşılıksız destek verecek hakem hocalarımıza, yazılarıyla bizi destekleyecek yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 

  Misafir Editör:

  Doç. Dr. Mehmet KÖÇER

  Yrd. Doç. Dr. Yavuz HAYKIR

   


Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon :0505 742 03 99 Faks :
Eposta :sibelust@hotmail.com